FANDOM


Bakınız

Şablon:Şehit - d


Şehit (Martyr)- Şehid - Şehîd -Şüheda - Şehitler
Asli şehit - Hükmi şehit - Niyyet şehidi - İlim şehidi - Hastalık şehidi
Görev şehidi - Devrim şehidi
PKK şehidi - Kore şehidi - İstiklal Harbi şehidi
Vazife şehidi - Vazife malulü
Şehitlik hadisleri
Şehitlik ayetleri
Şehitler yaşar mı?
Şehitlerin hayatı nasıldır?

Gazi - Guzzat - Gaziler
Şehitler günü - Şehitler haftası
18 Mart Şehitler Günü

18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ VE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜNDE YAPILACAK TÖRENLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü
Şehitler Abidesi İçin - Mehmet Akif Ersoy - Safahat
Şehidlere Ait Hükümler
Şehid şiirleri
Mehmet Akif Ersoy/Şehit şiirleri

Şablon:Gazi

Şehit (Şablon:Dil-ar šehīd, çoğulu: شُهَداء šuhedā'/ešhād) kutsal bir ülkü, din veya inanç uğrunda ölen kimse.[1] Şehit olma eylemine şehadet denir. Birçok dinde şehit ve şehadet kavramına rastlanır. Türkçede şehit kavramı zamanla dinî anlamından sıyrılıp vatanını veya milletini müdafaa yolunda ölen herkes için kullanılır hale gelmiştir. Türkçede şehit olarak nitelendirilen kimseler şu kategoriler altında toplanabilir:

 • Profesyonel veya vatanî görevini yapmakta olan askerlerden görev başında herhangi bir şekilde yaşamını yitirenler,
 • Herhangi bir terörist saldırı sonucu yaşamını yitiren eğitim, sağlık, güvenlik vb. görevliler,
 • Görev başında yaşamını yitiren polis, itfaiyeci vb. diğer görevliler.

Bu kimseler, inançlarına bakılmaksızın, Türkçe medyada yaygın şekilde "şehit" olarak nitelendirilirler.[2][3][4] Bunların bir kısmının şehadeti, bağlı oldukları kurumların tüzükleri ve yasalarla da sabittir ve geride kalan yakınları devletten tazminat veya maddi yardım almaya hak kazanabilirler.

Bunun haricinde bazen siyasi ve ideolojik görüşleri nedeniyle öldürülmüş kimseler de, yakınları, dava arkadaşları, meslek arkadaşları veya taraftarları tarafından "şehit" olarak nitelendirilirler; basın şehitleri, devrim şehitleri, PKK şehitleri[5][6] vb. gibi.

Etimoloji Edit

Arapça kökenli şehadet sözcüğü Arapçada "tanıklık" şehit de "tanık, şahit" anlamına gelir. Şehadet sözcüğünün Türkçede tanıklık anlamında kullanımı yok olmaya yüz tutmuştur. Bununla birlikte şehit sözcüğünün tanık anlamında kullanımı "şahit" formunda devam eder.

Hristiyanlık Edit

Ana madde: Hıristiyanlıkta şehitlik
Dosya:Sodoma 003.jpg

Hristiyanlıkta şehadet kavramı savaşta ölenlerin aksine daha çok inancı nedeniyle -genellikle zulüm görerek- öldürülen din büyüklerini tanımlamakta kullanılır. Hristiyan şehitlerinin büyük bölümü Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemlerde öldürülen erken dönem Hristiyanlarıdır. Hristiyan şehitlerinin bir kısmı azizlik ve azizelik mertebesine yükseltilmişlerdir.


İslam Edit

Ana madde: İslam'da şehitlik

Şehadet, İslam dininde Allah yolunda vefat etmiş bir müslümana verilen isim ve makamdır. Kur'an'da sıklıkla bu kimselerin kurtuluşa erdiği, ahiretteki makamlarının diğer insanlardan üstün olacağı belirtilir.[7][8]

« "Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz." (Bakara: 154) »</div>

Hanefi mezhebinde şehitlik Edit

Hanefi mezhebi alimlerinin görüşlerine göre şehitlik üçe ayrılabilir:

 • Dünya ve ahiret için şehit olanlar: Bunlar İslam dini için savaşlarda veya işkencede ölenler gibi, inançları nedeniyle öldürülen kimselerdir.
 • Ahiret için şehit olanlar: Bunlar yine İslami inançları nedeniyle fiziksel zulüm görmüş ve bunun neticesinde, hemen değil de sonradan vefat etmiş kişilerdir. Bu kimseler sonradan vefat ettikleri için geride kalanlar tarafından şehit olarak kabul edilmeseler bile ahirette şehit muamelesi göreceklerdir.
 • Dünya için şehit olanlar: Bunlar dünyada, görünüşte İslam dini için ölmüş gibi gözükse de niyetleri farklı olan kişilerdir. Bu kimseler öldükten sonra geride kalanlar tarafından şehit olarak anılsalar bile ahirette şehit muamelesi görmeyeceklerdir.

Notlar Edit

 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, internet sitesinde yer alan Basın Şehitleri listesinin başlığını 2005 yılında Öldürülen Gazeteciler olarak değiştirdi.[9]

Ayrıca bakınız Edit

Kaynakça Edit

 1. şehit Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 1 Aralık 2011.
 2. İBB Haber Sitesi, Şehit itfaiye amiri hakkında haber
 3. Sabah Gazetesi, Şehit polis memuru hakkında haber
 4. MEB Şehit Öğretmenlerimiz Sitesi
 5. BDP'li Yıldız: '7 PKK'lı şehit onurumuzdur' Toplumsalhafiza.com. Erişim: 4 Temmuz 2011.
 6. CHP'li vekilden PKK yorumu: Her iki tarafından şehitlerimiz oluyor Radikal.com.tr. 23 Ocak 2012. Erişim: 23 Ocak 2012.
 7. Ali İmran Suresi, 170. ayet
 8. Nisa Suresi 69. ayet
 9. Milliyet Gazetesi, 27/10/2005

Şablon:Din-taslakAllah yolunda canını veren kimseye şehid denir. (çoğulu şühedâ).

AnlamıEdit

Böyle bir kişiye şehid denilmesinin ne anlama geldiği konusundaki görüşlerden bazıları şunlardır:

 • Böyle bir kişiye şehid denilmiştir; çünkü bu kişinin cennete gireceğine şahitlik edilmiştir.
 • Böyle bir kişiye şehid denilmiştir; çünkü ölümü anında birtakım rahmet melekleri hazır bulunmuştur.
 • Böyle bir kişiye şehid denilmiştir; çünkü kendisi Cenâb-ı Allah'ın mânevî huzurunda hazır olarak rızıklandırılacaktır.

Şehidlik Muhammed ümmetine tahsis edilmiş üstün bir pâye, büyük bir mertebedir.

Şehidlere Ait Hükümler Edit

Kur'an'da

"Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin! Onlar diridirler, fakat siz farketmiyorsunuz" (el-Bakara 2/154)

ve

"Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın! Onlar diridirler. Rableri katından rızıklandırılmaktadırlar" (Âl-i İmrân 3/169)

buyurulmuştur. Peygamberimiz de bir hadislerinde "Şehid cennettedir" buyurmuş (Ebû Dâvûd, "Cihâd", 25), başka bir hadiste de "Allah katında hayırlı bir mertebede iken ölmüş kullar içinde, dünya içindekilerle birlikte kendisine verilecek olsa bile, şehidden başka hiçbir kimse yeniden dünyaya gelmek istemez. Çünkü şehidler, şehidliğin ne denli üstün bir mertebe olduğunu görmüş oldukları için, dünyaya dönüp yeniden bir kere daha şehid olmak için can atarlar" (Buhârî, "Cihâd", 6) diyerek, âhirette verilen üstün mertebe yanında şehâdet şerbetini içmenin, şehidliği tatmanın da ayrı bir zevki bulunduğunu ifade etmiş olmaktadır. İslâm dininde şehidlik yüksek bir mertebe olarak kabul edildiği ve Allah yolunda öldürülenler şehidlik pâyesiyle taltif edildiği için, müslümanlar açısından Allah yolunda ölmek sevimli ve gönülden istenen bir iş haline gelmiştir.

Birçok hadiste hangi durumda bir müslümanın şehid olacağı konusuna açıklık getirilmiştir. Bir hadiste, canı, malı ve namusu uğruna ölen kişinin şehid olacağı bildirilmiştir. Korunması dinin amaçları arasında yer alan can, mal ve namus uğruna ölmenin şehid olarak nitelendirilmesi, bu hususlara dinimizde ne kadar önem verildiğini de göstermektedir.

Şehitlik türleriEdit

İslâm hukukçuları ilgili hadislerden yola çıkarak dünyevî ve uhrevî hükümler bakımından şehidleri üç kısımda değerlendirmişlerdir.

1. Hem dünya hem âhiret hükümleri bakımından şehid sayılanlar: Bunlar Allah yolunda savaşırken öldürülen kişilerdir. Kâmil mânada şehid bunlardır ve bunlara "hükmî şehid " denilir. Bu tür şehidler yıkanmaksızın, kanlı elbiseleriyle defnedilir, elbiseleri onların kefeni yerine geçer. Üzerindeki silâh ve başka ağırlıklar alındıktan sonra cenaze namazı kılınarak defnedilir. Diğer üç mezhebe göre, şehidlerin yıkanmasına gerek olmadığı gibi üzerlerine cenaze namazı kılınmasına da gerek görülmemesi, yine şehidin elde etmiş olduğu yüksek pâye ile ilgilidir.

2. Sadece dünya hükümleri bakımından şehid sayılanlar: Kalbinde nifak bulunmakla yani münâfık olmakla birlikte, dış görünüşü itibariyle müslüman olduğuna hükmedilen ve müslümanların saflarında bulunduğu sırada düşman tarafından öldürülen kişiler bu grupta yer alır. Bunlar dünyada yapılacak işler bakımından şehid muamelesi görürler.

3. Sadece âhiret hükümleri bakımından şehid sayılanlar: Allah yolunda savaşırken aldığı bir yaradan dolayı o anda değil de, daha sonra ölen kişiler bu grupta yer alırlar.

4. Ayrıca hadislerde şehid oldukları bildirilmekte olan, yanlışlıkla veya haksız yere öldürülen kişi,

5.Yangında, denizde veya göçük altında can veren kişiler;

6. Veba, kolera, sıtma gibi yaygın ve önlenmesi zor hastalıklar sebebiyle ölenler,

7.İlim tahsili yolunda,

8. Helâl kazanç uğrunda,

9. Gerek kendisinin gerekse, -isterse gayri müslim olsun- başkalarının can, mal ve namusları uğrunda ölenler,

10.Loğusa iken ölen ve cuma gecesinde ölen kimseler de bu grupta yer alan şehidlerdir.

Kur'an'da "Allah'a ve elçisine itaat eden kimseler; Allah'ın nimetine mazhar olmuş bulunan peygamberler, sıddîklar, şehidler ve iyi/sâlih kullar ile birlikte bulunacaklardır" (en-Nisâ 4/69) buyurularak, şehidlerin Allah katındaki itibarına işaret edildikten sonra Allah ve Resulü'ne itaat eden, yani İslâm dininin getirdiği hükümlere boyun eğen kimsenin de aynı şekilde iyi muamele göreceği belirtilir.

11. Hz. Peygamber de "Kim şehid olmayı içtenlikle dilerse, Allah onu şehidlerin menzilesine ulaştırır, bu kişi isterse yatağında ölmüş olsun" (Müslim, "İmâre", 156-157; Nesaî, "Cihâd", 36) buyurarak müslümanın iyi niyet ve samimi arzusunun bile Allah katında üstün bir değere sahip olduğunu belirtmiştir.

şehit vakalarinda rutbeye gore mesaj ve duygu nasil degisirEdit

Bu şahane manzaranın bütününe haksızlık etmekten çekinerek de olsa, içinden bir “ayrıntı” yazsam, kızmazsınız değil mi?

Ondan önce şunu sorayım:

Bu askeri uçaklar, helikopterler neden düşüyor?

Neyi eksik veya neyi fazla?

Neye zorlanıyorlar?

Neden bu insanlar, uçamayan bir kutunun içinde bu kadar çok ölüme yollanıyor?

Neden bütün “kazalar” da bütün “intiharlar” gibi geçiştiriliyor?

Ne köylüleri bombalayıp 34 insanı öldürmüş uçakların bir sorumlusu çıkıyor, ne de eğitim, keşif uçuşu denirken düşen helikopter ve uçakların. Neden böyle ey sorumlular?

“Ayrıntı”; acılarda dahi neden, nasıl ve niçin bir ayrımcılık lisanının hakim olduğuna dair.

İki uçak düşüp dört pilot da “şehit” düşünce Genelkurmay, 24 Şubat saat 21.30’da “BA-03 15” nolu şu açıklamayı yaptı:

“…Saat 20.45’te iki uçağımızın da enkazına ulaşılmış ve maalesef dört kahraman pilotumuz şehit olmuşlardır. Bu elim kaza neticesinde şehadet mertebesine erişen kahraman pilot arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli aile fertlerine, Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.”

Bu açıklama gayet münasip. Acıyı paylaşmanın ve “şehit” olan askerleri anmanın uygun bir lisanı. Belki az bile.

Sorun aşağıdakinde.

Şimdi ondan iki gün önceki bir “şehit” açıklamasını, yine Genelkurmay’ın duygu dünyasından okuyalım:

Tarih: 22 Şubat 2015… Saat: 07.48… No: BA-02 15

“Şah Fırat Operasyonu sırasında herhangi bir çatışma yaşanmamış, başlangıç evresindeki intikal esnasında bir personelimiz geçirdiği bir kaza sonucu şehit olmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Böyle ve bu kadar işte!

Bu iki “şehit açıklaması” arasındaki duygu ve düşünce, birlik ve beraberlik, “hepimiz aynı ailedeniz” farkını bize ne açıklayabilir:

Biri uçak, biri tank diye mi?

Birinde yurt içi, biri sınır ötesi diye mi?

Birinde pilotlar, birinde tank üstünde bir “personel” diye mi?

Sahi “personelimiz” kim?

“Pilotlar” gibi onun da geçmiş eğitimi, bir sıfatı yok mu?

İkisi de “kaza” olmasına rağmen, sınır ötesinde bulunduğuna, belki çatışmaya maruz kalabileceğine göre o “kahraman” sıfatı ona çok mu?

Niye onunki sanki tamamen kendi sorunuymuş, tamamen kendisi sorumluymuş gibi “geçirdiği kaza” ve “elim bir kaza” bile değil!

Bitmedi. Maalesef sıra26 Şubat 2015, saat 07.56, BA-05 15’te:

“… Kabil’de bomba yüklü araçla saldırıda bulunulmuştur. Olayda Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir personel şehit olmuş, bir personel de yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli aile fertlerine, Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.”

Öncelikli meselenin soruları şu:

O tank kapağı neden vurdu? Fotoğrafla görevli bir “personel” tank üzerinde gerekli tank eğitimi ve donanımına sahip miydi? Ondan istenen görev neydi? Tankın bakım kusuru, “İsrail’de modernizasyon” yanlışı var mı?

O uçaklar neden düştü? Bu kadar çok düşmelerinin “yorgunluk” gibi mekanik veya insani sebepleri var mı? Genelkurmay hemen “alçak irtifa” dediğine göre “Kaza”nın sorumlusu pilotlar mı; başka sorumlular çıkar mı?

Bir de…

Sahi “biz” Afganistan’da ne yapıyoruz? İşimiz ne?

“Ayrıntı” dediğim o büyük, temel ve kadim “ayrımcılık”ın ise tek sorusu var:

“Personelimiz” veya “personel”, bir ayda işyerlerinde ölen 67 işçi gibi alttakilerden; bir ast, bir astsubay olduğu için mi açıklamanın lisanı böyle?

Yani…

Ankara’daki “şehit cenazeleri”nin Kocatepe-Hacıbayram Camii ayrımları bu kadar mı derin?

Buna bir cevap bulun…

Sonra ister eteklerle ister meleklerle uğraşıp durun!

Nihayetinde yeni evli subay veya iki hafta sonra bebeği doğacak astsubay gibi gencecik insanlardan, yürekleri yanan yakınlarından söz ediyoruz.

Acılar kardeştir… Ayırmayın!

Hem bir şey söyleyeyim:

“Şehit pilotlar”lardan Onur Özkaya’nın babası da, işte o “şehit personel” denip geçiştirilenler gibi bir (emekli) Hava Bakım Astsubay sanırım!

Baba ile evlat öyle ayrılıyor zaten…

Bir de siz böyle ayırmayın işte!

umur talu

Lupa Erkek adı Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Allah yolunda canını feda eden Müslüman, İslam uğruna ölen Müslüman, şehadet mertebesine erişen kimse, şehit

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse.
[2] Din yolunda öldürülmüş insan. İslam şehitleri, Hıristiyan şehitleri, Musevi şehitleri gibi. Eski yazılışı şehid, şehadet, şahadet. Çoğulu şüheda.
[3] Doğal afetlerde ölenler.
[4] Esmaülhüsnada, hem açık hem gizli olayları bilen, her yerde her işi gören anlamında.

Nuvola apps bookcase2 Örnekler

[1] "Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü."- A. N. Asya.
<p style="margin-bottom: -0.5em;" title="Önemli sözcük birliktelikleri">Blue &amp; gray people Sözcük Birliktelikleri
vazife şehidi
Nuvola apps bookcase Köken
[1] Nuvola apps bookcase Köken

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

hu:şehit

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] şehit.

Write Yazılışlar

شهيد

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Kökenku:şehîd

ar:شهيد az:Şəhid be-x-old:Мучанік bg:Мъченик br:Merzher ca:Màrtir ckb:شەھید cs:Mučedník cy:Merthyr da:Martyr de:Märtyrer en:Martyr eo:Martiro es:Mártir et:Märter fa:شهید fi:Marttyyri fr:Martyr fy:Martelder he:מרטיר hr:Mučenik hu:Vértanú id:Syahid io:Martiro is:Píslarvottur it:Martire (generico) ja:殉教 ko:순교 la:Martyr mk:Маченик ml:രക്തസാക്ഷി mr:हुतात्मा ms:Martir nds:Merteler nl:Martelaar nn:Martyr no:Martyr pl:Męczennik pt:Mártir rm:Martir ro:Martir ru:Мученик sco:Mairtyr sh:Mučenik simple:Martyr sk:Mučeník sl:Mučenec sv:Martyr sw:Mfiadini ta:மறைசாட்சி uk:Мученик xal:Генүләч

zh:殉教

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.