Şirin Kılıç


Ol dost benden yana hiç bilmezim nice baktı

İşbu vücud şehrine bir hoş nazar bıraktı.


Gözüm onun yüzünden nice gideribilem

Şol şirin kılınç ile gönlümü şöyle yıktı.


Kimden öğüt istersem sabrı gösterir bana

Sabır sermâyesini muhabbet odu yaktı.


Sabırla benim işim nasıl varısar başa

Canıma can bağışlar şol dostumun nüvahtı.


Sevdikli sevdiğiyle bile kopadır yarın

Bu iş yarına göymez bu günkü gün sayaktı.


Yunus dost mürüvvetin ırmaya kendözünden

Kişi neyi severse canı ona uyaktı.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.