FANDOM


Şems suresi tevafuklu Ahmet Hüsrev hattı Kuran'da Şems suresi

Şems suresi tevafuklu Ahmet Hüsrev hattı Kur'an

Bakınız

Şablon:Şemsbakınız - d


Şems
Şems suresi
91 Şems Suresi
Sure-i Şems The chapter of the Shams The chapter of the Sun
Şems Güneş Kamer Ay
Şems-i Tebrizî Mevlana
91/1 91/2 91/3 91/4 91/5 91/6 91/7 91/8 91/9 91/10 91/11 91/12 91/13 91/14 91/15
Şems Suresi/VİDEO
Şems Suresi/1-15
Şems Suresi/Video
Şems Suresi/Polonyaca
Şems Suresi/Bulgarca
Şems Suresi/Albanian
Şems-i şita Kış güneşi demektir. Aldanmak Aldanma Şems-i şita ya Tebessüm-ü nisa ya ve İltifat-ı umera ya aldanma…
Şems Suresi/Elmalı 91-ŞEMS: "Güneşe ve onun parıltısına yemin olsun". Nâziât Sûresi'nde geçtiği üzere "duhâ"nın asıl mânâsı güneşin, doğduğu mer'i ufuktan yükselip… http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Şems_Suresi/Elmalı
Şems-i şita ya Tebessüm-ü nisa ya ve İltifat-ı umera ya aldanma
Duha Suresi/MAKAMLAR
Kurt ağzı bağlama
Bir nefeste süre-i Şems okuma
Şablon:Şems

Şems Suresi 1-10 (Kuran filmleri)

Şems Suresi 1-10 (Kuran filmleri)

http://www.youtube.com/watch?v=iMAu4LUDQjY&feature=related

s91 - الشمس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ


1. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

2. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا

3. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا

4. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

5. وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا

6. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا

7. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

8. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

9. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

10. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

11. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

12. إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا

13. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

14. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا

15. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

Ayet ve mealiEdit

Şems Sûresi, Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ Bismillâhirrahmânirrahîm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

1. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا 1. Veşşemsi veduhâhē. 1. Güneş'e ve onun parıltısına,

2. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا 2. Vel gameri izē telēhē. 2. Güneş'in ardından gelen Ay'a,

3. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا 3. Vennehēri ize cellēhē. 3. Güneş'i açıp ortaya çıkaran gündüze,

4. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا Velleyli izē yağşēhē. 4. Onu örten geceye,

5. وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا Vessemēi vemē benēhē. 5. Göğe ve onu bina edene,

6. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا 6. Vel ardı vemē tahâhē. 6. Yere ve onu döşeyene,

7. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 7. Venefsiv-vemē sevvēhē. 7. Nefse ve onu biçimlendirene,

8. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 8. Feelhemehē fucûrahē ve tagvâhē. 8. Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,

9. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا 9. Gad efleha men zekkēhē. 9. Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.

10. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا 10. Vegad [k]hâbe men dessēhē. 10. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

11. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا 11. Kezzebet s[peltek]emûdu bitağvēhē. 11. Semud, azgınlığıyla Hakk'ı yalanladı,

12. إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا 12. İzim-beas[peltek]e eşgâhē. 12. En azgınları ileri atılınca,

13. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا 13. Fegâlelehum rasûlullâhi nēgatellâhi ve sugyēhē. 13. Allah'ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: "Allah'ın devesini ve onun su nöbetini gözetin." demişti.

14. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا 14. Fekezzebûhu feagarûhē fedemdeme aleyhim rabbuhum bizembihim fesevvēhē. 14. Fakat onlar peygamberi yalanlayıp deveyi kestiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiriverdi de orayı dümdüz etti.

15. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا 15. Velē ye[k]hâfu ugbēhē 15. Öyle ya, Allah bu işin sonundan korkacak değil ya.

Ayet ayet mealEdit

AyetleriEdit

TefsiriEdit

NüzülüEdit

Sütunlu hali Edit

Header blue
Kur'an-ı Kerim Portalına Hoş Geldiniz
Kurann   
Beled Suresi Şems Suresi Kurann Leyl Suresi
Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki

Okunuşu TranskriptiEdit

MealleriEdit

TefsirleriEdit

Header blue
Kur'an-ı Kerim Orjinal Metin .
Kurann   

91 - الشمس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ


1. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

2. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا

3. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا

4. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

5. وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا

6. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا

7. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

8. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

9. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

10. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

11. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

12. إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا

13. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

14. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا

15. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا


Header blue
Latin Harflerine Transkriptli Metin
Kurann   

Bismillahirrahmanirrahim


1. Veşşemsi ve duhaha.

2. Velkameri iza telaha.

3. Vennehari iza cellaha.

4. Velleyli iza yağşaha.

5. Vessmai ve ma benaha.

6. Vel'ardı ve ma tahaha.

7. Ve nefsin ve ma sevvaha.

8. Feelhemeha fücureha ve takvaha.

9. Kad efleha men zekkaha.

10. Ve kad habe men dessaha.

11. Kezzebet semudü bitağvaha.

12. İzinbe'ase eşkaha.

13. Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.

14. Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.

15. Ve la yehafi 'ukbaha.


Header blue
Türkçe Transkriptli Metin .
Kurann   

Bismillahirrahmânirrahîm

. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,

2. Onu izlediğinde Ay'a andolsun,

3. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,

4. Onu bürüdüğünde geceye andolsun,

5. Göğe ve onu bina edene andolsun,

6. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun,

7, 8, 9. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.

10. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.

11. Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.

12. Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı.

13. Allah'ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."

14. Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.

15. Allah, bunun sonucundan çekinmez de!
g-t-d

Bu tablonun her surenin başında sunumu için;

Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (Yusuf Ali)
1
Rahmân[4] ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle"
Acıyıcı*[5], esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım
In the Name of Allâh, the Most Gracious, the Most Merciful
Ayet no
AYET
ELMALI ORİJİNAL MEALİ
SADELEŞTİRME
İNGİLİZCE MEAL

Yukaridaki tablonun kodunu, değiştir anlamına gelen d harfini tıklarsanız görebilirsiniz. Bunu her ayette uygulamak lazım. Bu stili rükuya kadar olan "esas meal" içinde kullanmak lazım.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.