FANDOM


Bütün mühendisler, üçgen şeklinde olan İstanbul’un saat, adım ve uzunluk ölçüleri itibarıyle hesap edilirse ortasının


(79) Milâdî 11 inci asırda Frorasan’da basılan ve üzerinde zambak resmi olan bir altın paradır. Sonradan bütün Avrupada aynı adı almış, Osmanlılarda da bu isimle kullanılmıştır. (76 ncı dip notuna da bakınız.)

(80) Dânık : Dirhem denilen paranın altıda biri.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.