FANDOM


Beled Şems

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Leyl
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun o güneşe ve parıltısına
And olsun günəşə və onun saçdığı şəfəqə!
By the sun and his brightness,
Ve aya: uyduğu zaman ona
And olsun ondan sonra zühur edən aya!
And the moon when she followeth him,
Ve gündüze: Açtığı zaman onu
And olsun günəşi açıqlığa çıxardan gündüzə!
And the day when it revealeth him,
Ve geceye: Sararken onu
And olsun günəşi bürüyən gecəyə!
And the night when it enshroudeth him,
Ve göğe ve onun bina edene
And olsun göyə və onu qurana!
And the heaven and Him who built it,
Ve yere ve onu döşeyene
And olsun yerə və onu döşəyənə!
And the earth and Him who spread it,
Ve bir nefse ve onu düzenliyene
And olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə,
And a soul and Him who perfected it
Sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham eyliyene ki
ona günahları və Allahdan qorxmağı təlqin edənə!
And inspired it (with conscience of) what is wrong for it and (wha
Gerçek felâh bulmuştur onu temizlikle parlatan
Nəfsini günahdan təmizləyən uğur qazanmışdır.
He is indeed successful who causeth it to grow,
Ve ziyan etmiştir onu kirletip gömen
Onu günaha batıran isə ziyana uğramışdır.
And he is indeed a failure who stunteth it.
Semûd inanmadı azgınlığından
Səmud qövmü öz azğınlığı üzündən Allahın elçisini təkzib etdi.
(The tribe of) Thamud denied (the truth) in their rebellious prid
O en yaramazları fırladığı zaman
Onların ən bədbəxti dəvəni kəsməyə qalxdıqda
When the basest of them broke forth
Ki o vakit demişti onlara Allahın resulü: Gözetin Allahın nâkasını ve sulanışını
Allahın elçisi onlara dedi: “Allahın bu dişi dəvəsinə toxunmayın və onun su içməsinə mane olmayın!”
And the messenger of Allah said: It is the she camel of Allah, so
Fakat inanmadılar ona da devirdiler onu
Onlar isə peyğəmbəri yalançı sayıb, dəvənin diz vətərini kəsdilər. Onların Rəbbi də bu günahlarına görə onların hamısını qırıb yerlə-yeksan etdi.
But they denied him, and they hamstrung her, so Allah doomed them
Âlemlerin rabbı da günahlarını başlarına geçiri geçiriverdi de o yeri düzleyiverdi. Öyle ya o sonundan korkacak değil ki
Allah günahkarlara etdiyinin nəticəsindən çəkinməz!
He dreadeth not the sequel (of events).
Şems Suresi/NAKİLLER - Şems Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri