Şablon:MİA/Komisyon


MİA kurul ve komisyonlar Mülki İdare Amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar
Kanun veya KHK ile kurulanlar (28 Kanun, 3 KHK) Askerlik Meclisi Umumi Hıfzısıhha Meclisi Çeltik Komisyonu İl Polis Disiplin Kurulu Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu Çiftçi Malları Murakabe Heyeti İl İdare Şube Başkanları Toplantısı İl Kaymakamları Toplantısı İlçe İdare Şube Başkanları ve Memurları Toplantısı Bucak Meclis ve Komisyonları İl İdare Kurulu İlçe İdare Kurulu Fikir ve Sanat Eserleri Denetim Komisyonu Takdir Komisyonu Zirai Kazançlar İl Komisyonu Belirleme Koordinasyon Kurulu ve Anlaşmazlıkları Çözümleme Komiteleri Merkez Yazım Kurulu İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonu İl ve İlçe Trafik Komisyonları Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Mera Komisyonu İl ve İlçe Av Komisyonları İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurulu Özel Güvenlik Komisyonu İl Hayvanları Koruma Kurulu Zarar Tespit Komisyonu İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetleri- İl Encümeni Toprak Koruma Kurulu Sayım Komiteleri İl ve İlçe Yapı Denetim Komisyonları Kurban Hizmetleri Komisyonu Çeltik Komisyonu Uyuşmazlığı Çözümleme Komisyonu Seçme ve Değerlendirme Kurulu Yangın Koordinasyon Kurulu İl ve İlçe Olağanüstü Hal Büroları İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi Ücret Tespit Komisyonu
Yönetmelikle kurulanlar İl Milli Eğitim Danışma Kurulu İl Milli Eğitim Dsiplin Kurulu Mahalli Sulak Alan Komisyonu
Yönergeyle kurulunlar
Emirle kurulanlar
Valilerin başkanlık ettikleri
Kaymakamların başkanlık ettikleri
Eğitim kurulları
Güvenlik kurulları Özel Güvenlik Komisyonu - İl Kurtarma ve Yardım Komitesi - İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi - Yangın Koordinasyon Kurulu - İl Polis Disiplin Kurulu - Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu
Kanun hükümleri ile kurulan mülki idare amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar ----- Kanun hükmünde karaname ile kurulan mülki idare amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar
Tüzük hükümleri ile kurulan Mülki İdare Amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri ile kurulan Mülki İdare Amirlerinin başkanlık ettiği kurul ve komisyonlar
İl kurulları
İlçe kurulları
Diğer kurul ve komisyonlar
Yeni kurul ve komisyonlar
Meclisler Yenişehir Belediye Meclisi 27/01/2010 tarihli kararı
MİAnın seçilebileceği yerler Kent konseyi
Diğer mevzuat
Toplantı prosedürü Toplantı nedir? Toplantıda dikkat edilmesi gereken hususlar?
Yasal statüsüne göre kurul ve komisyonlar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.