FANDOM


ŞEKER BAYRAMI DEMEK DOGRU MUDUR

Ramazan Bayramına "Şeker Bayramı" denmesi doğru mudur? Bunun sebebi nedir?

Ramazan Bayramı ne ise, onu öyle bilmek gerekir. En güzeli ona "Fitir Bayrami" yani "Orucu Açma Bayramı" denmelidir. Böyle deyince bayrama kadar oruçlu olunması gerektiği anlaşılmış olur. "'Ramazan Bayramı"demekte de bir mahzur yoktur. Ama "Şeker Bayramı" demek mahzurlu olmalıdır. Bu söz ilk çıkışı itibariyle kasıtlı söylenmemiş olabilir. Çünkü Ramazan Bayramı'nda bayram namazından önce hurma gibi tatlı bir şey yenilmesi müstehaptır. (Bu konudaki bir hadîs-i serîfin meali söyledir: Enes b. Mâlik anlatıyor: "Rasûlüllah fıtır bayramına bir kaç hurma yemeden hiç çıkmazdı" Enes'in kendisi de fıtır bayramına çıkarken üç tane, artırmak istediği zaman beş tane, daha da artırmak istediği zaman tek sayıda olmak üzere hurma yerdi." (Müsned NI/232; Enes'in sözü için ayrıca bk. Ibn Mâce, siyâm 49)) Belki de "Şeker Bayramı" ismi buradan çıkmıştır. Ama yine de ona, "Şeker Bayramı" denmemelidir. Zira bazıları, bu ifade ile onun hakikî manasını saptırmak ve Ramazan Bayramı deyince; şeker, çikolata, eglence, çocuk... Kısaca basitlik ve hafiflik manaları çağrıştırmak isteyebilirler.

---

Prof. Dr. Mehmet Keskin (Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi): Tüm dini kaynaklara göre bu bayramın adı Fıtır bayramıdır. Zengin ile fakirin dayanışma içinde olmasıdır. Ramazan Bayramı da denebilir. Şeker Bayramı sonradan dilimize oturmuş. Kimsesizlerin, muhtaçların gönlünü almak içindir. Tatil olarak görmemek lazım.

Prof. Dr. Saim Yeprem (Eski Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi): Din literatüründeki adı Fıtır Bayramı'dır. Yani fitre bayramı. Zenginin fakire destek olması. Dayanışma ruhu anlamına gelir. Ama Ramazan ayının sonunda olduğu için Ramazan Bayramı da kullanılabilir. Şeker Bayramı sonradan dilimize oturmuş. İnsanlar bayram tatilini bir dinlenme aracı olarak görüyor. Aslında ziyaretlerin, gönül almaların yapıldığı günlerdir. Anlamını unutmamak lazım.

Prof. Dr. Beyza Bilgin (Türkiye'nin İlk Kadın Vaizi): Bayramın adı Fıtırdır. Yani Arapça "yemeğe dönmek" demektir. Ramazan ayının sonuna geldiği için Ramazan Bayramı demekte de bir sakınca yoktur.

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi (İ.Ü.Öğretim Üyesi) : 19 yüzyıl başı, hatta 18. yüzyıl ortalarından beri öyle zannediyorum ki halk arasında Şeker Bayramı deniyor. Dini bakımdan dikkatsizlik, dine önem vermeme değil, halkın kullanmasıdır. Ama Ramazan Bayramı demek daha doğrudur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.