Şükür Hakk'a


Şükür Hakk'a kim dost bize ayıttı dört yüzüne bak

Açtım ben de gönlüm gözüm sultanımı gördüm mutlak


Çünkü gördüm ben Hakk'ımı Hakk ile oldum (ben)biliş

Her nereye baktım ise hep görünendir cümle Hak


Açık duvarcık kapısı dostları için ol Hakk'ın

Dostu olmak diler isen dostlardan oku bir sebak


Hicaptasın bu gün seni gösttermezler belli sana

Hicap dediğim anla dünyalıktır gözden bırak


Sen seni bilemeyince eren nazar kılmayınca

Senliğini ara yerden gidermezsen oldu tuzak


Yedi deniz ü dört ırmak seni mısmıl eylemeye

Çünkü işin o Hak ile olmadısa kaldın ırak


Evliyadır Hak kapısı Yunus durur kapucusu

Aşk ile geldi bu yola aşkı edindi hem durak


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.