Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.303
pages

Şablon:Şeyhülislambakınız - d {{Şeyhülislambakınız}}


Şeyhülislam - Şeyh-ül İslam
Şeyhulislam - Şeyh-ul İslam

Diğer dillerde
Arabi شيخ الإسلام - Azeri: Şeyxülislam
ca:Xaikh al-Islam - de:Scheichülislam
el: Σεϊχουλισλάμης - en:Shaykh al-Islām
es: Shayj al-islam - it:Sheikh ul-Islam
ka:შეიჰ ულ-ისლამი - pt:Sheikh ul-Islam
ro:Şeyhülislam - ru:Шейх-уль-ислам

Şeyhülislamlar
Efendi - Efendiler
Osmanlı'da şeyhülislamlar
Ebussuud Efendi
Zenbilli Ali Efendi Cemaleddin Efendi

The_Extreme_Love_of_Companions_for_the_Holy_Prophet_(PBUH)_-_by_Dr.Tahir-ul-Qadri

The Extreme Love of Companions for the Holy Prophet (PBUH) - by Dr.Tahir-ul-Qadri

Wonderful_Spiritual_Event_in_Konia_City

Wonderful Spiritual Event in Konia City

Wonderful Spiritual Event in Konia City

Is_it_Prohibited_to_Ask_Help_from_Prophet_&_Awliyas_?_amazing_answer_by_Dr.Tahir-ul-Qadri

Is it Prohibited to Ask Help from Prophet & Awliyas ? amazing answer by Dr.Tahir-ul-Qadri

Is it Prohibited to Ask Help from Prophet & Awliyas ? amazing answer by Dr.Tahir-ul-Qadri

Very_Emotional_Clip_of_Shaykh_ul_Islam_Dr_TAHIR_UL_QADRI

Very Emotional Clip of Shaykh ul Islam Dr TAHIR UL QADRI

Very Emotional Clip of Shaykh ul Islam Dr TAHIR UL QADRI

Hazoor_Ka_Mojza_(miracle_of_miracles)_Shaykh_ul_Islam_Prof.Tahir_ul_qadri

Hazoor Ka Mojza (miracle of miracles) Shaykh ul Islam Prof.Tahir ul qadri

Shaykh ul Islam Prof.Tahir ul qadri

Dosya:Djemaleddin Effendi.jpg

II. Abdülhamit döneminde (1891-1907) yılları arasında 16 yıl şeyhülislamlık yapmış olan Cemaleddin Efendi

Şeyhülislam ya da Şeyh-ül İslam dini konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimse anlamına gelir. Osmanlı Devleti zamanında şeyhülislam dini konularda en yüksek yetkiye sahip devlet görevlisiydi. Gerektiği zaman dini sorunlarla ilgili görüşlerini fetva yayınlayarak açıklardı. Bu fetvalar kanun niteliği taşırlardı. 1920 yılında Ankara'da kurulan Meclis Hükümetinde bu makam Şeriye ve Evkaf Vekaleti adıyla "Bakanlık" olarak yer aldı. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra 1924 yılında laiklik ilkesinin kabul edilmesi sonucu bu bakanlık kaldırıldı. Yerini Diyanet İşleri Başkanlığı aldı.

1424'de Molla Fenârî'ye bu unvanın verilmesiyle, son Osmanlı Şeyhülislâmı Medenî Nuri Efendi'nin 1922'de kabinesiyle birlikte istifa etmesi arasındaki 498 yıl boyunca sürmüştür.

1424-1922 yılları arasında 131 şeyhülislam 175 defa bu makama tayin edilmiştir. Ebu's-Suud Efendi 29 ylla en fazla; Memikzade Mustafa Efendi de 13 saatle en az bu makamda kalan şeyhülislamdır.

131 şeyhülislamın yalnızca 9'u Türk asıllı değildir. (Arap, Boşnak Gürcü, Çerkez, Arnavut'tur.) Şeyhülislamlar içinde müstesna bilginler, yazarlar, şairler, hattatlar, bestekârlar ve hukukçular vardı. Bir çok şeyhülislam verdikleri fetvaları toplayarak hem İslamî ilimler, hem de Osmanlı hukuk tarihi bakımından değerli eserler bırakmışlardır.

I. Selim zamanında (1512-1520) şeyhülislamdan Ahmed ibni Kemal Paşaya Müftî-yüs-sekaleyn (insan ve cinlere fetvâ veren) unvanı verilmiştir. I. Süleyman zamanına (1520-1566) kadar şeyhülislamlık tercihinde uyulması zorunlu bir yasa ya da kural yokken, Ebu's-Suud Efendi'nin hazırladığı bir kanunla Rumeli Kazaskerliği'nden sonra terfi edilen bir makam haline getirildi. Pek nadir olarak Anadolu kazaskerlerinden de şeyhülislamlar görüldü.

Dosya:Chelebizade Huseyin Husnu Efendi.jpg

Şeyhülislam Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi (1910)

II. Mehmet, kanunnamesinde şeyhülislamı ve padişah hocalarını vezirlerden üstün tutmaktaydı. Bu kanunnameye göre ulemanın reisi kabul edilmekle beraber şeyhülislamın, ilmiye sınıfının başı sayılması 16. asrın ortalarına doğru gerçekleşmiştir. 16. asırda Zenbilli Ali Cemâlî Efendi, İbn-i Kemal Paşazâde ve Ebu's-Suûd Efendi gibi kudretli alimlerin bu makama gelmesiyle şeyhülislamlık daha da önem kazandı. Bilhassa bu üç şahsiyetin Osmanlı Devleti'nin yükselmesinde önemli katkıları olmuştur.

Başlangıçta kadıaskerlik ve muallim-i sultanî vazifelerine göre ikinci derecede bulunan şeyhülislamlığın, bilhassa İbn-i Kemal (1525-1533) ve Ebu's-Suud Efendi (1545-1574)'ye geçmesi ile daha bir önem kazandığı ve kadıaskerliğin üstünde bir görev olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.

Osmanlılar'da Şeyhülislam, ilmiye sınıfının başı sayılıyordu. Klasik Osmanlı devrinde devlet görevlileri kalemiye, seyfiye ve ilmiye olmak üzere üç sınıfa ayrılıyordu. İlmiye sınıfı, günümüzün Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerini üstlenmiş durumdaydı.

Osmanlı tarihinde sadrazam olmak için eğitim aranmazdı ama şeyhülislam olmak hatta bunun ilk basamağı olan kadılık, müftülük ve müderrislik için bile, medreselerin en yükseğini bitirmiş olmak gerekirdi. Bu durum; Osmanlının, şeyhülislamlığa verilen değeri göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Osmanlı tarihinde bu kurum aynı zamanda görev alan üç şeyhülislamının bizzat mason olmasıylada oldukça dikkat çekicidir; Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Şeyhülislam İzzettin Efendi, Şeyhülislam Hayri Efendi vs.

Kaynak

Ayrıca bakınız

  • Osmanlı Şeyhülislamları listesi
  • İlmiye sınıfı


ar:شيخ الإسلام de:Scheichülislam el:Σεϊχουλισλάμης en:Sheikh ul-Islam es:Shayj al-islam ka:შეიჰ ულ-ისლამი pt:Sheikh ul-Islam ro:Şeyhülislam ru:Шейх-уль-ислам