Yenişehir Wiki
Advertisement

D . Eski Said . Eski Said Dönemi Eserleri . RNK: İlk Dönem Eserleri . Eski Said Dönemi Eserleri : (Makalat, Said Nursi; İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-i Örfi ve Said Nursi; Nutuk, Bediüzzaman; Münazarat; Hutbe-i Şamiye; Deva’ül-Yeis Zeylinin Zeyli; Nokta; Hutuvat-ı Sitte; Sünuhat; Rumuz; Şuaat-ı Marifetü’n-Nebi; Tuluat; İşarat; Hakikat Çekirdekleri I ve II; Lemaat)

Şuâât

Mârifetü'n-Nebî (a.s.m.)

Bediüzzaman Said Nursî

Telif Tarihi: 13391

İlk Baskı:Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, İstanbul

1339


Dipnot-1 Bu tarih Rûmî ise, 1923; Hicrî ise, 1921 tarihine tekabül eder.


Eski Said Dönemi Eserleri

Risale-i Nur Dersi Videoları (Altyazılı): http://www.youtube.com/user/nurvideosu

Risale-i Nur Kütüphanesi: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.feyyaz.risale_inur

Risale-i Nur Enstitüsü: http://www.risaleinurenstitusu.org/ Köprü Dergisi (Risale-i Nur Eksenli Akademik Çalışmalar): http://www.koprudergisi.com/

Risale-i Nur Videoları Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/bookmarks/nurvideolari

Risale-i Nur Külliyatı'nı mp3 formatında Archive.org dinleme/indirme sayfası: https://archive.org/details/sesli-risale-i-nur-kulliyati-mp3

Advertisement