FANDOM


Şerif(e) Şerefli, mübarek.

Peygamber neslinden ve Hazret-i Hüseyin soyundan olup İslâmiyete tam sadâkatla bağlı temiz kimse. (Bak: Sâdât)

ŞERÎF

Hazret-i Fâtımâ ile kıyâmete kadar olan çocukları Ehl-i beyttirler. Bunları sevmek kalb, beden ve mal ile yardım, hürmet etmek; îmân ile ölmeye sebeb olur. Sûriye'nin Hama şehrinde hazret-i Hüseyn'in soyundan gelen seyyidler için mahkeme vardı. Mısır'daki Abbâsî halîfesi zamânında hazret-i Hasen'in evlâdına şerîf ismi verilerek beyaz sarık sarmaları, hazret-i Hüseyn'in evlâdına seyyid ismi verilerek yeşil sarık sarmaları uygun görüldü. Bu mübârek sülâleden doğan çocuklar iki şâhid ile hâkim huzûrunda kayd ve tescîl edilirdi. Bu mahkemeleri, Tanzîmât Fermânını yayınlayarak, Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hazırlayan, İngilizlerin sâdık dostu Mustafa Reşîd Paşa kaldırdı. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)

Beyt-ül-mâlden (devlet hazînesinden) hakkı olan fakirler, zekât me'murları, âlimler, muallimler, vâizler, din dersi öğrenen talebeler, borçlular, Ehl-i beyt-i nebevî yâni seyyidler ve şerîfler, askerler, beyt-ül-mâl parası ellerine geçerse, hakları kadar almaları câizdir. (İbn-i Âbidîn)


Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Onurlu
[2] Şerefi olan


Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (eskimiş) Kutsal, şerefli

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken


Edit

Lupa Sıfat Edit

Ico libri Anlamlar

[1] şerefli
[2] Hz. Hüseyin soyundan gelen.

Write Yazılışlar

شریف

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Kökenro:şerif
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.