FANDOM


Eflatun ya da Platon - Telhis-u Nevamis-ul Eflatun Farabinin Kanunları tercümesidir.

  • Telhis Telhis( تلخىص ) lahs dan cem'i (تلخىصات ) telhisat 1. Özeteleme hulasa etme, uzun bir yazıyı kısaltma 2.tar Sadrazam tarafından padişaha yazılacak şeylerin kısaltılması veya bu yolda kısaltılmış yazı
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.