FANDOM


Bakınız

ŞNT - Şartlı Nakit Transferi
Şartlı Nakit transferi Modülü


ŞEY - Şartlı Eğitim Yardımı
ŞSY - Şartlı Sağlık Yardımı

Şartlı Nakit Transferi Eğitim Yardımları
Çocuk Yardımı veya Şartlı Nakit Transferi

Çocuk Yardımı
973 SYDV - 3294 - Yenişehir SYDV - SYDGM
e-Devlet - e-Okul - e-Vakif

Şablonlar
Şablon:ŞNTbakınız -d -
Şablon:Yardım
Şablon:Yenişehir SYDV

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI (ŞEY)

SYDGM tarafından yapılan eğitim desteklerinin yanı sıra, nüfusun en muhtaç kesimine dahil olan ailelerin çocuklarının temel eğitim hizmetlerine tam olarak erişimini hedef alan bir sosyal güvenlik ağı oluşturmak amacıyla ülkemizin her köşesinde Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında karşılıksız eğitim yardımları yapılmaktadır.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri şartıyla her ay eğitim yardımı verilmektedir. Bu uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde yürütülmektedir.

Kız çocuklarımızın okullulaşma oranları ile ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranlarını artırmak amacıyla, kız çocuklarımıza ve ortaöğretimde devam eden öğrencilerimize verilen yardım miktarları daha yüksek tutulmuştur.


İlköğretime devam eden erkek/ay 30 TL

İlköğretime devam eden kız/ay 35 TL

Ortaöğretime devam eden erkek/ay 45 TL

Ortaöğretime devam eden kız/ay 55 TL

Kadının aile ve toplum içindeki konumunun güçlendirilmesi amacıyla ödemeler doğrudan annelere yapılmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında, 2003 yılında 59.000 çocuğumuz için 1.6 milyon TL; 2004 yılında toplam 697.000 çocuğumuz için 67 milyon TL; 2005 yılında 1.266.000 çocuğumuz için 180 milyon TL; 2006 yılında 240 milyon TL kaynak aktarılarak toplam 1.563.000 öğrencimize eğitim desteği verilmiştir. 2007 toplam aktif 1.757.187 öğrencimize 225,3 milyon TL; 2008 yılı içerisinde ise 1.951.420 öğrencimize Şartlı Eğitim Yardımı desteği verilerek bunun için 293,51 Milyon TL kaynak aktarılmıştır.

2009 yılı içinde 345,05 Milyon TL kaynak ŞEY eğitim desteği için aktarılmış; sistemde aktif olarak faydalanan eğitim fayda sahibi çocuk sayısı 2.118.821'e ulaşmıştır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.