FANDOM


< SYDV < Yenişehir SYDV <Yenişehir SYDV projeleri < Yenişehir SYDV Yardımları < Yenişehir SYDV/Kitapçık <

Bakınız

ŞNT - Şartlı Nakit Transferi
Şartlı Nakit transferi Modülü


ŞEY - Şartlı Eğitim Yardımı
ŞSY - Şartlı Sağlık Yardımı

Şartlı Nakit Transferi Eğitim Yardımları
Çocuk Yardımı veya Şartlı Nakit Transferi

Çocuk Yardımı
973 SYDV - 3294 - Yenişehir SYDV - SYDGM
e-Devlet - e-Okul - e-Vakif

Şablonlar
Şablon:ŞNTbakınız -d -
Şablon:Yardım
Şablon:Yenişehir SYDV

Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) Şartlı Nakit TransferiEdit

1 - Sağlık ve Gebelik YardımlarıEdit

Şartlı Nakit Transferi Sağlık ve Gebelik Yardımları, sosyal güvenlikten yoksun muhtaç durumdaki aileler içindir. İl/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) verilir. Okul öncesi çocuklarını düzenli sağlık kontrollerine götüremeyen aileleri ve doğum öncesi sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptıramayan ve doğumlarını doktor kontrolünde yapamayan anne adaylarını ekonomik yönden destekleyen düzenli bir nakit sosyal yardım sistemidir.

Şartlı Nakit Transferi Sağlık ve Gebelik Yardımlarından faydalanabilme şartları:Edit

• 0-6 yaş grubu çocukların düzenli olarak sağlık ocaklarına götürülmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılması ile

• Bebek bekleyen anne adaylarının sağlık kontrollerini yaptırarak doğumlarını doktor kontrolünde yaptırması gerekmektedir. Devam koşulu, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, sağlık ocakları/ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri aracılığıyla takip edilmektedir.


Şnt görevlisinin yapması gerekenler Edit

1. İl/ilçedeki SYDV'den gönderilen başvuru formları ve başvuru formu kutuları sağlık ocağında bulundurulur.

2. Sağlık personeli, Şartlı Nakit Transferi hedef kitlesinde yer alması muhtemel çocukların ailelerini ve anne adaylarını başvuru yapmaya yönlendirirler.

3. Şnt Başvuru formları, ekleri ile birlikte SYDV'ye teslim edilir.

4. SYDV tarafından fayda sahibi olan çocuklar için her ayın 1. günü gönderilen takip formlarında istenen bilgiler, takip eden ayın 3. gününe kadar SYDV'ye gönderilir.

UNUTMAYINIZ : Takip formlarının zamanında sisteme girilememesi, çocuklarımızın ve anne adaylarının o ayki ödemelerini alamamaları anlamına gelmektedir.


2 - Eğitim Yardımları Edit

Şartlı Nakit Transferi Eğitim Yardımları, sosyal güvenlikten yoksun muhtaç durumdaki aileler içindir.

İl/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca(SYDV)verilir.

Şartlı Nakit Transferi Eğitim Yardımları, çocuklarını okula gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan aileleri ekonomik yönden destekleyen düzenli bir nakit sosyal yardım sistemidir.

Şartlı Nakit Transferi Eğitim yardımlarının amacı, çocukların okul masraflarını karşılayarak,yoksul ailelerin çocuklarına okuma imkanı sunmaktır.

Şartlı Nakit Transferi Eğitim Yardımlarından faydalanabilmek için, öğrencilerin aylık %80 devamsızlık sınırı aşmayacak şekilde düzenli olarak okula devam etmesi ve bir kereden fazla sınıf tekrarında bulunmaması gerekmektedir.

Çocukların devam koşulu, M.E.B'lığı ile iş birliği içerisinde devam, okullar aracılığıyla takip edilmektedir.

Şnt görevlisinin yapması gerekenler Edit

1.İl/ilçedeki SYDV'den gönderilen başvuru formları ve başvuru formu kutuları okulda bulundurulur.

2.Yöneticiler ve öğretmenler, Şartlı Nakit Transferi hedef kitlesinde yer alması muhtemel öğrencilerin ailelerini başvuru yapmaya yönlendirirler. 3.Başvuru formları, ekleri ile birlikte SYDV'ye teslim edilir. 4.SYDV tarafından fayda sahibi olan çocuklar için, her ayın 1.günü gönderilen takip formlarında istenen bilgiler, • Çocukların devam/devamsızlık durumları • dönem sonunda başarı durumları • yıl sonunda sınıf geçme durumları

Takip eden ayın 3.gününe kadar SYDV'ye gönderilir.

iç linklerEdit

dış linklerEdit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.