FANDOM


Şuara Suresi/34-51- Şuara Suresi/Elmalı/34-51 Şuara Suresi/52-68 Şuara Suresi/69-104- Şuara Suresi /Elmalı/69-104
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Hem Musâya şu vahyi verdik: kullarımı -gece yürüt çünkü ta'kıb edileceksiniz
Biz, Musa'ya: "Kullarımı -geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz" diye vahyettik.
And We inspired Moses, saying: Take away My slaves by night, for ye will be pursued.
Firavn de şehirlere asker toplayıcılar gönderdi
Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi:
Then Pharaoh sent into the cities summoners,
"Esasen bunlar, sayıları azar azar, bölük pörçük bir cemaattır."
(Who said): Lo! these indeed are but a little troop,
Fakat hakkımızda çok gayz besliyorlar
"(Böyle iken) hakkımızda çok gayz (öfke) besliyorlar. "
And lo! they are offenders against us.
Biz ise uyanık ihtiyatlı bir cem'ıyyet bulunuyoruz. diyordu
"Biz ise, elbette uyanık (ve tekvücut) bir cemaatız." (diyor ve dedirtiyordu.)
And lo! we are a ready host.
Ama (sonunda) biz, onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden, pınarlardan,
Thus did We take them away from gardens and water springs,
And treasures and a fair estate.
Ve onları Beni İsraile miras kıldık
Ve onlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık.
Thus (were those things taken from them) and We caused the Children of Israel to inherit them.
Derken arkalarına düştüler Güneş doğmuştu
Derken (Firavun ve adamları) güneş doğmuştu ki, onların ardına düştüler.
And they overtook them at sunrise.
Vaktâ ki iki cem'ıyyet biribirine göründü Musânın eshabı ashabı yakalandık dediler
İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları "Eyvah, yakalandık! dediler.
And when the two hosts saw each other, those with Moses said: Lo! we are indeed caught.
Hayır asla, dedi: rabbım muhakkak benimledir, bana yolunu gösterecektir
Musa: "Hayır, aslâ! dedi, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yolunu gösterecektir."
He said: Nay, verily! for lo! my Lord is with me. He will guide me.
Bunun üzerine Musâya «vur Asan ile denize» diye vahyeyledik, vurunca bir infilak etti her bölük koca bir dağ gibi oluverdi
Bunun üzerine Musa'ya "Vur asân ile denize" diye vahyettik; vurunca bir infilak etti, her bölük koca bir dağ gibi oluverdi,
Then We inspired Moses, saying: Smite the sea with thy staff. And it parted, and each part was as a mountain vast.
Ötekileri de buraya yanaştırmıştık
Ötekilerini de buraya yanaştırıvermiştik.
Then brought We near the others to that place.
Musâyı ve maıyyetindekileri tamamen necata çıkardık
Musa ve beraberindekilerin hepsini kurtardık,
And We saved Moses and those with him, every one;
Sonra da ötekileri gark ettik
Sonra da ötekileri suda boğduk.
We drowned the others.
Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Şüphesiz bunda bir âyet (ibret) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.
Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.
Ve şübhesiz ki rabbın o öyle azîz öyle rahîm
Ve şüphesiz, işte o Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
And lo, thy Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/%C5%9Euara_Suresi/52-68?oldid=137296" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.