Şablon:Ordu bakınız - d


Ordu
*Ordu =Karargah, Hakanın oturduğu yer(Eski Türk yazıtları-Orkun, sayfa,824)
*Ordulan = Baş şehir edin. Başkent edin. (Kaşgarlı Mahmut-4.cilt sayfa-440)
*Ordu =Merkez, kağanın oturduğu yer, kağanın oturduğu şehir.(Orhun Kitabeleri -Muharrem Ergin-sayfa 106)
*Ademi merkeziyetçilik olduğu için, hakan beyin görevi görüyor.Ani dış saldırılara karşı beyinin korunması için, refleks göstersin diye ordu, yönetim,merkez, ortadadır.Bir yere yerleşildiğinde de hakanın çadırı ortada kurulur.Bütün insanlar,çoluk çocuk,kadın erkek askeri bir disiplinle yaşarlar.
*Yerleşim yerinin giriş çıkışlarında nöbetçiler vardır, girip çıkanlara paralo sorulur.
*Bu onbinlerce yıllık yaşam tarzımızda bilinç altımıza yerleşmiştir.Ordusu dağılan Türk milleti dağılmıştır.Var olabilmesi için, katliamlara uğramaması için ordunun varlığı Türk milletinin bilinç altına yerleşmiştir.
*Ordu’yu hedef alan hiçbir kurum, hiçbir siyasetçi barınamamıştır,tarihe karışmıştır,çünkü Türk milletinin onbinlerce yılda oluşan içgüdüsel refleksi bunu her zaman önlemiştir.
*En ufak bir olağanüstü durumda hemen herkes kulağını orduya diker, ne diyecek diye, bu refleks içgüdüseldir.
1 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü: "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi." Y. K. Beyatlı. 2 . Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri: "Dördüncü Ordu Karargâhına gidiş, artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür."- F. R. Atay. 3 . Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü. 4 . Çok sayıda insan, kalabalık. Birleşik Sözler *ordubozan *ordu donatım *orduevi *ordu komutanı *ordu merkezi *düzenli ordu *silahlı güç Eskiden yalnızca sefere çıkan askeri birlikle­rin oluşturduğu güce ordu denirdi. Günümüz­de deniz ordusu, hava ordusu gibi bölümlenmeler de olmakla birlikte, ordu daha çok kara kuvvetlerinin örgütlenmesindeki bir birimi de ifade eder. Buna göre ordu, iki ya da daha fazla sayıdaki kolordudan meydana gelen askeri birliğin adıdır. Ordu ili

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.