FANDOM


11 ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan 5490 sayılı nüfus kanunun nüfus hizmetlerine ait kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliğinin 29. Maddesinin ( d ) fıkrası uyarınca yapılan servislere göre personel görev dağılımı ve görevlerle ilgili ek açıklamalar.

DOĞUM SERVİSİ

Görevliler: ŞERİFE ÖZYAVUZ-CANAN AVUR

Görevleri

• Doğum tutanaklarının tutulması,

• Tescil işlemlerinin yapılarak nüfus cüzdanlarının verilmesi

• Doğum servisine konu olan diğer işlemlerin yapılması;

• Servis de İzinli personel olduğunda diğer aynı servis de görevli tarafından yürütülecektir. Ayrıca Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.


NÜFUS CÜZDAN SERVİSİ

Görevliler: EMİNE ALTAN-ORHAN ÖZMEN-FATMA UZLAR

Görevleri

• Şef tarafından verilen cüzdanları düzenleyip vatandaşa vermeye, korunmaya kilitli çekmecede muhafaza etmeye ve mesai saati sonunda zamanında şefe teslim etmekle yükümlüdürler.

• Cüzdan talep belgeleri cüzdan düzenlemeden önce dikkatlice incelenmeli ve muhafaza edilmeli ve mesaiye 2 saat kala her gün sırayla şef tarafından görevlendirilecek memur tarafından bütün cüzdan talep belgelerini sıraya koyarak dosyaya konulduktan sonra arşiv sorumlusuna teslim edilecektir.

• Cüzdan servisi dışında cüzdan yazan memurların cüzdanı alacak kişinin o anda orada bulunması, cüzdan tesliminde şahsın kendisine teslim edilmesi konusunda özellikle riayet etmeleri gerekmektedir.

• Cüzdan imha işlemlerinin yapılıp her gün günlük listelerinin dosyalanması .

• Servis de İzinli personel olduğunda diğer aynı servis de görevli tarafından yürütülecektir.Ayrıca Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

EVLENME SERVİSİ

Görevliler'' FİLİZ KORKMAZ

Görevleri

• Evlenmeyle ilgili gelen bütün evrakları kayıt etmeye

• Evlenme bildirimlerini hatasız bilgisayara ve kütüğe işlenmesini ve dayanak belgelerini zamanında özel kütüklere konularak arşiv sorumlusuna teslim etmekle sorumludurlar.

• Aile cüzdanlarının düzenlenerek ilgilisine verilmesi

• Evlenmeye konu olan diğer işlemlerin yapılması.

• İzinli olduğunda görevi Hanife YAVUZ tarafından yürütülecektir.

• Çok dilli belgeler ve yurtdışında verilen nüfus cüzdanların serilerini bilgisayara kayıtlarına işlemek

• Ayrıca Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

ÖLÜM-VERASET SERVİSİ

Görevliler'' SEMRA EPÖZDEMİR

Görevleri

• Sağlık kurumlarından, savcılıklardan, köy muhtarlarından gelen yerli ve misafir ölüm tutanaklarının tescil edilmesi.

• Nüf.kan.168.mad.uyarınca ölüm işlemlerinin yürütülmesi.

• Ölüme konu olan yazışma ve diğer işlemlerin yapılması.

• Sosyal Güvenlik ve Yeşilkart Yazışmalarını yürütmek.

• Ayrıca Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

• İzinli olduğunda görevi Elvan GÜNEŞ tarafından yürütülecektir.

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE ADRES KAYIT SERVİSİ

Görevliler'' SABAHAT AKIN-HANDAN DOĞANAY-FATMA TURPÇU-YEŞİM ERGAN

Görevleri

• Vatandaşlar tarafından dilekçe karşılığında ve resmi kurumlar dan çeşitli nedenlerle istenilen nüfus kayıtlarının verilmesi

• Servis de İzinli personel olduğunda diğer aynı servis de görevli tarafından yürütülecektir.

• çok dilli belgeler ve yurtdışında verilen nüfus cüzdanların serilerini bilgisayara kayıtlarına işlemek.

• Adres beyanı almak, yurt dışı beyanları bilgisayara geçirmek. Ay sonun işlemleriyle forum D çıkarmak ve muhtarlıklara posta yolu ile göndermek ve takibini yapmak.

• Tahkikat yazışmaları yapmak ve takip etmek ve sonuçlandırmak. Ayrıca Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

SAKLI NÜFUS -DİĞER OLAYLAR SERVİSİ

Görevliler'' HANİFE YAVUZ

Görevleri

• Bilgisayar ortamındaki Hatalı kayıtlarının düzeltilmesi.

• Saklı nüfus işlemleri ile ilgili tüm form ve evrakların düzenlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili yazışmaların yapılması.

• Vat. alınma, çıkarılma ve çifte uyr. işlemlerinin tescil edilmesi.

• Diğ. olaylar olarak belirlenen işlemlere ait tescillerin yapılması.

• izinli olduğunda görevi Semra EPÖZDEMİR tarafından yürütülecektir.

• Ayrıca Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

BİLGİSAYAR VE YAZIŞMA SERVİSİ

Görevliler'' ZEKİYE ÖZÇİFT- ELVAN GÜNEŞ

Görevleri

• Bilgi İşlemle ilgili tüm teknik işlemelerini yapmak.

• Bilgisayarlarda meydana gelen tüm sorunları çözmek .

• Resmi dairelerle yapılan tüm yazışmaları yapmak.

• Vakıf işleri ilgili işlemleri yapmak,

• İl Nüfus ve vatandaşlık Müdürlüğümüze intikal eden tüm genelgeleri personele okutturduktan sonra dosyalara takmak,

• Tüm personel izin ve yazışmaları takip etmek ,

• Hata doküman çalışmalarını izlemek ve yardımcı olmak,

• Demirbaş defterinin düzgün şekilde tutulması ile demirbaş girişlerinde ve çıkışlarında gerekli işlemlerin sonuçlandırmak.

• Ayrıca müdürün vereceği diğer işlemleri yapmak.


MUTEMET SERVİSİ

Görevliler''MUSTAFA YALÇIN

Görevleri

Müdürlüğümüze ait tüm mutemetlik görevlerini yürütmek ve müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

ŞEFLERİN GÖREVLERİ

Görevliler''ZEKİYE ÖZÇİFT-İNCİ NARİN

Görevleri

• Vatandaşlarımızın her türlü evrakını ilgili memurlara havalesini yaparak ve işlemin sonuçlandırılmasını sağlamak, çeşitli resmi dairelerden gelen evraklar ile postadan gelen evraklar ilgi memurlara havalesini yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, görevli olduğu serviste yazılan yazılara paraf etmek ,

• Mühürlenmesi gereken ve dayanak belge niteliği olmayan nüfus kayıt örnekleri ile nüfus kütüklerine işlenmek üzere ilçemiz dışına gönderilen VGF formlarını ve Uluslar arası çok dilli kayıt örneklerini Nüfus Müdürü adına mühür ve imza ile onaylamak,

• Muhasebe Müdürlüğünden alınan Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarını ZİMMETLE teslim almak, alanın cüzdanları tarafına iki anahtarı da zimmetli olan tek elden açılan üst kasaya güvenliğini alarak muhafaza etmek.

• Günlük nüfus cüzdanlarının görevli memurlara zimmetle teslim etmek,

• Nüfus ve Uluslar arası Aile cüzdanlarını Nüfus müdürü adına mühür ile onaylamak ve mesai bitiminde satılmayan cüzdanları teslim almak,

• Nüfus cüzdan servisinde günlük imha edilen nüfus cüzdan tutanağını nüfus müdürü adına imza ederek dosyalanmasını sağlamak,

• Nüfus cüzdan servisini tertip ve düzenini sağlamak ve gerektiğinde yardımcı olmak,

• Nüfus ve Aile cüzdanı talep belgelerinin kontrolünün yapılarak düzgün bir şekilde dosyalanmasını sağlamak.

• Nüfus para ceza tutanaklarını vergi dairesine göndermek Müdürün vereceği diğer işlemleri yapmak,kendisi bulunmadığı zamanlarda görevi Elvan GÜNEŞ ve Semra EPÖZDEMİR yürütecektir.

EK AÇIKLAMALAR

1-Her memur kendi servisinden sorumludur. Servise ibraz edilen bütün evrakları en seri şekilde kanuni süre içerisinde bilgisayara ve kütüğü işlemekle yükümlüdür. “Git yarın gel “ kelimesi kullanılmayacaktır. Ancak, bilgisayarın arızalı gibi teknik nedenlerle vatandaşın işi ertelenecekse İlçe Nüfus Müdürünün bilgisi dahilinde olacaktır.

2-Daireye ibraz edilen evraklar ilgili servise havale edilecek, ilgili servis memuru evrakı inceler, herhangi bir eksiklik veya sorun varsa, ilgili servis şefine iletilecek; şayet sorun çözülemez ise İlçe Nüfus Müdürüne bilgi verilecek, diğer servis memurları ile olur olmaz tartışmalara girilmeyecektir.

3-Her servis şefi aktif bir şekilde çalışacak, serviste çıkan veya çıkabilecek sorunların ilçe Müdürüne bildirecektir. Cüzdan servisinde çalışan şefin kısa sureli dahi olsa izin alması veya sevkli olması gibi nedenlerle yerine bakacak şefe cüzdanları zimmetle vermek zorundadır. Aksi takdirde teslim etmeyen şef sorumludur. Maliyeden alınan cüzdanlar, cüzdan servisi şefine zimmetle teslim edilecek. Kasa tek elden açılıp kapatılacaktır. Sabah ve öğleden sonra her cüzdan dağıtımında memurlarına zimmetle verilecektir.

4-Hizmetin akışı ve şartları gerektirmesi halinde yapılan görev dağılım birlikte aksamaya sebep olabilecek izdiham yoğunluğunun bertaraf edilmesi amacıyla bütün personel gerekli önem ve titizliği göstermelidir.

5-Hizmetin temeli olan aile kütüklerinin dairemizin en önemli belgeleri oldukları tartışılmaz. Bunların kullanımlarında gerekli titizliğin ve önemin gösterilmesi şarttır.

6-İşleri takip etmek için gelen vatandaşların bir kısmının yaşlı, hasta, sakat ve haklı bir mazereti olması halinde bunların iş ve işlemlerine öncelik tanınacaktır.

7-Her zaman olduğu gibi işleri nedeni ile dairemize gelen vatandaşlara güler yüz muamele edilecektir. İmkân dâhilinde hiçbir vatandaşın işi bir sonraki güne bırakılmayacaktır.

8-Dairemizdeki personel arasında mevcut bulunan huzur, güven ve arkadaşlık havasının devamlı kalması en büyük amaçtır. Bunun sürekli olması için herkes kendisine düşen çabayı gösterilmelidir.


9-Hizmetin olumsuz yönde aksamaması için mesai saatlerine riayet edilmesi, Görev yerine geldiğinizi belirleyen imza defterine mutlaka tarafınızdan imzalanmasına, giyim konusunda kılık kıyafet yönetmeliğin uyulması gerekmektedir.

10-Bilgisayarların günlük olarak tozunun alınması ve mesai bitiminde mutlaka kılıflarının örtülmesi, Cuma günleri ise mesai sonunda bilgisayarları ve yazıcıların genel temizliği yapılacaktır. Herkes kendi bilgisayarından sorumlu olduğundan bir başka arkadaşın bilgisayarını kullanılacağında izin istenilmesi.

11-Havalesiz hiçbir evrak yapılmayacaktır. Servisler kendilerine intikal eden tüm evrakları bilgisayar ortamındaki evrak kayıt defterine kendileri kayıt edecektir. Çıkışı yapılan evrakların ilgili yerlere zimmetle gönderilmesi, posta zimmetlerinin yapılması ve postalanması kendi servisleri sorumluluğundadır.

12-Bu görev dağılımı yapılmadan önce servisinde birikmiş evrakların bitirilmesi ve evraklarının tümünün dosyalanması, arşiv evraklarının arşive teslim edilmesi sağlanacaktır.

13- İlçe Nüfus Müdürünün servis dışında vereceği diğer görevleri de yapmaya özen gösterilecektir.

14-Hizmetin aksamaması için izinli ve raporlu olacağı zamanlarda, servisine bakacak uygun Personelin izin dilekçesinde belirtildiği takdirde istenilen izin verilebilecektir.

15-Nüfus hizmetlerinin yerine getirilmesi ilgili olarak tüm personelin Nüfus Müdürüne karşı sorumlu olduğu Nüfus Kanununda ve kanunun ilişkin Yönetmelikte belirtilmiştir. Hizmetin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için dikkatli ve titiz olmak şarttır. Ayrıca servis harici yapılacak işlemlerde İlçe Nüfus Müdürünün talimatı doğrultusunda işlem yapılmasını, 657 sayılı Devlet Memurları ve 5490 Sayılı Nüfus kanununda belirtilen diğer hususlara dikkat edilmesini rica eder, görevlerinizde başarılar dilerim. 11 Ocak 2010

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.