FANDOM


Bakınız

Şablon:Kelimebakınız D
كَلَّمَ (2) كَلَّمَهُ (2) كَلَّمَهُمُ (1) أُكَلِّمَ (1) تُكَلِّمَ (3) تُكَلِّمُنَا (1) تُكَلِّمُهُمْ (1) تُكَلِّمُونِ (1) نُكَلِّمُ (1) يُكَلِّمُ (1) يُكَلِّمُنَا (1) يُكَلِّمَهُ (1) يُكَلِّمُهُمُ (3) كُلِّمَ (1) تَكَلَّمُ (1) نَتَكَلَّمَ (1) يَتَكَلَّمُ (1) يَتَكَلَّمُونَ (1) كَلامَ (3) بِكَلامِي (1) كَلِمَةً (26) كَلِمَتُنَا (1) كَلِمَتُهُ (1) كَلِمَاتٍ (8) كَلِمَاتِهِ (6) الْكَلِمَ (4) تَكْلِيمًا (1) Kelime Söz Sözcük Word Kelimat Sözler Words
Kelime-i tevhid Kelime-i Şehadet Kelimatı kur'an KELİME-İ TAYYİBE Kelimullah Kelim Kelimât Kelime-i tayyibe
kelime cambazı kelime hazinesi kelimei şehadet kelime kadrosu kelime karışıklığı kelime oyunu kelime sıklığı kelime türü kelime vurgusukelimesi kelimesine anahtar kelime basit kelime birleşik kelime kesik kelime kısaltmalı kelime pekiştirmeli kelime taklidî kelime türemiş kelime yalın kelime olumsuzluk kelimesi
Kur'an da kelime ve uygulaması "Kelimetu'llah", Kelamullah Allah'ın sözü (Tevbe, 9/40) "Kelimetün tayyibetün", güzel söz (İbrâhim, 14/24) "el-Kelimü't-tayyib", güzel sözler (Fâtır, 35/10) "Kelimetün bâkiyetûn", kalıcı söz (Zuhruf, 43/28) "Kelimetü't-takva", takva sözü (Fetih, 48/26), "Kelimet sevâ", eşit / doğru söz (Âl-i İmrân, 3/64), kelime-i tevhid (Allah-ı birleme sözü = lâilahe illallâh); "Kelimetün habîsetün", kötü / çirkin söz (İbrâhim, 14/26), "Kelimetü'llezine keferû", kâfirlerin sözü (Tevbe, 9/40), şirk ve küfür ilkesi; "Kelimetü'l-fasl", hüküm sözü (Şûrâ, 42/21, "Kelimetün sebekat min Rabbike", Rabbin'den geçen söz (Hûd, 11/110) ilâhî ve ezelî prensipleri Allah'ın insanlar hakkındaki hüküm ve cezasını âhirete bırakma kararı; "Kelimetü Rabbike", Rabb'ının sözü (Hûd, 11/119) Allah'ın hükmü, bilgisi; "Kelimetü'l-azâb", azap kelimesi (Zümer, 39/71), "Kelimetü Rabbike", Rabbinin sözü (Mü'min, 40/6) Allah'ın kâfirleri cezalandırma kararı; "Kelimâtullah", Allah'ın sözleri (En'âm, 6/34; Yûnus, 10/62-10/64) Allah'ın Peygamber ve mü'minlere dünya ve âhirette yardım va'di; "Kelimetü Rabbike", Rabb'ının sözü, (Yûnus, 10/33) "Kelimâtihi", sözler (En'âm, 6/115, Kehf, 18/27) Kur'ân ve ahkamı, emir ve yasakları, Allah'ın mükadderatı; "Kelimât", sözler (Bakara, 2/37) Adem (a.s.)'ın Allah'tan alıp nasıl tevbe edeceğini öğrendiği sözler; "Kelimetü'l-küfr", Küfür sözü (Tevbe, 9/74), Münafıkların Hz. Muhammed (a.s.) hakkında söyledikleri ve kendilerini küfre götüren sözler; "Kelimetün minallah", Allah'ın sözü, İsâ (a.s.); "Kelimetüllah" Allah sözü Allah'ın geniş ilmi (Lokmân, 31/27); "Kelimât", sözler, Allah'ın emirleri (Bakara, 2/124) ve ilâhî kitaplar (A'râf, 7/158) anlamında kullanılmıştır. (İ.K.)
İncilde John 1:1 is the first verse in the opening chapter of the Gospel of John. In the Douay–Rheims, King James, New International, and other versions of the Bible, the verse reads: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God <br

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.