FANDOM


- o - 1) :

Se-E-Le - İstemek - Sormak Edit

سََأل - Seele - Sordu - İstedi Edit

  • 70/1 Ayetin tefsirleri mevcuttur.
  • HDKD Orijinal meali: İstedi bir sail azabı ki olacak.

سََألْتُكَ - Seeltuke - Sana sordu, senden istedi veya senden dilendi Edit

سََألْتُكُمْ Edit

سََأْلتُمْ Edit

سَأَلْتُمُوهُ Edit

سَأَلْتُمُوهُنَّ Edit

سََألْتَهُمْ Edit

سََأَلكَ Edit

سََأَلهَا Edit

سََأَلهُمْ Edit

سََألُوا Edit

أسَْأَلكَ Edit

أسًْئُلكم Edit

تَسَْألْنِ Edit

تَسَْأْلنِي Edit

تَسَْألُهُمْ Edit

تَسَْألُوا Edit

نَسَْألُكَ Edit

لنَسَْأَلنَّ Edit

لنَسَْأَلنَّهُمْ Edit

يَسَْأل Edit

يَسَْألُكَ Edit

يَسَْألُكُمْ Edit

يَسَْألْكُمُوهَا Edit

يَسَْألُهُ Edit

يَسَْألُوا Edit

يَسْأَُلو َ ن Edit

يَسْأَُلونَكَ Edit

اسَْألِ Edit

فاسَْأْلهُ Edit

وَاسَْأْلهُمْ Edit

اسَْأُلوا Edit

فاسَْأُلوهُمْ Edit

فَاسْأَُلوهُنَّ Edit

سَ ْ ل Edit

سَْلهُمْ Edit

سُئِ َ ل Edit

سُئَِلت Edit

سُئِلُوا Edit

تُسَْألُ Edit

لتُسَْألُنَّ Edit

تُسْأَُلو َ ن Edit

نُسَْألُ Edit

يُسَْألُ Edit

ليُسَْألُنَّ Edit

يُسْأَُلو َ ن Edit

نَسَاءَُلو َ ن Edit

لِيَتَسَاءَُلوا Edit

يَتَسَاءَُلو َ ن Edit

سُؤَْلكَ Edit

سُؤَالِ Edit

سَائِ ٌ ل Edit

السَّائِلِينَ Edit

مَسُْئولا Edit

مَسْئُوُلو َ ن Edit

تَسَْأمُوا Edit

يَسَْأمُ Edit

يَسْأَمُو َ ن Edit

سَبَإٍ - Sebein - Edit

تَسُبُّوا SuBBe Edit

يَسُبُّوا YeSubBu Edit

Se-Be-Be -Sebep Edit

بِسَبَبٍ - BiSeBeBin Edit

سَبَبًا - SeBeBan Edit

أسْبَابُ - EsBaB Edit

يَسْبِتُو َ ن -YeSBiTune Edit

السَّبْتِ Edit

سَبْتِهِمْ Edit

سُبَاتًا Edit

يَسْبَحُو َ ن Edit

سَبَّحَ Edit

سَبَّحُوا Edit

تُسَبِّحُ Edit

تُسَبِّحُو َ ن Edit

تُسَبِّحُوهُ Edit

نُسَبِّحُ Edit

نُسَبِّحَكَ Edit

يُسَبِّحُ Edit

يُسَبِّحْنَ Edit

يُسَبِّحُو َ ن Edit

يُسَبِّحُونَهُ Edit

سَبِّحْ Edit

سَبِّحْهُ Edit

سَبِّحُوا Edit

سَبِّحُوهُ Edit

سَبْحًا Edit

السَّابِحَاتِ Edit

سُبْحَا َ ن Edit

سُبْحَانَكَ Edit

سُبْحَانَهُ Edit

تَسْبِيحَهُ Edit

تَسْبِيحَهُمْ Edit

الْمُسَبِّحُو َ ن Edit

الْمُسَبِّحِينَ Edit

الأَسْبَاطِ Edit

أسْبَاطًا Edit

سَبْعَ Edit

سَبْعًا Edit

سَبْعَةٍ Edit

سَبْعُو َ ن Edit

سَبْعِينَ Edit

السَّبُعُ Edit

أسْبَ َ غ Edit

سَابِغَاتٍ Edit


سَبَقَ Edit

سَبََقتْ Edit

سَبََقكُمْ Edit

سَبَقُوا Edit

سَبَُقونَا Edit

تَسْبِقُ Edit

يَسْبِقُونَا Edit

يَسْبُِقونَهُ Edit

سَابُِقوا Edit

اسْتَبََقا Edit

اسْتَبَقُوا Edit

نَسْتَبِقُ Edit

اسْتَبِقُوا Edit

سَبًْقا Edit

سَابِقٌ Edit

السَّابَِقاتِ Edit

السَّابُِقو َ ن Edit

سَابِقِينَ Edit

مَسْبُوقِينَ Edit

سَبِي َ لُ Edit

80/20

السَّبِي َ ل Edit

سَبِيلا Edit

سَبِيلِكَ Edit

سَبِيَلنَا Edit

سَبِيلِهِ Edit

سَبِيَلهُمْ Edit

سَبِيلِي Edit

سُبُ َ ل Edit

سُبُلا Edit

سُبَُلنَا Edit

سِتَّةِ Edit

سِتِّينَ Edit

تَسْتَتِرُو َ ن Edit

سِتْرًا Edit

مَسْتُورًا Edit

سَجَدَ Edit

سَجَدُوا Edit

أَأسْجُدُ Edit

تَسْجُدَ Edit

تَسْجُدُوا Edit

نَسْجُدُ Edit

يَسْجُدُ Edit

يَسْجُدَانِ Edit

يَسْجُدُوا Edit

يَسْجُدُو َ ن Edit

اسْجُدْ Edit


اسْجُدُوا Edit

اسْجُدِي Edit

السُّجُودِ Edit

سَاجِدًا Edit

السَّاجِدُو َ ن Edit

السَّاجِدِينَ Edit

سُجَّدًا Edit

السجود Edit

مَسْجِدِ Edit

مَسْجِدًا Edit

مَسَاجِدَ Edit

يُسْجَرُو َ ن Edit

سُجِّرَتْ Edit

اْلمَسْجُورِ Edit

السِّجِلِّ Edit

سِجِّيلٍ Edit

ليَسْجُنُنَّهُ Edit

يُسْجَنَ Edit

ليُسْجَنَنَّ Edit

اْلمَسْجُونِينَ Edit

السِّجْنُ Edit

سِجِّينٍ Edit

سَجَى Edit

يُسْحَبُو َ ن Edit

سَّحَابِ Edit

سَحَابًا Edit

فيُسْحِتَكُمْ Edit

السُّحْتِ Edit

سَحَرُوا Edit

لِتَسْحَرَنَا Edit

تُسْحَرُو َ ن Edit

سِحْرٌ Edit

بِسِحْرِكَ Edit

بِسِحْرِهِ Edit

بِسِحْرِهِمَا Edit

سِحْرِهِمْ Edit

سِحْرَانِ Edit

سَاحِرٌ Edit

سَاحِرَانِ Edit

السَّاحِرُو َ ن Edit

السَّحَرَةُ Edit

سَحَّارٍ Edit

مَسْحُورًا Edit

مَسْحُورُو َ ن Edit

الْمُسَحَّرِينَ Edit

سَحَرٍ Edit

بالأَسْحَارِ Edit

سُحًْقا Edit

سَحِيقٍ Edit


إسحق Edit

بالساحل Edit

سَخِرَ Edit

سَخِرُوا Edit

تَسْخَرُوا Edit

تَسْخَرُو َ ن Edit

نَسْخَرُ Edit

يَسْخَرْ Edit

يَسْخَرُو َ ن Edit

سَخَّرَ Edit

سَخَّرْنَا Edit

سَخَّرْنَاهَا Edit

سَخَّرَهَا Edit

يَسْتَسْخِرُو َ ن Edit

السَّاخِرِينَ Edit

سِخْرِ يا Edit

سُخْرِيا Edit

الْمُسَخَّرِEdit

مُسَخَّرَاتٍ Edit

سَخِ َ ط Edit

يَسْخَ ُ طو َ ن Edit

أسْخَ َ ط Edit

سَخَطٍ Edit

سَ  دا Edit

السَّدَّيْنِ Edit

سَدِيدًا Edit

سِدْرٍ Edit

سِدْرَةِ Edit

السُّدُسُ Edit

سَادِسُهُمْ Edit

سُدًى Edit

سَرَبًا Edit

كَسَرَابٍ Edit

سَرَابًا Edit

سَارِبٌ Edit

سَرَابِي َ ل Edit

سَرَابِيلُهُمْ Edit

سِرَاجًا Edit

تَسْرَحُو َ ن Edit

أسَرِّحْ ُ كنَّ Edit

سَرِّحُوهُنَّ Edit

سَرَاحًا Edit

تَسْرِيحٌ Edit

السَّرْدِ Edit

سُرَادُِقهَا Edit


تَسُرُّ Edit

أسَرَّ Edit

أسْرَرْتُ Edit

أسَرَّهَا Edit

أسَرُّوا Edit

أسَرُّوهُ Edit

تُسِرُّو َ ن Edit

يُسِرُّو َ ن Edit


أسِرُّوا Edit

إِسْرَارًا Edit

إِسْرَارَهُمْ Edit

السِّرَّ Edit

سِرا Edit

سِرَّ ُ كمْ Edit

سِرَّهُمْ Edit

سُرُورًا Edit

مَسْرُورًا Edit

السَّرَائِرُ Edit

السَّرَّاءِ Edit

سُرُرٍ Edit

سُرُرًا Edit

نُسَارِعُ Edit

يُسَارِعُو َ ن Edit

سَارِعُوا Edit

سَرِيعُ Edit

سِرَاعًا Edit

أسْرَعُ Edit

أسْرَفَ Edit

أسْرَفُوا Edit

تُسْرِفُوا Edit

يُسْرِفْ Edit

يُسْرِفُوا Edit

إِسْرَافًا Edit

إِسْرَاَفنَا Edit

مُسْرِفٌ Edit

مُسْرُِفو َ ن Edit

مُسْرِفِينَ Edit

51/34

سَرَقَ Edit

يَسْرِقْ Edit

يَسْرِقْنَ Edit

اسْتَرَقَ Edit

السَّارِقُ Edit

السَّارَِقةُ Edit

لسَارُِقو َ ن Edit

سَارِقِينَ Edit

سَرْمَدًا Edit

يَسْرِ Edit

أسرى Edit

أسْرِ Edit

سَرِ Edit

يا Edit

سُطِحَتْ Edit

يَسْ ُ طرُو َ ن Edit

مَسْ ُ طورٍ Edit

مَسْ ُ طورًا Edit

مُسْتَ َ طرٌ Edit

أسَاطِيرُ Edit

بِمُصَيْطِرٍ Edit

الْمُصَيْطِرُو َ ن Edit

سُعِدُوا Edit

سَعِيدٌ Edit

سُعِّرَتْ Edit

السَّعِيرِ Editسَعِيرًا Edit


سُعُرٍ Edit

سَعَى Edit

سَعَوْا Edit

تَسْعَى Edit

يَسْعَى Edit

يَسْعَوْ َ ن Edit

فاسْعَوْا Edit

السَّعْيَ Edit

سَعْيًا Edit

سَعْيُكُمْ Edit

سَعْيِهِ Edit

سَعْيَهَا Edit

سَعْيُهُمْ Edit

مَسْغَبَةٍ Edit

مَسُْفوحًا Edit

مُسَافِحِينَ Edit

مُسَافِحَاتٍ Edit

أسَْفرَ Edit

مُسْفِرٌَة Edit

سََفرَةٍ Edit

سََفرٍ Edit

سََفرًا Edit

سََفرِنَا Edit

أسَْفارِنَا Edit

أسَْفارًا Edit

لنَسَْفعًا Edit

تَسْفِ ُ كو َ ن Edit

يَسْفِكُ Edit

سَافَِلهَا Edit

سَافِلِينَ Edit

أسَْف َ ل Edit

الأَسَْفلِينَ Edit

السُّ ْ فَلى Edit

السَّفِينَةِ Edit

سَفِهَ Edit

سََفهًا Edit

سَفَاهَةٍ Edit

سَفِيهًا Edit

سَفِيهُنَا Edit

السَُّفهَاءُ Edit

سََقرَ Edit

سََقطُوا Edit

تَسْقُطُ Edit

سُقِ َ ط Edit

تُسَاقِ ْ ط Edit

تُسْقِ َ ط Edit

نُسْقِ ْ ط Edit

فَأسْقِطْ Edit

سَاقِ ً طا Edit

السَّقْفُ Edit

سَ ْ قًفا Edit

سُُقًفا Edit

سَقِيمٌ Edit

سََقى Edit

سََقاهُمْ Edit

سََقيْتَ Edit

تَسْقِي Edit

نَسْقِي Edit

يَسُْقو َ ن Edit

يَسْقِي Edit

يَسْقِينِ Edit

سُُقوا Edit

تُسَْقى Edit

يُسَْقى Edit

يُسَْقوْ َ ن Edit

أسَْقيْنَا ُ كمْ Edit

أسَْقيْنَا ُ كمُوهُ Edit

لأَسَْقيْنَاهُمْ Edit

نُسْقِي ُ كمْ Edit

نُسْقِيَهُ Edit

اسْتَسَْقى Edit

اسْتَسَْقاهُ Edit

سِقَايََة Edit

سُ ْ قيَاهَا Edit

مَسْ ُ كوبٍ Edit

سَ َ كتَ Edit

سُكِّرَتْ Edit

سَ َ كرًا Edit

سَكْرَةُ Edit

سَكْرَتِهِمْ Edit

سُ َ كارَى Edit

سَ َ كنَ Edit

سَ َ كنْتُمْ Edit

لِتَسْكُنُوا Edit

تَسْ ُ كنُو َ ن Edit

لِيَسْكُنَ Edit

لِيَسْكُنُوا Edit

اسْ ُ كنْ Edit

اسْ ُ كنُوا Edit

تُسْ َ كنْ Edit

أسْ َ كنْتُ Edit

فَأسْ َ كنَّاهُ Edit

وَلنُسْكِنَنَّكُمُ Edit

يُسْكِنِ Edit

أسْكِنُوهُنَّ Edit

سَ َ كنٌ Edit

سَ َ كنًا Edit

سَاكِنًا Edit

سَّكِينََة Edit

سَكِينَتَهُ Edit

مَسْ َ كنِهِمْ Edit

مَسَاكِنُ Edit

مَسَاكِنِكُمْ Edit

مَسَاكِنِهِمْ Edit

مَسْ ُ كونَةٍ Edit

الْمَسْ َ كنَةُ Edit

مِسْكِينَ Edit

مِسْكِينًا Edit

مَسَاكِينِ Edit


سِكِّينًا Edit

يَسْلُبْهُمُ Edit

أسْلِحَت ُ كمْ Edit

أسْلِحَتَهُمْ Edit

نَسَْلخُ Edit

انْسََلخَ Edit

سَلْسَبِيلا Edit

سِلْسَِلةٍ Edit

السَّلاسِلُ Edit

سَلاسِلا Edit

لسَلَّ َ طهُمْ Edit

يُسَلِّ ُ ط Edit

سُلْطَانٍ Edit

سُْل َ طانًا Edit

سُْل َ طانُهُ Edit

سُلْطَانِيَهْ Edit

سََلفَ Edit

أسَْلَفتْ Edit

أسَْل ْ فتُمْ Edit

سََلًفا Edit

سََلُقو ُ كمْ Edit

سََلكَ Edit

سََل َ ككُمْ Edit

سََلكْنَاهُ Edit

فسََل َ كهُ Edit

لِتَسْلُكُوا Edit

نَسْلُكُهُ Edit

يَسْلُكُ Edit

يَسْلُكْهُ Edit

اسُْلكْ Edit

فاسُْل ُ كوهُ Edit

فاسُْلكِي Edit

يَتَسَلَُّلو َ ن Edit

سُلاَلةٍ Edit

سَلَّمَ Edit

سَلَّمْتُمْ Edit

تُسَلِّمُوا Edit

يُسَلِّمُوا Edit

سَلِّمُوا Edit

أسَْلمَ Edit

أسَْلمَا Edit

أسَْلمْتُ Edit

أَأسَْلمْتُمْ Edit

أسَْلمْنَا Edit

أسَْلمُوا Edit

أُسْلِمَ Edit

تُسْلِمُو َ ن Edit

لِنُسْلِمَ Edit

يُسْلِمْ Edit

يُسْلِمُو َ ن Edit

أسْلِمْ Edit

أسْلِمُوا Edit

السِّلْمِ Edit

السَّلْمِ Edit

السََّلمَ Edit

سََلمًا Edit


سَالِمُو َ ن Edit

سَلامٌ Edit

سَلامًا Edit

سَلِيمٍ Edit

الإِسْلامُ Edit

إِسْلامَ ُ كمْ Edit

إِسْلامِهِمْ Edit

مُسْلِمًا Edit

مُسْلِمَيْنِ Edit

مُسْلِمُو َ ن Edit

مُسْلِمِينَ Edit

مُسْلِمًَة Edit

مُسْلِمَاتٍ Edit

مُسَلَّمٌَة Edit

تَسْلِيمًا Edit

مُسْتَسْلِمُو َ ن Edit

سُلَّمٌ Edit

سُلَّمًا Edit

سَُليْمَا َ ن Edit

السَّْلوَى Edit

سَامِدُو َ ن Edit

سَامِرًا Edit

السَّامِرِيُّ Edit

سَمِعَ Edit

سَمِعَتْ Edit

سَمِعْتُمْ Edit

  • [[4] 140

سَمِعْتُمُوهُ Edit

سَمِعْنَا Edit

سَمِعَهُ Edit

سَمِعُوا Edit

أسْمَعُ Edit

تَسْمَعُ Edit

وََلتَسْمَعُنَّ Edit

تَسْمَعُوا Edit

تَسْمَعُو َ ن Edit

نَسْمَعُ Edit

يَسْمَعَ Edit

يَسْمَعْهَا Edit

يَسْمَعُوا Edit

يَسْمَعُو َ ن Edit

يَسْمَعُونَ ُ كمْ Edit

اسْمَعْ Edit

اسْمَعُوا Edit

فاسْمَعُونِ Edit

أسْمَعَهُمْ Edit


تُسْمِعُ Edit

يُسْمِعُ Edit

أسْمِعْ Edit

يَسَّمَّعُو َ ن Edit

اسْتَمَعَ Edit

اسْتَمَعُوهُ Edit

تَسْتَمِعُو َ ن Edit

يَسْتَمِعُ Edit

يَسْتَمِعُو َ ن Edit

اسْتَمِعْ Edit

فَاسْتَمِعُوا Edit

السَّمْعَ Edit

سَمْعًا Edit

سَمْعَ ُ كمْ Edit

سَمْعِهِ Edit

سَمْعِهِمْ Edit

سَمِيعٌ Edit

سَمِيعًا Edit

سَمَّاعُو َ ن Edit

بِمُسْمِعٍ Edit

مُسْمَعٍ Edit

مُسْتَمِعُهُمْ Edit

مُسْتَمِعُو َ ن Edit

سَمْ َ كهَا Edit

سَمِّ Edit

السَّمُومِ Edit

يُسْمِنُ Edit

سَمِينٍ Edit

سِمَانٍ Edit

سَمَّا ُ كمُ Edit

سَمَّيْتُهَا Edit

ليُسَمُّو َ ن Edit

سَمُّوهُمْ Edit

تُسَمَّى Edit

تَسْمِيََة Edit

مُسَم ى Edit

سَمِ يا Edit

اسْمَ Edit

بِسْمِ Edit

اسْمُهُ Edit

أسْمَاءٍ Edit

أسْمَائِهِ Edit

أسْمَائِهِمْ Edit

السَّمَاءَ Edit

السَّمَاوَاتِ Edit

سُنْبَُلةٍ Edit

سَنَابِ َ ل Edit

سُنْبُلِهِ Edit

سُنْبُلاتٍ Edit

مُسَنَّدٌَة Edit

سُنْدُسٍ Edit

تَسْنِيمٍ Edit

السِّنِّ Edit

سُنََّة Edit

لِسُنَّتِنَا Edit

سُنَنٌ Edit

  • [[[3/137|3/137]]  - 4/26

مَسْنُونٍ Edit

يَتَسَنَّهْ Edit

سَنَا Edit

سَنَةٍ Edit

سِنِينَ Edit

بِالسَّاهِرَةِ Edit

سُهُولِهَا Edit

فَسَاهَمَ Edit

سَاهُو َ ن Edit

سَاءَ Edit

سَاءَتْ Edit

تَسُؤْ ُ كمْ Edit

تَسُؤْهُمْ Edit

لِيَسُوءُوا Edit

سِيءَ Edit

سِيَئتْ Edit

أسَاءَ Edit

أسَْأتُمْ Edit

أسَاءُوا Edit

السَّوْءِ Edit

السُّوءِ Edit

12/53 - 13/18 - 13/21 - 13/25 - 14/6 - 16/27 - 16/28 - 16/59 -16/94 - 16/119 - 20/22 - 26/156 - 27/5 - 27/11 - 27/12 - 27/62 - 28/32 - 35/8 - 39/24 - 39/47 - 39/61 - 40/37 - 40/45 - 40/52 - 47/14 - 60/2

سُوءًا Edit

السُّوَأى Edit

السَّيِّئِ Edit

سَيًِّئا Edit

سَيُِّئهُ Edit

السَّيَِّئةِ Edit

السَّيَِّئاتِ Edit

سَيَِّئاتِ ُ كمْ Edit

سَيَِّئاتِنَا Edit

سَيَِّئاتِهِ Edit

سَيَِّئاتِهِمْ Edit

سَوَْأَة Edit

سَوْءاتِ ُ كمْ Edit

سَوْءاتِهِمَا Edit

أسْوََأ Edit

الْمُسِيءُ Edit

بِسَاحَتِهِمْ Edit

اسْوَدَّتْ Edit

تَسْوَدُّ Edit

الأَسْوَدِ Edit

سُودٌ Edit

مُسْوَ دا Edit

مُسْوَدٌَّة Edit

سَيِّدًا Edit

سَيِّدَهَا Edit

سَادَتَنَا Edit

تَسَوَّرُوا Edit

بِسُورٍ Edit

أسَاوِرَ Edit

أسْوِرٌَة Edit

سُورَةٍ Edit

سُوَرٍ Edit

سَوْ َ ط Edit

السَّاعَةُ Edit

سُوَاعًا Edit

يُسِيغُهُ Edit

سَائِ ٌ غ Edit

سَائِغًا Edit

سَوْفَ Edit

سُ ْ قنَاهُ Edit

نَسُوقُ Edit

سِيقَ Edit

يُسَاُقو َ ن Edit

سَائِقٌ Edit

الْمَسَاقُ Edit

السَّاقٍ Edit

سَاَقيْهَا Edit

بِالسُّوقِ Edit

سُوقِهِ Edit

الأَسْوَاقِ Edit

سَوَّ َ ل Edit

سَوََّلتْ Edit

يَسُومُهُمْ Edit

يَسُومُونَكُمْ Edit

تُسِيمُو َ ن Edit

مُسَوِّمِينَ Edit


مُسَوَّمًَة Edit

بِسِيمَاهُمْ Edit

سَوَّى Edit

سَوَّاكَ Edit

سَوَّاهُ Edit

سَوَّاهَا Edit

فَسَوَّاهُنَّ Edit

سَوَّيْتُهُ Edit

نُسَوِّيَ Edit

نُسَوِّي ُ كمْ Edit

تُسَوَّى Edit

سَاوَى Edit

اسْتَوَى Edit

اسْتَوَتْ Edit

اسْتَوَيْتَ Edit

اسْتَوَيْتُمْ Edit

لِتَسْتَوُوا Edit

تَسْتَوِي Edit

يَسْتَوُو َ ن Edit

يَسْتَوِي Edit

يَسْتَوِيَانِ Edit

سُوًى Edit

سَوَاءٌ Edit

السَّوِيِّ Edit

سَوِ يا Edit

سَائِبَةٍ Edit

فسِيحُوا Edit

السَّائِحُو َ ن Edit

سَائِحَاتٍ Edit

سَارَ Edit

تَسِيرُ Edit

يَسِيرُوا Edit

سِيرُوا Edit

نُسَيِّرُ Edit

يُسَيِّرُ ُ كمْ Edit

سُيِّرَتْ Edit

السَّيْرَ Edit

سَيْرًا Edit

سِيرَتَهَا Edit

السَّيَّارَةِ Edit

سَاَلتْ Edit

أسَْلنَا Edit

السَّيْ ُ ل Edit

سَيْنَاءَ Edit

سِينِينَ Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.