FANDOM


Ş.turan
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
'den Şenol Turan ile ilgili bir şeyler var.
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

  • 30 Kasım 1981 tarihinde Giresun’un Tirebolu İlçesi’nde doğdu.
  • 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra, Kaymakam Adayı olarak, Çardak/DENİZLİ ve Kabataş/ORDU İlçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı.
  • 2010-2014 yılları arasında Tonya/TRABZON ve Koyulhisar/SİVAS Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. ‘‘Demokrat Parti Dönemi Türk-Amerikan İlişkileri’’, ‘‘Avrupa Anayasası’’, ‘‘Kriz Yönetimi’’ ve ‘‘Sürdürülebilir Kalkınma’’ konularında tezler hazırladı.
  • 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri Orlando/FL University Of Central Florida’da (UCF) dil eğitimi aldı.
  • Ekim 2011'de, T.C. İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Avrupa Birliği Leonardo da Vinci- Hayat Boyu Öğrenme projesi kapsamında Paris ve Strasburg'da incelemelerde bulunan resmi heyete başkanlık etmiştir.
  • Mayıs 2013’te, AB Grundtwig Programı kapsamında, Belçika’nın Bruxelles şehrinde ‘‘L’expérimentation de l’approche orientate’’ çalışma programına katıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde yüksek lisans yapmıştır.
  • 03/09/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1032 sayılı kararname ile Gümüşhane Vali Yardımcısı olarak atanmıştır. Halen bu görevi yürütmektedir. TURAN, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nazlı Hanım ile evli olup, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Özgeçmiş Edit

  • Doğum Tarihi ve Yeri:30 Kasım 1981 tarihinde Giresun’un Tirebolu İlçesi’nde doğdu.
  • Yabancı Dil:İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Eğitimi Edit

Mesleki Kariyeri Edit

İç Linkler Edit

Dış Linkler Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.