FANDOM


Şânî : Edit

Şânî, buğz, düşmanlık, kin tutmak, kıskanmak mânâsına "şenean"dan ismi fail olarak, buğz eden, buğzunda devamlı olan demektir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.