FANDOM


Şuara Suresi/123-140-Şuara Suresi/Elmalı/123-140 Şuara Suresi/141-159 Şuara Suresi/160-175-Şuara Suresi /Elmalı/160-175
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Semûd gönderilen Resulleri tekzib etti
(The tribe of) Thamud denied the messengers (of Allah)
O vakıt ki kardeşleri Salih onlara demişti: Allahdan korkmaz mısınız?
Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?"
When their brother Salih said unto them: Will ye not ward off (evil)?
Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş bir Resulüm, eminim
"Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."
Lo! I am a faithful messenger unto you,
Gelin Allahdan korkun ve bana itaat edin
"Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
So keep your duty to Allah and obey me.
Buna karşı ben sizden bir ecir istemiyorum, benim ecrim ancak rabbül'âlemîne aiddir
"Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir."
And I ask of you no wage therefor; my wage is the concern only of the Lord of the Worlds.
Siz burada emn-ü eman ile bırakılacak mısınız?
"Siz burada güven içinde bırakılacak mısınız?"
Will ye be left secure in that which is here before us,
In gardens and water springs
Lâtıf tal'ı sarkmış hurmalar, ekinler içinde
"Ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalar arasında," Lâtif Latif
And tilled fields and heavy sheathed palm trees,
Ki bir de dağlardan keyfli keyfli evler yontuyorsunuz
Ki bir de dağlardan keyifli keyifli kâşâneler oyuyorsunuz."
Though ye hew out dwellings in the mountain, being skilful?
Gelin Allahdan korkun da bana itaat eyleyin
"Gelin! Allah'tan korkun da bana itaat edin."
Therefor keep your duty to Allah and obey me,
İtaat etmeyin o kimselere ki
"Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın."
And obey not the command of the prodigal,
yer yüzünü gesada verirler de islâh etmezler
"Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın." Fesada fesada fesata
Who spread corruption in the earth, and reform not.
Sen dediler: çok büyülenmişlerdensin
"Sen dediler, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin!"
They said: Thou art but one of the bewitched;
Sen bizim gibi bir beşerden başka nesin? Haydi bir âyet getir eğer sadıklardan isen
"Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir âyet (mucize) getir."
Thou art but a mortal like us. So bring some token if thou art of the truthful.
Ha, dedi: işte bir naka ona bir şirb hakkı' size de ma'lûm bir günün şirb hakkı
Salih "İşte (mucize) bu dişi devedir; su içme hakkı (bir gün) onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin" dedi.
He said: (Behold) this she camel. She hath the right to drink (at the well), and ye have the right to drink, (each) on an appointed day.
Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin ki o yüzden sizi büyük bir günün azâbı yakalar
"Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir."
And touch her not with ill lest there come on you the retribution of an awful day.
Derken onu vurdular, fakat nâdim oldular
Derken onu kestiler; fakat pişman da oldular.
But they hamstrung her, and then were penitent.
Çünkü kendilerini azâb yakalayıverdi şüphesiz bunda [[mutlak]] bir âyet var öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Çünkü kendilerini azap yakalayıverdi. Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır, ama çokları iman etmiş değillerdir.
So the retribution came on them. Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.
Ve şüphesiz rabbın o, öyle azîz öyle rahîm
Ve şüphesiz Rabbin, işte O mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
And lo! thy Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/%C5%9Euara_Suresi/141-159?oldid=137300" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.