FANDOM


Şiddet - Şiddetli

Şiddet Sertlik, katılık.

Ziyadelik.

Sıkılık.

Tecvidde: Harf sükun ile ve nefesin hepsi habs olarak sakin bir halde okunduğu zaman savtın asla akmamasına denir.

Şiddet iki kısma ayrılır:

Şedide-i mechure: Elif, bâ, cim, dal, tı harfleri.

şedide-i mehmuse: Kaf ve tâ harfleri.

şiddet Ar. şiddet

a. 1. Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik. 2. Hız. 3. Bir hareketten doğan güç: Rüzgârın şiddeti. 4. Karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma. 5. mec. Kaba güç. 6. mec. Duygu veya davranışta aşırılık: “Sesinin tonunda siteminin şiddetini azaltan bir yumuşama vardı.” -N. Cumalı.

Güncel Türkçe Sözlük

şiddet bk. yeğinlik.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü 1969

şiddet İng. intensity Enfekte olmuş her bir konaktaki bir asalak türünün sayısı, intensiti.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

şiddet İng. ıntensity Bir sesin kulağımızda yaptığı etki.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü 1966


Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (dil bilimi, eskimiş) yeğinlik
[2] yüksek güç


Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] sertlik
[2] aşırılık, fazlalık

Write Yazılışlar

شدت

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.