FANDOM


Ş.Kara
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Şükrü Kara ile ilgili bir şeyler var
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Ordu İli Korgan İlçesi doğumludur. Eğitim Enstitüsünü bitirdikten sonra 1984 yılında  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Kısa süreli öğretmenlik, Maliye Bakanlığında memuriyetten sonra  Kaymakamlık mesleğini seçti. Havran Kaymakam V.,  Ermenek, Gerger,  Reşadiye,  Pınarhisar, Nusaybin,   Yerköy ve Çınarcık Kaymakamlıkları ve  İzmir Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

30.09.2012 tarihinden itibaren de Trabzon Vali Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocukludur. Değişik yayın organlarında makaleleri  yayınlanmıştır.  İngilizce bilmektedir.

Görevleri

1- AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

 • a- AB Temas Noktası

2- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

 • a- Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 • b- Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi
 • c- Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

3- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

4- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 • a- İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 • a.a- İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
 • b- İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü

5- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 • a- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • b- Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
 • c- Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü
 • d- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kor. Bölge Krl. Md.

6- ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

 • a- Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü
 • b- Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
 • c- PTT Başmüdürlüğü
 • d- Türk Telekom Kuzey 2 Trabzon Bölge Müdürlüğü
 • d.a- Kanuni Telekom Müdürlüğü

7- ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

 • a- DSİ 22.Bölge Müdürlüğü
 • b- Orman Bölge Müdürlüğü
 • c- Orman ve Su İşl. Bak. 12. Bölge Trabzon Şube Müd.
 • d- D.Karadeniz Ormancılık Araştırma Md.
 • e- Orman İşletme Müdürlüğü
 • f- Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

8- VALİLİK

 • a- İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
 • b- Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
 • c- Konsolosluklar

9- SORUMLU OLUNAN İLÇELER

 • a- Akçaabat, Düzköy, Maçka ve Yomra Kaymakamlıkları

10- SAYIN VALİ TARAFINDAN TEVDİ EDİLECEK İŞLER

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.