FANDOM


Şüheda: (şâhid ve şehid. C.) şâhidler.

Şehidler. (Bak: şehid)

Şahid Şahitlik yapan. Bilen, tanıyan. Senet yerine geçecek kadar mâkul ve mu'teber sayılan. Gören.

Resul-ü Ekrem Efendimizin (A.S.M.) bir vasfı.

Melâike-i kiram.

Hazır.

Şahid (C.: Şevâhid-Şühud) Veled yatağı denilen ve çocuk ile birlikte çıkan deri.

Şahid Farsça

Sevgili, mahbube.

Güzel, dilber.

Şehid: Şâhid olan.

Meşhude. Allah (C.C.) yolunda canını feda eden müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah'ın rızasına eren. (Naklinde ve gaslinde Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip huzur-u İlâhîde hazır ve zinde olduğu için yahut âlem-i mülk ve melekûtu müşahede eylediği için "Şehid" denmiştir.)

Şâhidin mübalâğası.

Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) bir ismi.

İlminden asla birşey kaybolmayan, bütün şeyler ilminde hazır olan Allah (C.C.). (Bak: Meratib-i hayat)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.