FANDOM


Bakınız

Şablon:Dostbakınız d


Dost Dostân Dostluk
Dost/Kur'an Dost/Hadis Dost/Sözler Dost/VP Dost/WP Dost/Sözlük
Eş anlamlılar İhvan: Kardeşler. Eş, dost. Sâdık arkadaşlar. Aynı mezheb veya tarikata mensub olanlar. Dost (C.: Dostân) f. Sevilen insan, muhib, yâr. Erkek veya kadın sevgili, mâşuk, mahbub, mâşuka, mahbube. Hakiki dost ve âşıkların ve âriflerin âşık oldukları Allah.
Deyimler dost kazığı sadık dost
Atasözleri Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun
Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
Bin dost az, bir düşman çok
Doğruluk dost kapısı
Domuz derisi post olmaz, eski düşman dost olmaz
Dost acı söyler
Dost ağlatır, düşman güldürür
Cahil ile dost olma ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez üzülürsün
Saygısızla dost olma usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez üzülürsün
Açgözlü ile dost olma ikram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez üzülürsün
Görgüsüzle dost olma yol bilmez yordam bilmez, kural bilmez üzülürsün
Ukala ile dost olma çok konuşur,boş konuşur, kem konuşur üzülürsün
Namertle dost olma mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez üzülürsün
Bütün dostlari gezdim, gördüm; dilini muhafaza etmekten daha iyi dost göremedim. Hz. Ömer
Benzer kelimeler HALİL (HALİLE) Zevc, koca. Nikâhlı karı. Zevce. HALİL Samimi dost. Sâdık dost. Nahif ve fakir kimse. (L.R.) HALİL-ÜR RAHMAN Allah'tan başkasından hiçbir zaman yardım dilemeyip, O'nun dostluğunu ihtiyar eden Hz. İbrahim'in (A.S.) lâkabıdır. HALİLİYYE Samimi dostluk ve kardeşlik. HALİLULLAH Allah'ın dostu, Hz. İbrahim (A.S.).
Dost isminin Kökeni: dôst :Avestçe "zeoşe", eski Farsca "deuş(+ter)", Sanskritçe "coşe", orta Farsca "dôst" (doost), yeni Farsca ise "dust". Kürtçe ise "dost" denir.
Şablon:Dost

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.