FANDOM


Disambig Bakınız: Pir Sultan Abdal
Şahın nuru musun ey canlar canı
Yarın layık olun hallerinize
Mürüvvet Erenler darına durdum
Canım kurban olsun yollarınıza


Erenlerin altın akçası mısın
Mü'min kardeşlerin goncası mısın
Şah-ı Merdan Ali bahçesi misin
Gelir bülbül konar dallarınıza


Rehberin payını yemen ayırın
Mürşidin payını candan kayırın
Dudaktan emzirin lebden doyurun
Hak mihman gelince evlerinize


Lanet ile Yezidleri taradım
Hakkın kitabını açtım aradım
Kırklar ile cem'olmaktı muradım
İmam Cafer çıkar yollarımıza


Pir Sultan 'ım eydür Yezidler gamda
Horasan Erleri Urumda Şam'da
Biz de mihman olduk bu ayn-i cemde
Doyup kanamadık hallerinize
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.