FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Cüda ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Cüda - d


cüdâ , cüda , جدا - cûdâ
İstiklal marşı ve cüda kavramı
Düşman top seslerinin Polatlı'dan geldiği anlarda İstiklal Marşında kullanılan Cüda kelimesi
"Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda"
Türkiye Cumhuriyeti Milli Marşı
Mehmet Akif Ersoy'un Secde şiiri ve Cüda kavramı
Şuhûdundan cüdâdır, çok zamanlar var ki, îmânım;
Bu vahdetzâra - gûyâ! - geldim amma bin peşîmânım.
Secde - Mehmet Akif Ersoy

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve cüda kavramı
Mevlana Celalettin- Rumi'nin Mesnevi-i Manevi adlı eserinin ilk beyti olan ve bütün şairler tarafından örnek alınarak şiirlerinde kullanılmaya çalışılan cüda kelimesi şah beytinde aşağıdaki şekilde geçer:

بشنو این نی چون شکایت می کند
از جدا ییها حکایت می کند

Bişnew inney çun şikayet mii kuned / Dinle neyden bak neler söyler durur.
Ez cüdayiha hikayet mii kuned / Ayrılıktan mütevellit hikaye der durur.

Bişnew =Dinle, İyn ney =bu ney'in , çün şikayet mii kuned =şikayet etmekte
Ez-(cüda*)yiha =ayrılıklardan , hikaye mikuned= hikaye anlatıyor .

Button Icon BlueSky Açıklamalar
* Buradaki cüda kelimesi İstiklal Marşımızda da geçmektedir. Türk Milli Şairi Mehmet Akif Ersoy
"Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda"
derken, bu ilahi ayrığı yani neyin inlemelerinin sebebi olan firakın acısını anlatmak için kullanmakta olup;cüda ile bu derin anlama büyük şaiir Fuzuli gibi telmih de bulunuyor.)


Fuzuli ve Cüda kelimesi
Büyük şair Fuzuli de Mevlana'nın mesnevisinden ister istemez etkilenerek, en muhteşem beytinde (yani şah matlasında) cüda kelimesini Mevlana gibi o da kullanıyor. İşte o metin;
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili gerçek kaynaklardan alınmış örnekler">Nuvola apps bookcase2 Örnekler

یا رب بلا عاشق ايله قيل آشنا منى
بر دم بلا عاشقدن ايتمه جدا منى
آز ايلمه عنایتونى اهل دردن
يعنى كه چوح بلالره قيل مبتلا منى

Yâ Rab belâ-yı ‘aşk ile kıl âşinâ meni
Bir dem belâ-yı ‘aşkdan etme cüdâ meni
Az eyleme ‘inâyetüni ehl-i derdden
Ya‘ni ki çoh belâlara kıl mübtelâ meni.

Oh God, let me know the pain of love
Do not for even a moment separate me from it
Do not lessen your aid to the afflicted
But rather, make lovesick me one among them

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.