Bakınız.png Ekşi sözlükten bir kaymakam-vali muhabbeti buldum...

Eskiler ne kadar hoşgörülü imiş..

"Hayatta en çok şair eşref'in dilinden ve kaleminden çekmiş olan esbak sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa gariptir ki , yediği, hazmettiği nice hicve rağmen , eşref'i daima korumuş ve kollamıştır. kamil paşa'nın aydın valiliği yıllarında eşref kırkağaç'ta , akhisar'da ve dahi ege'nin pek çok kasabasında kaymakamlık yapmıştır. bu yıllarda başlayan kamil paşa'yı hicvetme merakı paşa'nın sadrazamlığı zamanında ayyuka çıkmıştır. hatta , kamil paşa'ya sadaret mührü verildiği vakit , eşref veya eşşek gazetelerinden birinde hiciv oklarını pervasızca sallayan şair eşref, kamil paşa'nın yahudi asıllı olduğu iddialarını telmihen , şu dörtlüğü yayınlar :

Agop paşa'yı lutfet padişahım sadrazam yap

Deninin üstüne varsın gelen de bir deni(alçak) olsun

Sadaret mührünü vermek memnu ise bir müselman'e

Yahudiden usandık bir zaman da Ermeni olsun.

gerçi , şair eşref , kıbrıslı kamil paşa'nın yahudi olduğuna daha valiliği zamanında kaildir. kamil paşa'nın aydın valiliği zamanında , şair eşref kırkağaç kaymakamıdır. bir gün makamında kabul ettiği eşref'e sorar kamil paşa:

"kazanızda ne kadar rum ve ermenivar?"

o gün uslu durmaya niyetli olan eşref gayet sakince kazadaki rum ve ermeni nüfusunu söyler. sağda solda ,paşa hakkında "yahudidir.." diyen eşref'i belki kışkırtmak için , kamil paşa ekler :

"peki yahudi yok mu?".

eşref , nicedir sadağında sakin duran hiciv oku'nu salmaya mecbur kalmıştır artık :

"yahudiler ikamet etmezler vali paşa hazretleri,gelir geçerler.."

ve ertesi gün süslü püslü bir istifa dilekçesini kamil paşa'ya gönderir. dedik ya... kıbrıslı kamil paşa , en azından bugünkü başbakanımızdan daha hazımlı bir adamdır. eşref'i kovmak, sürmek görevinden almak bir yana , kendisine gelen istifa dilekçesini "nasıl olsa da kabul etmesem!" diye düşünürken dilekçenin pulunun olmadığını görür. hemen şair eşref'i çağırtır. istifa dilekçesini eşref'e geri veririken o da lafı gediğine koymayı ihmal etmez: "eşref efendi.." der , "allamışsın ama pullayamamışsın , al bu sende kalsın , resmiyette geçmez!..."

velhasıl , kamil paşa eşref'in kendisine salladığı her hicvi hazmedecek kadar kamil bir adamdır.

hatta eşref'in eşşek gazetesi basılır basılmaz 25.000 tiraja ulaşınca , eşref'in fırsat bu fırsat deyip salladığı şu dörtlüğü de yalamış,yutmuştur:

İşittim ki satılmış yirmibeşbin merkeb üç günde

Demek merkeblere alemde pek şiddetli hahiş var

Anırmaz boş yere el malum kıbrısî

Bilir ki asrımızda merkeb olmakta büyük iş var."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.