Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.392
pages

YENİŞEHİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG RAPORU

GİRİŞ

: 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 1. maddesinin 36. fıkrasına göre Yenişehir ilçesi kurulmuştur. 5747 Sayılı Kanunla kurulan Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğü 11.11.2008 tarihinde Faaliyete başlamış olup, İlçe Merkezinde 23 Mahalle, Değirmençay Beldesinde 2 Mahalle ve 8 Köy olmak üzere 46 adet idari birime ait 100 adet Aile Kütüğü ve bilgisayar ortamına aktarılan kayıtlarla hizmetini sürdürmektedir.

KURULUŞUN GÖREV YETKİ VE SORUMLUKLARI

İçişleri Bakanlığı, Mersin-Yenişehir Kaymakamlığına bağlı olarak görev yapılmaktadır.

HİZMET BİNASI, PERSONEL ARAÇ GEREÇ DURUMU

Yenişehir Kaymakamlığına ait hizmet binasında zemin katta 1 müdür odası ve 2 adet Servis salonda hizmet verilmektedir. Personel olarak 1 adet İlçe Nüfus Müdürü, 2 Şef , 12 adet VHKİ toplam 15 adet kadrosu mevcuttur.1 adet Müdür, 2 Adet Şef, 12 adet kadrolu personel, 1 adet VHKİ ve 1 adet Sözleşmeli Memur geçici görevlendirme ile çalışan 17 adet personelle hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze ait araç bulunmamaktadır.

2009 YILI HİZMET VE FAALİYETLERİ

100 Adet Aile Kütüklerinde kayıtlı künyelerin tamamı bilgisayara yüklü olup; İş ve işlemler bilgisayar ortamında yürütülmektedir.2009 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüzce gönderilen hata dökümleri ve adresle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Müdürlüğümüz nüfus olaylarına ilişkin yapılan aylık faaliyet çizelgesi istatistiği örneği (EK-1) sunulmuştur. İş ve işlemlerimiz Kamu Hizmetleri Standardına göre yapılmakta olup, standarda ilişkin hazırlanan tablo örneği Kaymakamlığımız panosunda asılı tutulmaktadır. Kamu Hizmeti Standardına ilişkin tablo örneği (EK -2) aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.

== EK-1 ==


İLİMİZ YENİŞEHİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2009 İLE 31.12.2009 TARİHLERİ ARASINDAKİ FAALİYETLERİNİ GÖSTERİR

ÇİZELGE
 
 

AYLARA GÖRE DAĞILIM

DOĞUM

ÖLÜM

EVLENME

BOŞANMA

SAKLI NÜFUS

KAYIT DÜZELTME

EVLAT EDİNME

TANIMA

ADRES GÜNCELLEME

VAT. ALMA ÇIKMA

VERİLEN NÜFUS CÜZDANLARI

VERİLEN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
 

 

ERKEK

KADIN

 
OCAK

290

33

64

0

0

0

0

12

913

1

865

881

971
 
ŞUBAT

245

33

121

0

0

0

0

10

1113

0

933

971

1040
 
MART

201

47

94

0

0

0

0

9

1246

2

2976

3896

1824
 
NİSAN

205

8

89

0

0

0

0

6

1254

3

904

853

1023
 
MAYIS

100

22

224

0

0

0

0

5

1320

3

916

810

1048
 
HAZİRAN

222

13

195

0

0

0

0

7

2049

0

1192

1082

1563
 
TEMMUZ

217

14

174

0

0

0

0

11

1715

3

1068

742

1365
 
AĞUSTOS

226

15

169

0

0

0

0

3

1982

2

1060

899

3762
 
EYLÜL

261

8

103

0

0

0

0

11

2426

0

1013

840

3186
 
EKİM

252

10

133

0

0

0

0

17

1477

0

898

728

2875
 
KASIM

201

10

124

0

0

0

0

7

1028

2

761

570

2150
 
ARALIK

169

24

112

0

0

0

0

10

1306

0

760

672

1.980
 
TOPLAM

2.589

237

1.602

0

0

0

0

108

17.829

16


13.346

12.944

22.787
 EK-2

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)  

1-

  NÜFUS CÜZDANI -Nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise Nüfus Cüzdanı ve cüzdan fotokopisi ile müracaatı;

-2 adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı alınması mümkündür.


-Nüfus cüzdanındaki cüzdan seri numarası sistemde yer almıyorsa; Cüzdan Talep Belgesi

- Nüfus cüzdanının kaybedilmesi halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu muhtarlıklardan Cüzdan Talep Belgesi

-Ehliyet veya Pasaport Fotokopisi… Vb


  2 dakika

2- DOĞUM -Anne veya babanın şahsi başvurusu ile

-Doğum Raporu

  5 dakika 3- ÖLÜM -Mernis Ölüm Tutanağı

2 dakika -Tahkikatlı Ölümlerde Dilekçe

 

 30 gün

4- EVLENME CÜZDANI -Eski Evlenme Cüzdanı -Uluslararası Evlenme Cüzdan Talep Belgesi -Fotoğraf   5 dakika 5- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ     Başvuru Belgeleri: -İlgilinin kendisi veya birinci dereceden akrabasının başvurusu halinde -Nüfus cüzdanı -İkinci dereceden yakınlık var ise veya vekalet. vasi…vb -Matbu Dilekçe - Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir. -Vekalet Fot. -Vasi kararına ilişkin karara fot    

   30 saniye

6- DOĞUM VE EVLENME KAYIT ÖRNEĞİ -Matbu Dilekçe -Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir. -Vekalet Fot.  - Vasi kararına ilişkin karara fot 2 dakika 7- ADRES KAYDI - Şahsi Başvuru

-Adresin Boş olması durumunda Nüfus Cüzdanı yeterlidir.

-Adresin sistemde dolu görünmesi durumunda

-Tapu örneği

-Kira Kontratı noter onaylı

-Elektrik, su. Telefon faturası veya sözleşmesi

 - Şahsi başvuru olmaması halinde;

-Özel vekâletname

 


1 dakika


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim :İnci Narin İsim : Bahattin AVCI Unvan : Nüfus Şefi Unvan : Nüfus Müdürü Adres : Yenişehir Kaymakamlığı ilçe Nüfus Müdürlülüğü Adres : Yenişehir Kaymakamlığı ilçe Nüfus Müdürlülüğü Tel :0324-3271607 Tel : 0324-3271606 Faks : 0324-3271607 Faks : 0324-3271607 E-Posta :inci.narin@icisleri.gov.tr E-Posta :bahattin.avci@icisleri.gov.tr