FANDOM


Şuara Suresi/141-159-Şuara Suresi/Elmalı/141-159 Şuara Suresi/160-175 Şuara Suresi/176-191-Şuara Suresi /Elmalı/176-191
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Lût kavmı gönderilen Resulleri tekzib etti
The folk of Lot denied the messengers (of Allah),
O vakıt ki kadeşleri Lût onlara demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?
Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan kormaz mısınız?"
When their brother Lot said unto them: Will ye not ward off (evil)?
Haberiniz olsun ben size gönderilmiş bir Resulüm, eminim
"Haberiniz olsun ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."
Lo! I am a faithful messenger unto you,
Gelin Allahdan korkun da bana itaat edin
"Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
So keep your duty to Allah and obey me.
Buna karşı ben sizden bir ecir de istemiyorum, benim ecrim ancak rabbül'âlemîne aiddir
"Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir."
And I ask of you no wage therefor; my wage is the concern only of the Lord of the Worlds.
Âlemîn içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?
"İnsanlar içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?"
What! Of all creatures do ye come unto the males,
Bırakıyorsunuz da sizin için yarattığı çiftleri? Doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz
"Bırakıyorsunuz da sizler için yarattığı eşleri! Doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz!"
And leave the wives your Lord created for you? Nay, but ye are froward folk.
And ederiz ki dediler vazgeçmezsen ya Lût, mutlak ve muhakkak çıkarılanlardan olacaksın
Onlar şöyle dediler: "Ey Lût! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bilki, sürülenlerden olacaksın."
They said: If thou cease not, O Lot, thou wilt soon be of the outcast.
Ben, dedi: doğrusu sizin amelinize buğz edenlerdenim
Lût "Doğrusu ben, dedi, sizin bu işinize buğzedenlerdenim."
He said: I am in truth of those who hate your conduct.
Yâ rabb! Beni ve ehlimi bunların amellerinin şumundan halâs et
"Yâ Rabbi! Beni ve ailemi onların yapageldiklerin(in vebalin)den kurtar." Günah Zarar
My Lord! Save me and my household from what they do.
Biz de onu ve ehlini temamen halâs ettik ehl
Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık, aile
So We saved him and his household, every one,
ancak bir acüze kaldı
Ancak (geride) bir yaşlı kadın kaldı.
Save an old woman among those who stayed behind.
Sonra geridekileri hep tedmir eyledik
Sonra geridekilerin hepsini helak ettik.
Then afterward We destroyed the others.
Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki ne fena idi o münzerin yağmuru
Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, (uyarılanların) o yağmuru ne kötü bir yağmurdu!
And We rained on them a rain. And dreadful is the rain of those who have been warned.
Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir.
Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.
Ve şübhesiz ki rabbın o, öyle azîz öyle rahîm
Ve şüphesiz Rabbin, işte O mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
And lo! thy Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/%C5%9Euara_Suresi/160-175?oldid=137303" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.