FANDOM


الْخَبْءَ - El-Hab'e- sırEdit


خ ب ت- Ha-Be-Te - Xa-Be-Te - BağlanmakEdit

أخْبَتُوا - Ehbetû - BağlandıEdit

فتُخْبِتَ -Fetuhbite - فَلِتُخْبِتَ - bağlansınEdit

الْمُخْبِتِينَ - El- muhbitîne - BağlananlarEdit

Ha-Be-seEdit

خَبُث - Habuse - verimsiz(toprak) Edit

الْخَبِيث - Elhabisu -Bayağı-değersiz-pisEdit

اْلخَبِيُثون - Elhabisune - Kötü(ahlaksız) erkekler Edit

لِْلخَبِيثِينَ - Elhabisine - Kötü(ahlaksız) erkekler içindirEdit

خَبِيَثةٍ - habisetin- Kötü-çirkin Edit

اْلخَبِيَثاتُ - elhabisatu- Kötü(ahlaksız) kadınlarEdit

اْلخَبَائِث - Elhabais - kötü iş-çirkin iş Edit

خُبْرًا - hubran - haber-mesele Edit

خَبَرٍ - haberin - bir haber - Edit

أخْبَاركمْ -ehbarekum - kendi durumunuz- kendi haberiniz Edit

9/94 - 47/31

أخْبَارَهَا - ehbare ha - kendi haberlerini Edit

ٌخَبِير - habirun - haberdardır Edit

2/234 - 2/271 - 3/153 - 3/180 - 5/8 - 6/18 - 6/73 - 6/103 - 9/16 - 11/1 -11/111 - 22/63 - 24/30 - 24/53 - 27/88 - 31/16 - 31/29 - 31/34 - 34/1 - 35/14 - 35/31 - 42/27 - 49/13 - 57/10 - 58/3 - 58/11 - 58/13 - 59/18 - 63/11 - 64/8 - 66/3 - 67/14 - 100/11

خَبِيرًا - habiren -haberdardır Edit

4/35 - 4/94 - 4/128 - 4/135 - 17/17 - 17/30 - 17/96 - 25/58 - 25/59 - 33/2 - 33/34 - 48/11

خُبْزًا - hubzen - bir ekmek Edit


يَتَخَبَّطُهُ - yetehabbetuhu - onu çarptı Edit

خَبَالا - hebalen - karıştırmak,şaşırtmak Edit

خَبَتْ - hebet - (ateş) söndü Edit

خَتَّارٍ - hettar - çok vefasız,kaypak Edit

خَتَمَ - hateme - mühürledi Edit

نَخْتِمُ - nehtimu - mühürleriz Edit

يَخْتِمْ - yehtim - mühürler Edit

خَاتَمَ - hateme'n - sonuncu Edit

خِتَامُهُ - hitamuhu - onun sonu Edit

مَخْتُومٍ - mehtumin - mühürlü(el değmemiş) Edit

خَدَّكَ - haddeke - senin yanağın(yan dönmen,hor görmen) Edit

الأُخْدُودِ - el-uhdud - hendek Edit

يَخْدَعُوكَ - yehdeuke - seni aldatırsa Edit

يَخْدَعُوَن - yehdeune - aldatırlar,aldatiyorlar Edit

يُخَادِعُوَن - yuhadiune - aldatmaya çalışıyorlar Edit

خَادِعُهُمْ - hadiuhum - hilelerini kendi başlarına geçiren Edit

َأخْدَانٍ - ehdanin - gizli dostlar Edit

يَخْذلْكُمْ - yehzulkum - sizi yardımsız bırakır(sa) Edit

خَذُولًا - hezulen - yardımsız bırakan Edit

مَخْذُولًا - mehzulen - yalnızlığa itilmiş Edit

يُخْرِبُو َ ن - yuhribune - yıkıyorlar,harabediyorlar Edit

خَرَابِهَا - herabiha - onun yıkımı,harabedilmesi Edit

خَرَجَ - Harece - Çikti Edit

خَرَجْتَ - harecte -çıktın Edit

خَرَجْتُمْ - harectum - çıktınız(eril) Edit

خَرَجْنَ - harecne - çıktılar(dişi) Edit

لخَرَجْنَا - le harecna - kesin çıkardık,çıkacaktık Edit

9/42

خَرَجُوا - harecu - çıktılar(erk.) Edit

تَخْرُجُ - tehrucu - çıkar,çıkıyor Edit


تَخْرُجُوا - tehrucû - çıkacaksınız / لَنْ تَخْرُجُوا - çıkmayacaksınız

تَخْرُجُو َ ن - tehrucune - çıkıyorlar Edit

لنَخْرُجَنَّ -le nehrucenne - çıkarız Edit

يَخْرُجُ - yehrucu - çıkar Edit

ليَخْرُجُنَّ - le yehrucunne - mutlaka çıkacak Edit

لايَخْرُجْنَ - la yehrucne - çıkmasındlar(kadınlar) Edit

يَخْرُجُوا - yehrucû - çıkarlar Edit

يَخْرُجُو َ ن - yehrucûne - çıkarlar(çıkıyorlar) Edit

اخْرُجْ - uhruc - çık! Edit

اخْرُجُوا -uhrucû - çıkınız! Edit

أخْرَجَ - ehrece - çıkardı Edit

أخْرَجَتِ - ehrecet - çıkardı(dişi) Edit

أخْرَجَتْكَ - ehrecetke - seni çıkardı Edit

أخْرَجَكَ - ehreceke - seni çıkardı Edit

أخْرَجَكُمْ - ehrecekum - sizi çıkardı Edit

أخْرَجْنَا - ehrecnâ - çıkardık Edit

فَأخْرَجْنَاهُمْ - fe ehrecnâhum - onları çıkardık Edit

أخْرَجَنِي - ehrecenî - beni çıkardı Edit

أخْرَجَهُ - ehrecehu - onu çıkardı Edit

فَأخْرَجَهُمَا - fe ehrecehuma - o ikisini çıkardı Edit

َأخْرَجُو ُ كمْ - ehrecûkum - sizi çıkardılar Edit

لِتُخْرِجَنَا - li tuhricenâ - bizi çıkarmak için Edit

لِتُخْرِجُوا - li tuhricû - çıkarmak için Edit

7/123

تُخْرِجُو َ ن - tuhricûne - çıarıyorsunuz Edit

لَا تُخْرِجُونَ -la tuhricune - çıkarmıyorsunuz Edit

2/84

فتُخْرِجُوهُ - fe tuhricûhu - çıkarasınız, gösteresiniz Edit

تُخْرِجُوهُنَّ - tuhricuhunne - onları(kadınları)çıkarmayınız Edit

نُخْرِجُ - nuhricu - çıkarırız Edit

نُخْرِجُكُمْ - nuhricukum - sizi çıkarırız Edit

َلنُخْرِجَنَّكَ - lenuhricenneke - mutlaka seni çıkarırız Edit

َلنُخْرِجَنَّكُمْ - lenuhricennekum - mutlaka sizi çıkarırız Edit

َلنُخْرِجَنَّهُمْ - lenuhricennehum - mutlaka onları çıkarırız Edit

يُخْرِجَا ُ كمْ - yuhricakum - ikisi sizi çıkarır Edit

يُخْرِج ُ كمْ - yuhricukum - sizi çıkarır Edit

َليُخْرِجَنَّ - leyuhricenne - mutlaka çıkaracaktır Edit

يُخْرِجَنَّ ُ كمَا - yuhricennekuma - ikinizi çıkarır- فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا - ikinizi çıkarmasın Edit

يُخْرِجُهُمْ - yuhricuhum - onları çıkarır Edit

يُخْرجُوكَ -yuhricuke - seni çıkarırlar(çıkarmak için) Edit

يُخْرِجُو ُ كمْ -yuhricukum - sizi çıkarırlar(çıkarmak için) Edit

يُخْرِجُو َ ن - yuhricune - çıkarırlar Edit

يُخْرِجُونَهُمْ - yuhricunehum - onları(kadınları) çıkarırlar Edit

َأخْرِجْ - ehric - çıkar! Edit

َأخْرِجْنَا - ehricna - bizi çıkar Edit

َأخْرِجْنِي - ehricni - beni çıkar Edit

َأخْرِجُوا - ehricû - çıkarınız Edit

َأخْرِجُوهُمْ - ehricû hum - onları(kadınları) çıkarınız Edit

أُخْرِجَتْ - uhricet - çıkarılmış Edit

ُأخْرِجْتُمْ - uhrictum - siz çıkarıldınız Edit

ُأخْرِجْنَا - uhricna - çıkarıldık Edit

ُأخْرِجُوا - uhricû - çıarıldılar Edit

أُخْرَجُ - uhrecu -çıkarılırım - لَسَوْفَ اُخْرَجُ -çıkarılacağım Edit

تُخْرَجُو َ ن - tuhrecûne - çıkarılırsınız Edit

يُخْرَجُو َ ن - yuhrecûne - çıkarılırlar Edit

اسْتَخْرَجَهَا - istehrecehâ - onu çıkardı Edit

تَسْتَخْرِجُوا - testehricû - çıkarasınız Edit

تَسْتَخْرِجُو َ ن - testehricûne - çıkarırsınız Edit

يَسْتَخْرِجَا - yestehrica - çıkarmalarını Edit

خُرُوج - hurûc - çıkmak Edit

إِخْرَاجُ - ihrâcu - çıkarmak Edit

إِخْرَاجًا - ihrâcen - çıkış Edit

إِخْرَاجِ ُ كمْ - ihrâcikum - çıkarılmanız Edit

==
إِخْرَاجُهُمْ - ihrâcuhum -çıkarılmaları ==

بِخَارِجٍ - bihâricin - çıkan(kişi) - لَيْسَ بِخَارِجٍ - leyse bihâricin- çıkamayan Edit

بِخَارِجِينَ - bihâricîne - çıkanlar - وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ - vemahum bihâricîne- çıkamayanlar Edit

مَخْرَجًا - mehrecen - çıkışyolu(mahrec) Edit

مُخْرِجٌ - muhricun - çıkaran Edit


مُخْرَجَ - muhrecun - çıkartılan Edit

مُخْرَجُو َ ن - muhrecûne - çıkartılanlar Edit

مُخْرَجِين - muhrecîne - çıkartılacaklar Edit

خَرْجًا - hercen - bir harc,vergi Edit

فَخَرَاجُ - fe herâcu - vergi(..si) Edit

خَرْدَلٍ - herdelin - hardal Edit

خَرَّ - herra - bayıldı Edit

خَرُّوا - herrû - eğildi Edit

تَخِرُّ - tehirru - yıkıldı Edit

يَخِرُّوا - yehirrû - kapanırlar - لَمْ يَخِرُّوا - lem yehirrû - kapanmazlar Edit

يَخِرُّو َ ن - yehirrûne - kapanırlar Edit

تَخْرُصُو َ ن - tehrusûne - yalan söylüyorsunuz Edit

يَخْرُصُو َ ن - yehrusûne - yalan söylüyorlar Edit

الْخَرَّاصُو َ ن - el herrâsûne - yalancılar Edit

اْلخُرْ ُ طومِ - el hutûmi - burun Edit

َأخَرَْقتَهَا - e herektehâ - onu deldin mi? Edit

خَرََقهَا - hetekahâ - onu deldi Edit

خَرَقُوا - herekû - deldiler Edit

تَخْرِقَ - tehrika - yararsın,delersin - لَنْ تَخْرِقَ - len tehrika - sen asla yaramazsın Edit

بِخَازِنِينَ - bi hazinîne - depolayan Edit

لِخَزَنَةِ - li hezeneti - bekçilerine, Edit

خَزَنَتُهَا - hezenetuha - bekçileri Edit

خَزَائِن - hezainu - hazineler Edit

خَزَائِنُهُ - hezainuhu - onun hazineleri Edit

نَخْزَى - nehzâ - biz rezil oluyoruz - مِنْ قَبْلِ اَنْ نَذِلَّ وَنَخْزٰى -alçalıp rezil olmadan önce Edit

َأخْزَيْتَهُ - ehzeytehu - onu rezil etmişsindir Edit

تُخْزِنَا - tuhzinâ - bizi rezil et - لَا تُخْزِنَا - bizi rezil etme Edit

تُخْزِنِي - tuhzinî - beni rezil et - وَلَا تُخْزِن۪ي - beni rezil etme Edit

تُخْزُونِ - tuhzûni - rezil edersiniz- لَا تُخْزُونِ - rezil etmeyiniz Edit

يُخْزِهِمْ - yuhzihim - rezil etsin Edit

يُخْزِي -yuhzî - rezil eder Edit

يُخْزِيهِ -yuhzîhi - onu rezil ederEdit

يُخْزِيهِمْ -yuhzîhim - onları rezil eder Edit

ٌخِزْي - hizyun - rezil olmak Edit

َأخْزَى - ehzâ - daha rezil edici Edit

مُخْزِي - muhziyun - rezil edici Edit

اخْسَُئوا - ihseû - defolun(aşağılanın) Edit

خَاسًِئا - hâsien - aciz,aşağılık Edit

خَاسِئِينَ - hâsiîne - aşağılıklar Edit

خَسِرَ - hesire - husrana uğradı Edit

خَسِرُٓوا - hesirû - husrana uğradılarEdit

يَخْسَرُ - yehseru - husrana uğrarlar Edit

تُخْسِرُوا - tuhsirû - eksiltirler - وَلَا تُخْسِرُوا - eksiltmeyin(zarar vermeyin) Edit

يُخْسِرُو َ ن - yuhsirûne - eksiltirler Edit

خُسْرٍ - husrin - ziyan Edit

خُسْرًا - husrin - bir husran Edit

خَاسِرُو َ ن - hâsirûne - ziyana uğrayanlar Edit


خَاسِرِينَ - hâsirîne - ziyana uğrayanları Edit

ُخَاسِرٌَة - hâsiretun - bir husran Edit

خَسَارًا - hesâren - hasar,zarar Edit

اْلخُسْرَا ُ ن - el husrânu - ziyan Edit

خُسْرَانًا - husrânen - ziyan Edit

الأَخْسَرُو َ ن - el ehserûn - ziyana uğrayanlar Edit

الأَخْسَرِينَ - el ehserîn - ziyana uğrayanları Edit

تَخْسِيرٍ - tehsîrin - zarara uğratmak Edit

الْمُخْسِرِينَ - el muhsirîne - zarara uğratanlar Edit


خَسَفَ - hesefe - batırdı Edit

خَسَ ْ فنَا - hesefnâ - batırdık Edit

نَخْسِفْ - nehsif - batırırız Edit

يَخْسِفَ - yehsife - batırması Edit

خُشُبٌ - huşubun - kereste Edit

خَشَعَتِ - heşeati - itaatetti, ürperdi,kısıldı Edit

تَخْشَعَ - tehşee - ürperir Edit

خُشُوعًا - huşûan - huşu,saygı Edit

خَاشِعًا - hâşian - itaatkar Edit

خَاشِعُو َ ن - hâşiûne - saygı duyanlar Edit

خَاشِعِينَ - hâşiîne - saygı duyanları Edit


خُشَّعًا - huşşean - itaat ettirilmiş Edit

خَاشِعَة - hâşiaten - boynu bükülmüş Edit

الْخَاشِعَاتِ - el hâşiâti - saygı duyanlar Edit

خَشِيَ - haşiye -korktu Edit

خَشِيتُ - haşiytu - korktum Edit

خَشِينَا - haşiynâ - korktuk Edit

تَخْشَى - tehşâ - endişe edersin - لَا تَخْشٰى - endişe etmezsin Edit

تَخْشَاهُ - tehşâhu - ondan endişe edersin Edit

تَخْشَوُا - tehşevû - korkunuz -فَلَا تَخْشَوُا - korkmayınız Edit

تَخْشَوْ َ ن - tehşevni - benden korkarsınız Edit

أتَخْشَوْنَهُمْ - e tehşevnehum - onlardan mı korkarsınız? Edit

تَخْشَوْهُ - tehşevhu - ondan korkarsınız Edit

تَخْشَوْهُمْ - tehşevnehum - onlardan korkarsınız Edit

نَخْشَى - nehşâ - korkarız Edit

يَخْشَ - yehşe (وَلْيَخْشَ) -korksun Edit

يَخْشَى - yehşâ -korkar Edit

يَخْشَاهَا - yehşâhâ - ondan korkar Edit

يَخْشَوْ َ ن - yehşevne - korkarkarlar Edit

يَخْشَوْنَهُ - yehşevnehu - ondan korkarkarlar Edit

وَاخْشَوْا - vehşev - korkunuz Edit

وَاخْشَوْنِ - vehşevni- benden korkunuz Edit

وَاخْشَوْنِي - vehşevnî - benden korkunuz Edit

فاخْشَوْهُمْ - vehşevhum - onlardan korkunuz Edit

خَشْيَتِهِ - heşyetihi - onun korkusu Edit

يَخْتَصُّ - yehtessu - tahsis eder Edit

خَاصًَّة - hâssaten - sadece Edit

خَصَاصٌَة - hesâsatun - ihtiyaçlar Edit

يَخْصِفَانِ - yehsifani - örtünürler Edit

اخْتَصَمُوا - ihtesamû - tartıştılar Edit

تَخْتَصِمُوا - tehtesimû - لَا تَخْتَصِمُوا -la tehtesimû -tartışmayınız Edit

تَخْتَصِمُو َ ن - tehtesimûne - tartışırsınız Edit

يَخْتَصِمُو َ ن - tehtesimûne - tartışırlar Edit

يَخِصِّمُو َ ن - yehissimûne - tatışıpdururlar Edit


تَخَاصُمُ - tehâsumu - çekişme Edit

الْخَصْمِ - el hasmu - hasım,davalı Edit

خَصْمَانِ - el hasmânî - davalılar Edit

خَصِمُو َ ن - hesımûne - kavkacılar Edit

خَصِيمٌ - hesîmun - hasım Edit

خَصِيمًا - hesîmen - hainleri Edit

الْخِصَامِ - el hısâm - düşmanlık Edit

مَخْضُودٍ -mehdûd - dikensiz Edit


خَضِرًا - hediren - yeşillik Edit

الأَخْضَرِ - el ehdar -yeşil Edit

خُضْرٍ - hudrin - yeşil Edit

خُضْرًا - hedran - yeşil Edit

مُخْضَرًَّة - muhdarraten - yemyeşil Edit

تَخْضَعْنَ  - tehda'ne - فَلَا تَخْضَعْنَ -fela tehda'ne -yumuşak edalı olmayınız Edit

خَاضِعِينَ - hâdıîne - boyun eğenler Edit

أخْ َ طْأتُمْ - ehta'tum - hata ettiniz Edit

أخْ َ طْأنَا - ehta'nâ - hata ettik Edit

خَ َ طًأ - hetaen - yanlışlık,hata Edit

خِ ْ طًئا - hit'an - hata,günah Edit

الْخَاطُِئو َ ن - hâtiûne - günahkarlar Edit

خَاطِئِينَ - hâıîne - günahkarlar Edit

بِالْخَاطِئَةِۚ - bil hâtıeti - o suçu,o suçla Edit

خَطِيَئًة - hatıeten - bir hata Edit

خَطِيَئتُهُ - hatıetuhu - onun günahı Edit

خَطِيَئتِي - hatıetî - günahım Edit

خَطِيَئاتِ ُ كمْ - hatıetikum - günahınız Edit

خَطِيَئاتِهِمْ - hatıetihim - günahları Edit

خَ َ طايَا ُ كمْ - hetâyâkum - hatalarınız Editخَ َ طايَانَا - hetâyânâ - hatalarımız Edit

خَ َ طايَاهُمْ - hetâyâhum - hataları Edit

خَا َ طبَهُمُ - hâtabehum - onlara laf attı Edit

تُخَاطِبْنِي - tuhâtıbnî - bana söyle- وَلَا تُخَاطِبْن۪ي - bana söyleme Edit

خَطْبُكَ - hatbuke - derdin,işin Edit

خَطْبُكُمْ - hatbukum - derdiniz,işiniz Edit

خَ ْ طبُ ُ كمَا - hatbukuma - ikinizin derdi,maksadı Edit

خَطْبُ ُ كنَّ - hatbukunne - maksadınız(kadınlar) Edit

الْخِطَابِ - el hitâbi - hitabı,sözü Edit

خِ َ طابًا - hitaben - söz Edit

خِطْبَةِ - hıtbeti - maksad Edit

تَخُطُّهُ - tehuttuhu - onu yazıyorsun - وَلَا تَخُطُّهُ - onu yazmiyorsun Edit

خَطِفَ - hetıfe - kaptı Edit

فتَخْ َ طفُهُ - fe tehtafuhu - onu kapiyor Edit

يَخْ َ طفُ - yehtafu - kapıp kaçar Edit

يَتَخَطََّفكُمُ - yetehettafe - اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ - sizi kapması Edit

نُتَخَطَّفْ - nutehettaf - koparılırız Edit

يُتَخَطَّفُ - yutehettafu - koparılır Edit

الْخَطَْفَة - el hatfete - söz,sözcük Edit

خُ ُ طوَاتِ - hutuvâti -yol,çizgi Edit

تُخَافِتْ - tuhafit - kıs - لَا تُخَافِتْ -kısma Edit

يَتَخَافَتُو َ ن - yetehâfetûne - fısıldaşırlar Edit

وَاخْفِضْ - vehviz - ve indir Edit

خَافِضٌَة - hâfizetun - alçaltılan Edit

خَفَّتْ - heffet - hafif geldi Edit

خَفَّفَ - heffefe - hafifletti Edit

يُخَفِّفَ - yuheffife - hafifletme,hafifletir Edit


يُخَفَّفُ - yuheffefu - hafifletilir-لَايُخَفَّفُ -hafifletilmez Edit

فَاسْتَخَفَّ - festeheffe - küçük düşürdü Edit

تَسْتَخِفُّونَهَا - testehiffûnehâ - onu taşıyabileceksiniz Edit

يَسْتَخِفَّنَّكَ - yestehiffênneke -وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ-velâ yestehiffenneke-seni tedirgin etmesin Edit

تَخْفِيفٌ - tehfîfun - hafifletme Edit

خَفِيفًا -hefîfen - hafif Edit

خَِفافًا - hifâfen - hafif,binekli Edit

تَخَْفى - tehfâ - gizli kalır -لَا تَخْفٰى-gizli kalmaz Edit

يَخَْفى - yehfâ - gizli kalır Edit

يَخَْفوْ َ ن - yehfevne - gizli kalırlar -لَا يَخْفَوْنَ-gizli kalmazlar Edit

أخَْفيْتُمْ - ehfeytum - siz gizlediniz Edit

أخْفيهَا - uhfîhâ -onu gizlerim Edit

تُخُْفوا - tuhfû -gizlersiniz Edit

تُخُْفو َ ن - - tuhfû -gizlersinizEdit

تُخُْفوهُ - tuhfûhu -onu gizlersiniz Edit

تُخُْفوهَا - tuhfûha - onu gizlersiniz ( وَاِنْ تُخْفُوهَا - eğer onu gizlerseniz ) Edit

تُخْفِي - tuhfî - gizliyor ( مَا تُخْف۪ي - gizledikleri şey ) Edit

نُخْفِي - nuhfî - gizliyoruz Edit

يُخُْفو َ ن - yuhfûne - sakliyorlar Edit

يُخْفِينَ - yuhfîne - sakliyorlar Edit

أُخْفِيَ - uhfiye - saklanmış ( مَٓا اُخْفِيَ - saklanmış olan ) Edit

لِيَسْتَخْفُوا - liyestehfû - gizlenmek için Edit

يَسْتَخُْفو َ ن - yestehfûne - gizlenmeye çalışırlar Edit

خَفِيٍّ -hefiyyîn - gizlice Editوََأخَْفى - ve ehfâ - ve en gizli olanı Editخَافِيٌَة - hâfiyetun - sır Edit

خُفْيًَة - huryeten - gizlice Edit

مُسْتَخْفٍ - mustehfin - gizlenmiş kişi Edit

H-L-D]] - خلد Edit

تَخُْلدُو َ ن - tehludûn - ebedi yaşarsınız Edit

يَخُْلدْ - yehlud - ebedi yaşar Edit

أخَْلدَ - ehlede - saplanıp kaldı,ebedi kaldı Edit

أخَْلدَهُ - ehledehu - onu ebedileştirdi Edit

اْلخُْلدِ - el huldi - ebedi, kalıcı Edit

خَالِدٌ - hâlidun - ebedi kişi Edit

خَالِدًا - hâliden - ebedi kişi Edit

خَالِدَيْنِ - hâlideyni - ebedi iki kişi Edit

خَالِدُو َ ن - hâlidûne - ebedi kişiler Edit

خَالِدِينَ - hâlidîne - ebedi kişiler Edit

- 18/108 - 20/76 - 20/101 - 21/8 - 25/16 - 25/76 - 29/58 - 31/9 - 33/65 - 39/72 - 39/73 - 40/76 - 46/14 - 48/5 - 57/12 - 58/22 - 64/9 - 64/10 - 65/11 - 72/23 - 98/6 - 98/8

اْلخُُلودِ - el hulûd - ebedilik Edit

مُخَلَّدُو َ ن - muhelledûnun - ebedileştirilmişler Edit

خََلصُوا - helesû - kenara çekildiler Edit

أخَْلصْنَاهُمْ - ehlesnâhum - onları ihlaslı kıldık Edit

أخَْلصُوا - ehlesû - ihlaslı oldular Edit

أسْتَخْلِصْهُ - estehlishu - onu seçeyim Edit

الْخَالِصُ - el hâlisu - seçilmiş olan Edit

خَالِصًا - hâlisen - süzülmüş,seçilmiş Edit

خَالِصَة - hâliseten - özel,kişiyehas Edit

مُخْلِصًا - muhlisen - has kılarak Edit

مُخْلِصُو َ ن - muhliûn - bağlanmış,samimi Edit

مُخْلِصِينَ - muhlisîn - arınmış,samimi Editمُخَْلصًا - muhlesen - seçkin Edit

الْمُخَْلصِينَ - muhlesîn - ihlasa erdirilmişler Edit

خََلطُوا - heletû - karıştırdılar Edit

تُخَالِ ُ طوهُمْ - tuhâliltûhum - اِنْ تُخَالِطُوهُمْ - eğer onlara karışırsanız Edit

اخْتََل َ ط - ihtelete - karıştı Edit

الْخُلَطَاءِ - el huletâi - ortaklar,birbirine kaltılnlar Edit

فاخَْلعْ - fehle' - çıkar,soyun Edit

خََلفَ - helefe - ardından geldi Edit

خََلفْتُمُونِي - heleftumûnî - ardımsıra yaptınız Edit

يَخُْلُفو َ ن - yehlufûne - yerinize geçerler Edit

اخُْل ْ فنِي - ehlufnî - yerime geç! Edit

خُلُِّفوا - hullifû - geri kalanlar Edit

أخَالَِفكُمْ - uhalifekum - اَنْ اُخَالِفَكُمْ - size ters düşmeyi Edit

يُخَالُِفو َ ن - yuhâlifûne - muhalefet ederler Edit

فَأخَْل ْ فتُ ُ كمْ - fe ehleftukum - size yalancı çıktım Edit

فَأخَْل ْ فتُمْ - fe ehleftum - uymadınız Edit

أخَْل ْ فنَا - ehlefna - caydık (مَٓا اَخْلَفْنَا - caymadık) Edit

أخَْلفُوا - ehlefû - muhalefet ettiler Edit

تُخْلِفُ - tuhlifu - dönersin(لَا تُخْلِفُ - dönmezsin) Edit

نُخْلِفُهُ - nuhlifuhu - ondan cayarız(لَا نُخْلِفُهُ - ondan caymayız) Edit

يُخْلِفَ - yuhlife - (فَلَنْ يُخْلِفَ) dönmez Edit

يُخْلِفُهُ - yuhlifuhu - onun yerine başkasını verir Edit

تُخَْلَفهُ - tuhlefehu( لَنْ تُخْلَفَهُۚ) ondan kaçamazsın Edit

يَتَخَلَّفُوا - yetehellefû( اَنْ يَتَخَلَّفُوا ) - geri kalmak Edit

اخْتََلفَ - ihtelefe - ihtilaf etti Edit

اخْتََل ْ فتُمْ - ihteleftum (لَاخْتَلَفْتُمْ) - ayrılığa düşerdiniz Edit

اخْتََلفُوا - ihtelefû - ayrılığa düştüler Edit

تَخْتَلُِفو َ ن - tehtelifûne - ayrılığa düşersiniz Edit

يَخْتَلُِفو َ ن - yehtelifûne - ayrılığa düşerler Edit

فَاخْتُلِفَ - fehtulife - ayrılığa düşüldü Edit

اسْتَخَْلفَ - istehlefe - egemen kıldı Edit

يَسْتَخْلِفْ - yestehlif - yerine getirir Edit


يَسْتَخْلَِفكُمْ - yestehlifekum - sizi egemen kılacak Edit

ليَسْتَخْلَِفنَّهُمْ - le yestehlifennehum - onları egemen kılacak Edit

خَلْفٌ - helfun - sonraki Edit

خَلَْفكَ - helfeke - arkanda Edit

خَْلَف ُ كمْ - helfekum - ardınızda Edit


خَْلَفنَا - helfenâ - arkamızda Edit

خَلْفِهِ - helfihi - onun arkasında Edit

خَْلَفهَا - helfihi - onun arkasında Edit

خَْلفهمْ - helfihim - onların arkasında Edit

الْخَالِفِينَ - el hâlifîne - geride kalanlar Edit

خَِلاف - hilâf - çapraz Edit

خِلاَفكَ - hilâfeke - senin ardında Edit

خِلَْفًة - hilfeten - ardarda Edit

اْلخَوَالِفِ - el hevâlifi - geridekiler Edit

خَلِيَفًة - helîfeten - bir halife Edit

خَلائِفَ - helâife - yerine gelenler Edit

خُلَفَاءَ - hulefâe - yerine getirilenler Edit

اْلمُخَلَُّفو َ ن - el muhellefûne - geri bırakılanlar Edit

لِلْمُخَلَّفِينَ - lil muhellefîne - geri bırakılanlar için Edit

مُخْلِفَ - muhlife - cayan Edit

اخْتَِلاف - ihtilâf - ardarda Edit


اخْتِلاًفا - ihtilâfen - çelişki Edit

مُخْتَلِف - muhtelifun - çeşitli Edit

مُخْتَلًِفا - muhtelifen - çeşitli Edit

مُخْتَلُِفو َ ن - muhtelifûne - çelişenler Edit

مُخْتَلِفِينَ - muhtelifîne - çelişenleri Edit

مُسْتَخَْلفِينَ - mustehlefîne - yetkili kılınanlar Edit

خََلقَ - haleka - yarattı Edit

خََل ْ قت - helakte - yarattın (مَا خَلَقْتَ -yaratmadın) Edit

خََلقْتُكَ - helaktuke - seni yarattım Edit

خََلقْتَهُ - helaktehu - onu yarattın Edit

خََلَقكَ - helekake - seni yarattı Edit

خََلَقكُمْ - helekakum - sizi yarattı Edit

خََل ْ قنَا - helaknâ - biz yarattık Edit

خََل ْ قنَا ُ كمْ - helaknâkum - sizi biz yarattık Edit

خََل ْ قنَاهُ - helaknâhu - onu biz yarattık Edit

خََل ْ قنَاهُمْ - helaknâhum - onları biz yarattık Edit

خََلقْنَاهُمَا - helaknâhuma - o ikisini biz yarattık Edit

خََلَقنِي - helakanî - beni yarattı Edit

خََلَقهُ - helakahu - onu yarattı Edit

خََلَقهَا - helakaha - onu yarattı (dişiyi) Edit

خََلَقهُمْ - helakahum - onları yarattı Edit

خََلَقهُنَّ - helakahum - onları yarattı (dişileri) Edit

خََلقُوا - helakû -yarattılar Edit

أخْلُقُ - ehlaku - yaratırım Edit

تَخْلُقُ - tehluku - yapıyorsun,yaratıyorsun Edit

تَخُْلُقو َ ن - tehlukune - yapıyorsunuz,yaratıyorsunuz Edit

تَخُْلُقونَهُ - tehlukunehu - onu yapıyorsunuz,onu yaratıyorsunuz Edit

نَخُْل ْ ق ُ كمْ - nehlukkum - ( اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ ) - sizi yaratmadık mı Edit

يَخُْلق - yehluku - yaratır Edit

يَخْلُقُكُمْ - yehlukukum - sizi yaratır Edit

يَخْلُقُوا - yehlukû - (لَنْ يَخْلُقُوا) - yaratamazlar Edit

يَخُْلُقو َ ن - yehlukûne - yaratıyorlar Edit

خُلِقَ -hulika - yaratıldı Edit

خُلَِقتْ -hulikat - yaratıldı(dişi) Edit

خُلِقُوا -hulikû - yaratıldılar Edit

يُخَْلقْ - yuhlak -(لَمْ يُخْلَقْ )- yaratılmaz Edit

يُخَْلُقو َ ن - yuhlekûne - yaratılır Edit

خَْلًقا - halkan - yaratılış Edit

خَْلق ُ كمْ - hulukukum - yaratılışınız Edit

خَْلَقهُمْ - halakahum -onları yarattı Edit

بِخَلْقِهِنَّ - bi halkihinne - onları yaratmakla Edit

خَالِق - Haliku - yaratıcı Edit

الْخَالُِقو َ ن - el Halikûne - yaratıcılar Edit

الْخَالِقِينَ - el Halıkîne - yaratıcıların Edit

الْخَلَّاقُ - el Hallâku - hakkıyla yaratan, tam yaratan Edit


مُخَلََّقةٍ - Muhallakatin - belli-belirsiz (morgogenetik) Edit

اخْتِلاقٌ - İhtilâkun - uydurma Edit

خَلاق - Halâk - varedilen, şey Edit

بِخَلاقِ ُ كمْ - bi Halakikum - sizin payınıza düşen Edit

بِخَلاقِهِمْ - bi Halakihim - onların payına düşen Edit

خِلال - Hılâl - dostluk Edit

خِلاَل ُ كمْ - Hılâlukum - dostluğunuz Edit

خِلالِهِ - Hılâlihi - onun dostluğu Edit

خِلاَلهَا Edit

خِلاَلهُمَا Edit

خُلٌَّة Edit

خَلِيلا Edit

الأَخِلاءُ Edit

خَلا Edit

خََلت Edit

- 46/17 - 46/18 - 46/21 - 48/23

خََلوْا Edit

يَخْلُ Edit

فخَلُّوا Edit

تَخَلَّتْ Edit

الْخَالِيَةِ Edit

خَامِدُو َ ن Edit

خَامِدِينَ Edit

خَمْر Edit

خَمْرًا Edit

بِخُمُرِهِنَّ Edit

خَمْسَة Edit

لْخَامِسَةُ Edit


خَمْسِينَ Edit

خُمُسَهُ Edit

مَخْمَصَةٍ Edit

خَمْطٍ Edit

خِنْزِير Edit

الْخَنَازِيرَ - el-Hanâzîre - domuzlar Edit

اْلخَنَّاسِ - el-Hannâs - sinsi Edit

الْخُنَّسِ - el-Hunnesi - sinsi Edit

الْمُنْخَنَِقةُ - el-Munhanikatu - boğulan Edit

 5/3 Edit

خُوَارٌ - Huvârun - böğürme Edit


خَاضُوا -Hâdû - daldılar Edit

خُضْتُمْ - Hudtum - daldınız Edit

نَخُوضُ -Nehûdu - dalarız Edit

يَخُوضُوا - Yehûdû - dalmaları Edit

يَخُوضُو َ ن - Yehûdûne - dalarlar Edit

خَوْضٍ -Havzin - batak Edit

خَوْضِهِمْ - Havzihim - daldıkları batak Edit

الْخَائِضِينَ - Hâidîne - batıla dalanlar Edit


Havf - HavefeEdit

خَافَ - Hafe - korktu (erkek) Edit

خَاَفتْ - Hafet - korktu (bayan)Edit

خَاُفوا - Hafû - Korkunuz Edit

خِفت - Hıftu - ben korkuyorumEdit

خِفْتُكُمْ - Hıftukum - sizden korkuyorum Edit

خِفتُمْ Hıftum -korktunuzEdit

أخَافُ - Ehafu - KorkarımEdit

تَخَافُ - TehafuEdit

تَخَافَا TehafaEdit

تَخَافَنَّ TehafenneEdit

تَخَاُفوا TehafûEdit

تَخَاُفون TehafûneEdit

تَخَاُفونَهُمْ TehafûnehumEdit

تَخَاُفوهُمْ TehâfûhumEdit

تَخَافِي - Tehâfî - Korkun bendenEdit

تَخَفْ Tehaf - Kork Edit

نَخَافُ - Tehâfu - korkarızEdit

يَخَافُ - Yehafu - korkar Edit

يَخَافَا - Yehâfa - ikisinin endişe etmesi Edit

يَخَاُفهُ - Yehâfuhu -ondan korkarEdit

يَخَاُفوا - Yehâfû - endişe duymalarıEdit

يَخَاُفون - Yehâfûne - korkarlar Edit

خَاُفونِ - hâfûnî - benden korkunuz Edit

نُخَوُِّفهُمْ -nuhevvifuhum - onları korkuturuz Edit

يُخَوِّفُ - yuhevvifu - korkutuyor Edit

وَيُخَوُِّفونَكَ - ve yuhevvifûneke - ve seni korkutuyorlar Edit

خَوْف - hevfun - korku Edit

خَوًْفا - hevfen - korku Edit

خَوْفِهِمْ - hevfihim - onun korkusundan Edit

خَائًِفا - hâifen - korkarak Edit

خَائِفِينَ - hâifîn - korkanlar Edit

خِيَفًة - hîfeten - korkarak Edit

خِيَفتِكُمْ -hîfetikum - korkunuzdan Edit

خِيَفتِهِ - hîfetihi - onun korkusundan Edit

تَخْوِيفًا - tehvîfen - korkutmak Edit

تَخَوُّفٍ - tehevvufin - bir korku Edit


Havele Edit

خَوَّْلنَاكمْ - hevvelnâkum - size verdik Edit

خَوَّْلنَاهُ - hevvelnâhu - ona verdik Edit

خَوََّلهُ - hevvelehu - ona verdi Edit

خَالِكَ -hâlike - dayınızın Edit

أخْوَالِكمْ - ehâlikum - dayılarınızın Edit

خَالاتِكَ - hâlâtike - teyzelerinin Edit

خَاَلاتكمْ - hâlâtukum - teyzeleriniz Edit

خَانَتَاهُمَا - hânetâ huma - o ikisine iki kadın(Nuh ve Lut'un karısı)hainlik etti Edit

خَانُوا - hânû - hainlik ettiler Edit

أخُنْهُ - ehun hu - ona hainlik ederim - لَمْ اَخُنْهُ - ona hainlik etmem Edit

تَخُونُوا - tehunû - hainlik ediniz- لَا تَخُونُوا -hainlik etmeyiniz Edit

تَخْتَانُو َ ن - tehtanune - hainlik edersiniz-ediyorsunuz Edit

يَخْتَانُو َ ن - yehtanune - hainlik ederler Edit

خِيَانًَة - hıyanetün - hainlik Edit

خِيَانَتَكَ - hıyaneteke - sana hainlik Edit

الْخَائِنِينَ - haininne - hainler Edit

خَائِنَة - hâinetün - hainlik Edit

خَوَّانٍ - hevvânin - hain Edit

خَوَّانًا - hevvânen - hain Edit

خَاوِيَة - haviyetün - ıssız,metruk Edit

خَابَ - hâbe - hüsrana uğradı Edit

خَائِبِينَ - hâibîne - umutsuzlar Edit

اخْتَارَ - ihtâre - seçti Edit

اخْتَرْتُكَ -ehtertuke - ben seni seçtim Edit

اخْتَرْنَاهُمْ - ehternâhum - onları hatırlı,üstün kıldık Edit

يَخْتَارُ - yehtâru - seçer Edit

تَخَيَّرُو َ ن - teheyyerûne - beğenirsiniz,beğeniyorsunuz Edit
يَتَخَيَّرُو َ ن - yeteheyyerûn - beğenirler Edit

خَيْر - heyrun - iyi,hayırlı Edit

-4/128 - 5/114 - 6/17 - 6/32 - 6/57 - 7/12 - 7/26 - 7/85 - 7/87 - 7/89 - 7/155 - 7/169 - 7/188 - 8/19 - 8/30 - 9/3 - 9/41 - 9/61 - 9/109 - 10/11 - 10/58 - 10/107 - 10/109 - 11/84 - 11/86 - 12/39 - 12/57 - 12/59 - 12/64 - 12/80 - 12/109 - 16/30 - 16/76 - 16/95 - 16/126 - 17/11 - 17/35 - 18/44 -18/46 - 18/95 - 19/73 - 19/76 - 20/73 - 20/131 - 21/35- 21/89 - 22/11 - 22/30 - 22/36 - 22/58 - 22/77 - 23/29 - 23/72 - 23/109 - 23/118 - 24/11 - 24/27 - 24/60 - 25/15 - 25/24 - 27/36 - 27/59 - 27/89 - 28/24 - 28/26 - 28/60 - 28/80 - 28/84 - 29/16 - 30/38 - 33/19 - 34/39 - 37/62 - 38/32 - 38/76 - 41/40 - 41/49 - 42/36 - 43/32 - 43/52 - 43/58 - 44/37 - 50/25 - 54/43 - 58/12 - 61/11 - 62/9 - 62/11 - 68/12 - 70/21 - 73/20 - 87/17 - 93/4 - 97/3 - 98/7 - 100/8

خَيْرًا - heyren - bir hayır Edit

الأَخْيَارِ - el ehyâr - hayırlı kimseler Edit

اْلخَيْرَاتِ - el heyrât - hayrat,iyilikler Edit

الْخِيَرَةُ - el hiyeretu - seçme özgürlüğü,ihtiyar Edit

اْلخَيْط - el heyt - çizgi,hat Edit

اْلخِيَاطِ - el hıyât - iğne Edit

يُخَيَّ ُ ل - yuheyyelu - görünüyor, hayalediliyor Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.