FANDOM


Ruhul beyan tefsiri TAFSEER ROOHUL BAYAN - 15 Volumes 61354 std
Bakınız

Şablon:RBTbakınız d


Ruh-ul Beyan RBT Ruhul Beyan Tefsiri Rûh-u'l Beyan Tefsiri RBT/linkler
RBT/Giriş Fatiha Suresi/RBT Bakara Suresi/RBT Bakara SUresi/RBT/2 Enam Suresi/RBT Enfal Suresi/RBT Nas Suresi/RBT
Rûh-u'l Beyan Tefsiri/Arapça Nas Suresi/RBT/Arapça Felak Suresi/RBT/Arapça
Online RBT Türkçesi google döküman linki: [1] Maalesef Arabisi yok. Bir ilahiyatçı veya duyarlı bir mümin arabi ibareleri aşağıda geçen Ruhul Beyan Tefsirinin linklerinde doğrudan edit ederek bu sitede ekleyebilir. Bir İHL öğretmeni öğrencilerine de görev verebilir. En azından Arabi harfleri latince okunuşuyla ekleyebilir veya ek-le-te-bi-lir.
RBT/linkler

إسماعيل حقي (000 - 1127 ه = 000 - 1715 م) إسماعيل حقي بن مصطفى الاسلامبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء: متصوف مفسر. تركي مستعرب.

ولد في آيدوس () Aidos وسكن القسطنطينية، وانتقل إلى بروسة، وكان من أتباع الطريقة (الخلوتية) فنفي إلى تكفور طاغ، وأوذي.

وعاد إلى بروسة فمات فيها.

له كتب عربية وتركية.

فمن العربية (روح البيان في تفسير القرآن - ط) أربعة أجزاء، يعرف بتفسير حقي، و (الرسالة الخليلية - ط) تصوف، و (الاربعون حديثا - ط) قلت: واقتنيت نسخة من كتاب له،

سماه، هو أو ناسخه (الفروقات - خ) في مجلد، ابتدأه بالكلام على قواعد الكتابة العربية، ثم جعله معجما مرتبا على الحروف، في موضوعات مختلفة، وأتى بعده بباب عنوانه (الفوائد) وختمه بباب في ((الفروق من فنون شتى) (2).

من الأعلام لخير الدين محمد بن محمود الزركلي الدمشقي .اهـ وقال عمر رضا بن كحالة في معجم المؤلفين :

اسماعيل حقي (1063 - 1137 ه) (1653 - 1725 م) اسماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي أصلا، والآيدوسي مولدا، البروسوي (أبو الفداء) عالم مشارك في انواع من العلوم.

توفي ببروسة.

من تصانيفه الكثيرة: روح البيان في تفسير القرآن، تسهيل طريق الاصول لتيسير الوصول في التصوف، كتاب التوحيد، كتاب النجاة، وشرح الاربعين في الحديث.اهـ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.