FANDOM


|group2==Temel türleri |list2="Ableism·</span> Boyculuk · Cinselcilik · Cinsiyetçilik · Dilcilik · Din ayrımcılığı · Gencilik · Görünüş ayrımcılığı · Heteroseksizm · Irkçılık · Kast · Mentalizm · Renkçilik · Rütbecilik · Sınıfçılık · "Sizism· Siyasî baskı · Türcülük · "Weightism· Yaşçılık · Zenofobi}}

|liste6=</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.