Mitomani

Şablon:Kinbakınız d


Kin شَنَآنُ
Öfke Buğz Nefret Nefret suçu Ayrımcılık
Şenaet Türlü türlü şenaatler Türlü türlü denaetler
Şânî ne demektir? Şanieke huvel ebter Şânî, buğz, düşmanlık, kin tutmak, kıskanmak mânâsına "şenean"dan ismi fail olarak, buğz eden, buğzunda devamlı olan demektir.
Şânieke : Şânieke, sana buğz eden demektir. "eş-Şânie" düşmanlık ve buğz mânâsına gelen "eş-Şeneân" kökünden olup buğz eden, öfkelenen demektir. "Velâyecramennekum şeneâne qavm: Bir topluma karşı olan kininiz, sizi cürme sevketmesın" 5/8 Yani bir kavme cürüm uydurmaya, cürüm isnad etmeye, hatta en kötüsü cürüm işlemeye, sizi sevk etmesin. İnne şanieke hüvel ebter Kevser suresi Kuran da öfke ve ebter kavramı
Bir kavme karşı kin شَنَآنُ قَوْمٍ
Kin ve nefret söylemi Dinde kin İncinmek
“Âşık der incitenden
İncinme incitenden
Kemalde noksan imiş
İncinen incitenden”
(Alvarlı Muhammed Lütfi)
Kulumuzu çok incittiler Kamer suresi Hz Nuh hakkındaki ayet O da Rabine yalvardı: Enni mağlub Fentasır
Hukukta kin Ayrımcılık Ayrımcılık suçu
Hate crimes bias (Önyargı)
Witch hunting Cadı avı
Nefret suçu Nefret suçu/VP Nefret suçu/WP
Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 122'nci maddesinde yer alan suç tipi. doğru kullanıldığında türkiye'deki pek çok şeyi değiştirmeye adaydır. madde metni: "ayırımcılık madde 122. - (1) kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak; a) bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâllerden birine bağlayan, b) besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden, c) kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen, kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir."
Nefret ve ayrımcılığın cezası arttı Tabi içerisinde bazı maddelerde geçti...
Yargıtay kararlarında nefret suçu
Kin ayetleri
Kin pisikolojisi
Kin üzerine pisikiyatr değerlendirmeleri
Kin suçu ve ayetler 5/8 - 5/2
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
Yâ eyyuhellezîne âmenû kûnû kavvâmîne lillâhi şuhedâe bil kıstı ve lâ yecrimennekum şeneânu kavmin alâ ellâ ta’dilû. I’dilû, huve akrabu lit takva vettekûllâh(vettekûllâhe) innallâhe habîrun bimâ ta’melûn(ta’melûne).
1. yâ eyyuhâ : ey!
2. ellezîne âmenû : âmenû olanlar, yaşarken Allâh'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler
3. kûnû : olun!
4. kavvâmîne : Hakkı ayakta tutup gözetenler, muhafaza edenler, üzerine mesuliyet alıp iyi idare edenler
5. li allâhi: Allâh (c.c.) için
6. şuhedâe : şahidler
7. bi el kıstı : adaletli
8. ve lâ yecrimenne-kum : ve sizi sevk etmesin
9. şeneânu : kin
10. kavmin : bir kavim, bir topluluk
11. alâ ellâ ta'dilû : adaletsiz olmaya
12. i'dilû : adil davranın!
13. huve akrabu : o en yakın olandır
14. li et takvâ : takva için, takvaya
15. ve ittekû allâhe : ve Allâh'a (c.c.) karşı takva sahibi olun Allâh'a karşı gelmekten sakının
16. inne allâhe : muhakkak ki Allâh (c.c.)
17. habîrun : haberdar
18. bi mâ : şeyleri
19. ta'melûne : yapmakta olduğunuz

Biz Kimseye Kin Tutmayız
Ağyar dahi dosttur bize
Kanda ıssızlık var ise
Mahalle-vü şardır bize
Adımız miskindir…
http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Biz_Kimseye_Kin_Tutmayız
47/37 : sizin hasetiniz Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz, O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. Abdulbaki Gölpınarlı
Eş anlamlılar Şenaet buğz buğz ayetleri GAYZ Hiddet kin öfke gadab Dargınlık Hınç GAYZ Ü GAZAB Kızgınlık ve hiddet. GAYZ Bir şeyin pahası eksilmek. Hilkati noksan olma. Kıymetten düşük şey. Suyun eksilip azalması, yere çekilmesi. GAYZA Meşelik. GAYZ-EFŞAN f. Hiddetli, öfkeli, kızgın. GAYZERAN İtburnu.
adavet/ayetleri Şenaet/ayetleri
Hışım farsça ve türkçe öfke. HIŞM-ÂLUD (Hışm-gîn, Hışmîn, Hışm-nâk) Kızgın, öfkeli. HIŞM-GÎN f. Dargın, öfkeli, kızgın, darılmış, gücenmiş. HIŞM-NÂK f. Kızgın, öfkeli, hiddetli, hışımlı.
Hışm Yakın kavramlar: Adavet kıskançlık rekabet hased düşmanlık hırs rekabet Denaet
Mitomani Hubris Hubris sendromu
Şablon:Kin

Kevser ebrulu hat.jpg
Kevser ebter hat.jpg
Kevser ebter.jpg

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.