Şol Cennetin Irmakları


Şol Cennetin ırmakları

Akar Allah deyu deyu

Çıkmış İslam bülbülleri

Öter Allah deyu deyu


Salınır Tûba dalları

Kur'an okur hem dilleri

Cennet bağının gülleri

Kokar Allah deyu deyu


Kimi yiyip kimi içer

Hep melekler rahmet saçar

İdris nebi hulle biçer

Diker Allah deyu deyu


Altındandır direkleri

Gümüştendir yaprakları

Uzandıkça budakları

Biter Allah deyu deyu


Aydan arıdır yüzleri

Misk-ü amberdir sözleri

Cennet'te huri kızları

Gezer Allah deyu deyu


Hakka aşık olan kişi

Akar gözlerinin yaşı

Pür nur olur içi dışı

Söyler Allah deyu deyu


Ne dilersen Hak'tan dile

Kılavuzla gir bu yola

Bülbül aşık olmuş güle

Öter Allah deyu deyu


Açıldı gökler kapısı

Rahmetle dolu hepisi

Sekiz Cennet'in kapısı

Açar Allah deyu deyu


Rıdvan-dürür kapı açan

İdris-dürür hulle biçen

Kevser şarabını içen

Kanar Allah deyu deyu


Miskin Yunus var dostuna

Koma bu günü yarına

Yarın Hakk'ın divanına

Varam Allah deyu deyu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.