FANDOM


Bakınız

Şablon:DMK - d


DMK
3 Bölüm 2:Ödevler ve Sorumluluklar
3.1 3.1 Sadakat: 3.2 3.2 Tarafsızlık ve devlete bağlılık: 3.3 3.3 Davranış ve işbirliği: 3.4 3.4 Yurt dışında davranış: 3.5 3.5 Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: 3.6 3.6 Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: 3.7 3.7 Kişisel sorumluluk ve zarar: 3.8 3.8 Kişilerin uğradıkları zararlar: 3.9 3.9 Mal bildirimi: 3.10 3.10 Basına bilgi veya demeç verme: 3.11 3.11 Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi:
4 4 BÖLÜM 3:Genel Haklar
4.1 4.1 Uygulamayı isteme hakkı: 4.2 4.2 Güvenlik: 4.3 4.3 Emeklilik: 4.4 4.4 Çekilme: 4.5 4.5 Müracaat, şikayet ve dava açma: 4.6 4.6 Sendika kurma: 4.7 4.7 İzin 4.8 4.8 Kovuşturma ve yargılama: 4.9 4.9 İsnat ve iftiralara karşı koruma:
5 5 BÖLÜM 4:Yasaklar
5.1 5.1 Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı: 5.2 5.2 Grev yasağı : 5.3 5.3 Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı: 5.4 5.4 Hediye alma, menfaat sağlama yasağı: 5.5 5.5 Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı: 5.6 5.6 Gizli bilgileri açıklama yasağı:
6 6 Sınıflandırma
6.1 6.1 Sınıf: 6.2 6.2 Kadroların tespiti: 6.3 6.3 Kadroların hazırlanması: 6.4 6.4 Kadro cetvelleri: 6.5 6.5 Tesis edilen sınıflar: 6.5.1 6.5.1 I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI: 6.5.2 6.5.2 II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI: 6.5.3 6.5.3 III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI: 6.5.4 6.5.4 IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI: 6.5.5 6.5.5 V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI: 6.5.6 6.5.6 VI - DİN HİZMETLERİ SINIFI: 6.5.7 6.5.7 VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI: (3) 6.5.8 6.5.8 VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI: 6.5.9 6.5.9 IX - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI: 6.5.10 6.5.10 X - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI:
7 7 Ortak Hükümler
7.1 7.1 Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme: 7.2 7.2 Kademe: 7.3 7.3 Memuriyete girişte yaş: 7.4 7.4 Sınıflandırmada öğrenim unsuru: 7.5 7.5 Yetişme ve deneme süresi: 7.6 7.6 Göstergeler: 7.7 7.7 Çalışma yaş hadleri: 7.8 7.8 Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmayacağı:
8 8 KISIM - III 9 9 Devlet Memurluğuna Alınma
9.1 9.1 Usul 9.2 9.2 Duyurma:
10 10 BÖLÜM:2 10.1 10.1 Şartlar 10.1.1 10.1.1 A) Genel şartlar: 10.1.2 10.1.2 B) Özel şartlar:
10.2 10.2 Sınavlara katılma: 10.3 10.3 Sınav şartı: 10.4 10.4 Sınav sonuçları:
11 11 Adaylık 11.1 11.1 Adaylığa kabul edilme: 11.2 11.2 Adayların yetiştirilmesi:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.