FANDOM


Bakınız

Şablon:Manastır - d


Manastır - Bitola
Manas - Manas destanı

Manastır'lı Hamdi Efendi

Manastır/Türküleri
Manastırın Ortasında Var Bir Havuz

Manastır vilâyetinin tarihçesi [1]

Gemlik ilçesinde Cumhuriyet mahallesinin eski adı Manastır idi. Zengin bir bölge.
1382 yılında Sultan I. Murat döneminde Timurtaş Bey tarafından Osmanlı topraklarına dâhil edilmiştir. Şehir bugün Bitola adıyla anılır. Balkan topraklarında yer alan Makedonya şehirlerinden biri olan Manastır, yetiştirdiği şairlerle divan şiirine önemli katkılar sağlamıştır (Bülbül, 2008: 456). Manastır, Hasan Çelebi Tezkiresi’nde hünerli, kabiliyetli, ilim ve irfan sahibi kişilerin ve çok sayıda şairin yetiştiği bir kültür merkezi olarak tanıtılmıştır. Ayrıca latif havası, tatlı suyu, Seba ülkesini kıskandıracak derecede güzel bağ ve bahçeleri ile ve doğal güzelliği ile Yusuf’a benzetilmiştir. Tezkirede üç şairin biyografisinde tanıtılmıştır (Eyduran, 2000: 12).
a-) Şehir latif havası, tatlı suyu, bağ ve bahçeleriyle Seba ülkesini gölgede bırakacak kadar, tıbkı Yusuf gibi çok güzeldir.
Ekser-i halkı nâzım u şâir olan menba’-ı hünerverân ve matlaǾ-ı fazl u ‘irfân kasaba-i Manastırdandur (Eyduran, 2009a: 209).
b-) Hünerli, kabiliyetli, ilim, irfan sahibi çok sayıda şair yetiştiren bir kültür merkezidir. Cümle-i ricâl u merdi âlem-i ‘ilm ü ‘irfânun ferdi olmagla mehebb-i şimâl-i menâkıb u mefâhir olan kasaba-i Manastırdandur (Eyduran, 2009b: 277).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.