FANDOM


Şu yalan dünyaya geldim giderim
Gönül senden özge yâr bulamadım
Yaralandım al kanlara boyandım
Elimin kanını yur bulamadım
Güzel olan n'eyler altın akçayı
Arif olan düzer türlü bohçayı
Vücudumda seyreledim bahçeyi
Dosta el değmedik nar bulamadım
Güzellerin zülfü destedir deste
Erenler Hak için oturmuş posta
Bir zaman sağ gezdim bir zaman hasta
"Hasta halin nedir?" der bulamadım
Felek kırdı benim kolum kanadım
Baykuş gibi viranlarda tünedim
Bugün üç güzelin nabzın sınadım
Can feda yoluna der bulamadım
Felek benim kur'lu yayımı yastı
Her köşe başında yolumu kesti
Keskin kadeh ile dolumdan içti
Yandı yüreceğim kar bulamadım
Pir Sultan Abdal'ım dağlar ben olsam
Üstü mor sümbüllü bağlar ben olsam
Alem çiçek olsa arı ben olsam
Dost dilinden tatlı bal bulamadım
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.