FANDOM


1969 yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1986 yılında Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesinden mezun oldu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden lisans diploması aldı. 1992 yılında ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu yüksek lisans İngilizce hazırlık programını tamamladı. Aynı yıl kaymakamlık sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı. 1993 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yabancı dil eğitimi için İngiltere’ye gönderildi. İngiltere’de dönüşü Bolu-Göynük ve Kırşehir-Akpınar İlçelerinde kaymakam vekillikleri görevlerinde bulundu. Kaymakamlık kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra asil kaymakam oldu. 1995–1998 yılları arasında Karabük-Yenice İlçesi, 1998–2002 yılları arasında da Ordu-Mesudiye İlçesi Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Mesudiye İlçesi Kaymakamlığı görevini yürütürken dönemin Başbakanı Bülent ECEVİT tarafından örnek bir “köykent projesi”nin hazırlanması ve uygulanması ile görevlendirildi. Yenice ve Mesudiye İlçe Belediyelerinin aldığı kararlarla her iki ilçenin “fahri hemşerisi” ilan edildi.

2002 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca açılan sınavı birincilikle kazanarak Mülkiye Müfettişliği görevine atandı. 2003 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine terfi etti. Bu görevi yürütürken “Yargı Kararlarının Derlenmesi” ve “Bakanlık Tarihçesinin Araştırılması” projelerinde yer aldı.

2007 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi bölümünde “1980 Sonrası Dönemde Mülki İdarede Dönüşüm” adlı çalışmasıyla “yüksek lisans” eğitimini birincilikle tamamladı. 2008 yılında Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının davetlisi olarak gittiği Pekin ve Şanghay’da “insan kaynakları yönetimi” konularında eğitim aldı. 2007–2008 yılları arasında Kamu Yönetimi Uzmanları Derneğinde yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. 2008 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde “doktora” çalışmalarına devam etmektedir.

Halen Mülkiye Başmüfettişi olarak görevini yürüten Şafak BAŞA, evli ve iki kız çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilen (IELTS:7, KPDS:82) BAŞA’nın kamu yönetimi alanında çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve bilimsel kongrelerde sunulmuş bildirisi bulunmaktadır.


ADI SOYADI: Dr. Şafak BAŞA

DOĞUM YERİ VE TARİHİ: Lüleburgaz, 05.01.1969

İLETİŞİM: Adres: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlıklar, Çankaya, Ankara, GSM: (0505, 4662706), E-Posta: safak.basa@icisleri.gov.tr

EĞİTİM DURUMU: Edit

LİSANS ÖĞRENİMİ: İstanbul Üniversitesi, SBF, Kamu Yönetimi Bölümü (1990).

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENİMİ: TODAİE, Kamu Yönetimi Bölümü (2007), (Birincilikle) Yüksek Lisans Çalışması: “1980 Sonrası Dönemde Mülki İdarede Dönüşüm”

DOKTORA: Hacettepe Üniversitesi, SBE Kamu Yönetimi Bölümü (2012), (Birincilikle) Doktora Çalışması: “Kurumsallaşma Bağlamında Dâhiliye Nezaretinden Dâhiliye Vekâletine Geçiş (1920-1923)”

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER: İngilizce (IELTS: 7, KPDS: 82).


İŞ DENEYİMİ: Edit

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR: Bolu-Göynük ve Kırşehir-Akpınar İlçelerinde kaymakam vekillikleri (1994-1995); 1995-1998 yılları arasında Karabük-Yenice İlçesi, 1998-2002 yılları arasında da Ordu-Mesudiye İlçesi Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Yenice ve Mesudiye Belediyelerinin aldığı kararlarla her iki ilçenin fahri hemşerisi ilan edildi. Mesudiye Kaymakamlığı görevini yürütürken dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından örnek bir köykent projesinin hazırlanması ve uygulanmasıyla görevlendirildi. 2002 yılında açılan sınavı birincilikle kazanarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği görevine atandı. 2003 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine terfi etti. Halen bu görevi yürütmektedir.


MESLEKİ EĞİTİM: Edit

1993-1994 yılları arasında İngiltere’de Southbourne School of English ve MLS International Collage’de yabancı dil eğitimi ve İngiliz kamu yönetimine yönelik kurslar aldı. 2008 yılında Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının davetlisi olarak gittiği Pekin ve Şanghay’da insan kaynakları yönetimi konusunda seminerlere katıldı. 2010 yılında ABD’de Northern Illinois University College of Business’de liderlik eğitimi aldı; ayrıca ABD İç Güvenlik Bakanlığı Teşkilatı konusunda araştırma yaptı.


MESLEKİ FAALİYETLERİ: Edit

2007-2008 yılları arasında Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği (KAYUD) Yöneyim Kurulu üyesi, 2011-2013 yılları arasında da Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) Denetim Kurulu üyesi görevlerinde bulundu. Halen DENETDE tarafından yayımlanan “Denetim Dergisi” yayın kurulu üyesidir.


İLGİ ALANLARI VE AKADEMİK FAALİYETLERİ: Edit

Örgüt kuramları (kurum, kurumsallaşma), Türk yönetim tarihi, mülki idare sistemi, mahalli idareler ve yerel kalkınma alanlarında çalışmalar yürütmektedir. 2011 yılında kuruluş aşamasındaki Beykoz Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olarak görevlendirilmiştir. TODAİE’de uzman personel olarak çeşitli seminerler vermektedir. Diğer bilimsel faaliyetleri, katıldığı projeler ile yurt dışı çalışmaları aşağıda gösterilmiştir.


BASILMIŞ KİTABI: Edit

BAŞA, Şafak (2013), Kurumsallaşma Bağlamında Dâhiliye Nezaretinden Dâhiliye Vekâletine Geçiş (1930-1923)”, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme Enstitüsü Yayını.


YAZILAN KİTAP BÖLÜMLERİ: Edit

BAŞA, Şafak, Mete YILDIZ, Zuhal GÜLER, (2012) “Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikalarının Yönetsel Boyutu: Köy-Kent Örneği”, Sosyo-Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekânları, Kent ve Kentler, (Editörler: N. SAM, R. SAM), Ezgi Kitabevi, Bursa, s: 331-345.

BAŞA, Şafak, Burhan AYKAÇ, Hatice ALTINOK (2013), “Nicel ve Nitel Bir İncelemeyle Belediyelerde Performans Yönetimi: Bütçe Performansı”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, (Editörler: Y. BULUT, V. EREN, S. KARAKAYA, A. AYDIN), Pegem Akademi Yay. , Ankara, s: 537-550.


ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: Edit

BAŞA, Şafak, Mete YILDIZ (2011), “Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği Düzenlemesi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 2, Ekim 2011, s. 34-64.

BAŞA, Şafak (2012), “E-Devlet Çalışmalarına Bir Örnek: E-İçişleri Projesi”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyoekonomi Dergisi, Ocak-Haziran 2012-1, s: 223-248.


ULUSAL MESLEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: Edit

BAŞA, Şafak (1995), “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mülki İdare Amirlerine Verilen Görev ve Yetkiler” , Türk İdare Dergisi, Aralık 1995, Sayı: 409, s: 111-116.

BAŞA, Şafak (2000), “Ordu İli Mesudiye İlçesi Çavdar ve Yöresi Köyleri Köykent Projesi”, Türk İdare Dergisi, Aralık 2000, Sayı: 429, s: 117-135.

BAŞA, Şafak (2000), “Ordu Mesudiye İlçesi Çavdar ve Yöresi Köyleri Köykent Projesi”, İdarecinin Sesi Dergisi, Kasım-Aralık 2000, Cilt: 14, Sayı: 83, s: 52-55.

BAŞA, Şafak (2001), “Mesudiye Çavdar ve Yöresi Köyleri Köykent Projesi: Nereden Nereye?”, İdarecinin Sesi Dergisi, Kasım-Aralık 2001, Cilt: 14, Sayı: 89, s: 36-40.

BAŞA, Şafak (2007), “Meslekte Önemli Bir Aşama: Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği”, İdarecinin Sesi Dergisi, Eylül-Ekim 2007, Cilt: 21, Sayı: 124, s: 21-25.

BAŞA, Şafak (2007), “Vali Atamalarında Yöntem Sorunu”, İdarecinin Sesi Dergisi, Kasım-Aralık 2007, Cilt: 21, Sayı: 125, s: 18-23.

BAŞA, Şafak (2008), “İl İdaresi Kanunu Ne Durumda?”, İdarecinin Sesi Dergisi, Mart-Nisan 2008, Cilt: 22, Sayı: 127, s: 39-44.

BAŞA, Şafak (2011), “Adil Yargılama Hakkı ve Silahların Eşitliği İlkelerinin Disiplin Hukukunda Uygulanabilirliği”, Denetim Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 115, (Temmuz-Eylül 2011), s: 28-31.

BAŞA, Şafak (2011), “Teftiş ve Denetime Atatürk’ün Verdiği Önem”, Denetim Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 116, (Ekim-Aralık 2011), s: 51-52.

BAŞA, Şafak (2012), “Şehircilik ve İmar Tarihinden Bir Sayfa: Ankara Şehri İmar Müdüriyeti”, Denetim Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 117, (Ocak-Mart 2012), s: 67-71.

BAŞA, Şafak (2012), “Milli Mücadele Yıllarında Devlet Adamlarının Teftiş ve Denetim Hakkındaki Düşünceleri”, Denetim Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 117, (Ocak-Mart 2012), s: 36-39.

BAŞA, Şafak (2012), “Müfettişlik Kadroları Kaldırılınca İstifa Eden Bir Bakan: Mehmet Ata Atay”, Denetim Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 118, (Nisan-Haziran 2012 ), s: 81-83.

BAŞA, Şafak (2012), “Aleyhe Düzeltme Yasağı (Reformatio In Peius) İlkesinin Disiplin Hukukunda Uygulanabilirliği”, Denetim Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 119, (Temmuz-Eylül 2012 ), s: 49-51.


ULUSAL BİLİMSEL KONGRE VE SEMPOZYUMLARA SUNULAN BİLDİRİLER: Edit

BAŞA, Şafak, Cihan ERDÖNMEZ (2002), “Kırsal Toplum, Köy-Kent Projesi ve Ormancılık Kooperatifleri”, 1. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu, 22-23 Mart 2002, Kastamonu, s: 186-194.

BAŞA, Şafak, Mete YILDIZ, Zuhal GÜLER, (2009), “Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikalarının Yönetsel Boyutu: Köy-Kent Örneği”, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, 9-11 Aralık 2009, Türkiye Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, s: 98-99. (Özet Metin)

BAŞA, Şafak, Burhan AYKAÇ, Hatice ALTINOK (2013), “Nicel ve Nitel Bir İncelemeyle Belediyelerde Performans Yönetimi: Bütçe Performansı”, 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu, (KAYSEM 2013), Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, 11-12 Mayıs 2013, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, s: 23-24 (Özet Metin)


KATILDIĞI ÇALIŞTAYLAR, PANELLER VE YUVARLAK MASA TOPLANTILARI: Edit

BAŞA, Şafak, R. OKTAY, C. GERAY, F. GÖKÇEER, E. YETER, İ. ÖNAL, Z. ÇOKER, G. SAYGILI, A. BAŞSOY, A. ALTIPARMAK, R. ÖZÜNAL, G. KILIÇ, C. ÖZTAŞ, H.H. CAN, O. PİRLER (2000), “Köy Yönetimlerinin Yeniden Yapılandırılması”, Türk Belediyeler Birliği Derneği-Konrad Adenauer Vakfı, Ankara.

BAŞA, Şafak, C. ERDÖNMEZ (tartışmacı), A. EKŞİ (yönetici), F. Delport, N. Okan, Y. ORUÇ, G. Terberg (panelist), (2002), “Kırsal Kalkınma ve Köykent Yaklaşımı”, Mesudiye Geliştirme Alternatifleri Paneli (06 Temmuz 2001), Mesudiye Kurultayı Yürütme Kurulu Yayını-2, Ankara.

BAŞA, Şafak, N. EKREN, A. A. DİKMEN, S. SEZEN (2009), “Bürokrasi Yuvarlak Masa Toplantısı”, Mülkiye Dergisi, Güz 2009, Cilt: XXXIII, Sayı. 264, s: 21-59.


KATILDIĞI PROJELER: Edit

Başbakanlık (2000-2002), “Mesudiye İlçesi Çavdar ve Yöresi Köyleri Köykent Projesi.”

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı (2008-2010), “Yargı Kararlarının Derlenmesi Projesi.” TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi (2011-2013), “Yerel Kamu Hizmeti Standartlarının Araştırılması Projesi.”

İçişleri Bakanlığı AREM Başkanlığı (2013-), “İçişleri Bakanlığı Tarihinin Araştırılması Projesi.”

TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi (2014-), “Yerel Yönetimlerin Yerellik Düzeyinin Araştırılması Projesi.”

YURTDIŞI ÇALIŞMALARI: Edit

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2008), “İnsan Kaynakları Yönetimi” konusunda araştırma ve inceleme raporu.

ABD, Northern Illinois University College of Business (2010), “Professional Communication and Public Management Leadership” başlıklı eğitim programı; ayrıca “The Department Of Homeland Security” başlıklı araştırma ve inceleme raporu.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Google aramaEdit

Şafak Başa - Kim Kimdir?Edit

www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=6613‎#*

Halen Mülkiye Başmüfettişi olarak görevini yürüten Şafak BAŞA, evli ve iki kız çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilen (IELTS:7, KPDS:82) BAŞA'nın kamu  ...

  1. [DOC]===Kaymakamlık Genel İş ve Yürütümü Teftiş Rehberi - Mülkiye Teftiş ...===

www.mulkiyeteftis.gov.tr/.../mulkiyeteftis/.../Kaymakamlık%20-Teftiş%2...‎#*

Mülkiye Müfettişliği. Sayı:1/5. KAYMAKAMLIK. GENEL İŞ VE YÜRÜTÜMÜ. TEFTİŞ REHBERİ. HAZIRLAYAN. Dr. Şafak BAŞAMülkiye Başmüfettişi  ...

İnceleme Araştırma Raporları - Mülkiye Teftiş Kurulu BaşkanlığıEdit

www.mulkiyeteftis.gov.tr/default_b0.aspx?content=165‎#*

... Çıkan Sorunlar ve Çözüm Yolları Metin YILMAZ - Şafak BAŞA; İmar Kanunu, ...Mülkiye Teftiş Kurulunun ve Mülkiye Müfettişlerinin Performans Kriterlerinin  ...

Sadaret Kethüdalığından, İçişleri BakanlığınaEdit

www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?id=1376‎#*

Mahmut'un idari reformlarının bir parçası olarak, Umur-u Mülkiye Nezareti, ... İçişleri Bakanlığı” konusu ile ilgili olarak Mülkiye Başmüfettişi Şafak Başa tarafından  ...

CAMİ YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE OY KULLANMADIM"Edit

www.karaisalihaber.net/?Syf=18&Hbr=457885&/Babacan...da...‎#*

2 Oca 2013 - Mülkiye Başmüfettişi Şafak BAŞA beyin teftiş raporunu okudum.hayretler içinde kaldım.Dondum tek kelime ile.Belediye başkanının  ...

Şafak BAŞA Ziyareti - Sarıyar Belediyesi NallıhanEdit

www.sariyar.bel.tr/index.php?option=com_content...id...‎#*

18 Haz 2012 - Şafak BAŞA Ziyareti ... ekibinde yer alan Mülkiye Başmüfettişi Şafak BAŞA Sarıyar Belediye Başkanı Halil ÜNSAL'ı ziyaret etti ve bilgi aldı.

MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ 2012 YAZ DÖNEMİ TEFTİŞ PROGRAMIEdit

okul.selyam.net/docs/index-46451.html‎#*

Yavuz Selim AKKOÇ (K) Sarıçam 124.205 (X) Karataş 21.203. Şafak BAŞA Karaisalı 22.701 (Y) Pozantı 20.147. Tahsin AKSU Aladağ 17.074. Kozan 127.804

Şafak BAŞA - denetdeEdit

www.denetde.org.tr/?Syf=22&Mkl...pt=Şafak%20BAŞA...‎#*

7 Eki 2011 - Şafak BAŞA ... Mustafa Kemal Paşa, konuşmasının "içişleri durumumuz" ile ilgili bölümünde Mülkiye Teftiş Kuruluna'da yer vermiş ve denetimin  ...

  1. [PDF]==="DENETİM" Dergisinin 117. Sayısını PDF Formatında ... - denetde===

www.denetde.org.tr/FileUpload/ds159275/File/denetimde...pdf‎#*

Ömer YÜREKLİ - Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi. REKLAM MÜDÜRÜ. Aslan ÖZDEMİR - İç Denetçi. YAYIN KURULU. Şafak BAŞA - Mülkiye Başmüfettişi.

  1. [PDF]===Denetim" Dergisinin 115.Sayısını PDF Formatında ... - denetde===

www.denetde.org.tr/FileUpload/.../File/denetim_dergisi_115._sayisi.pdf‎#*

18 Tem 2011 - Şafak BAŞA - Mülkiye Başmüfettişi. Dr. Yusuf AYDIN - Sağlık Bakanlığı Müfettişi. Sedat VAHAPOĞLU - Sağlık Bakanlığı Müfettişi. Nurullah  ...    {| id="nav" style="border-collapse:collapse;margin:30pxauto;" |- valign="top" | class="b navend" style="font-weight:bold;padding:0px;text-align:center;"| | class="cur" style="font-weight:bold;padding:0px;text-align:center;"|1 | style="padding:0px;text-align:center;"|2 | style="padding:0px;text-align:center;"|3 | style="padding:0px;text-align:center;"|4 | style="padding:0px;text-align:center;"|5 | style="padding:0px;text-align:center;"|6 | style="padding:0px;text-align:center;"|7 | style="padding:0px;text-align:center;"|8 | style="padding:0px;text-align:center;"|9 | style="padding:0px;text-align:center;"|10 | class="b navend" style="font-weight:bold;padding:0px;text-align:center;"|Sonraki |}         

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.