Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.680
pages

İçindekiler

اللُّؤُْلؤُ[]

52/24 - 55/22 - 56/23

لؤُْلؤًا[]

22/23 - 35/33 - 76/19

الأَْلبَابِ[]

2/179 - 2/197 - 2/269 - 2/179 - 3/7 - 3/190 - 5/100 - 12/111 - 13/19 - 14/52 38/29 - 38/43 - 39/9 - 38/18 - 38/21 - 40/54 - 65/10

لبِ َ ث[]

11/69 - 12/42 - 29/14 - 37/144

لبِثْتَ[]

2/259 - 10/16 - 20/40 - 26/18

لبِْثتُمْ[]

17/ 52 - 18/19 - 20/103 - 20/104 - 23/112 - 23/114 30/56

لبِْثنَا[]

18/19 - 23/113

لبِثُوا[]

18/12 - 18/25 - 18/26 - 30/55 - 34/14

يَلْبَثُوا[]

10/45 - 46/35 - 79/46

يَْلبَُثو َ ن[]

17/76

لابِثِينَ[]

78/23

تََلبَّثُوا[]

33/14

لبَدًا[]

90/6

لِبَدًا[]

72/19

لبَسْنَا[]

6/9

تَلْبِسُوا[]

2/42

تَلْبِسُو َ ن[]

3/71

تَلْبَسُونَهَا[]

16/14 - 35/12

يَلْبِسَكُمْ[]

6/65

يَلْبِسُوا[]

6/82 - 6/137

يَلْبِسُو َ ن[]

6/9

يَلْبَسُو َ ن[]

18/31 - 44/53

لبْسٍ[]

50-15

لِبَاسٌ[]

2-187 - 7/26 - 16/112

لِبَاسًا[]

7/26 - 25/647 - 78/10

لِبَاسُهُمْ[]

22/23 - 35/33

لِبَاسَهُمَا[]

7/27

لبُوسٍ[]

21/80

لبَنٍ[]

47/15

لبَنًا[]

16/66

مَلْجًَأ[]

9/57 - 9/118 - 42/47

لجُّوا[]

23/75 - 67/21

لُجًَّة[]

27/44

لجِّيٍّ[]

24/40

يُْلحِدُو َ ن[]

7/180 - 16/103 - 41/40

بِإِْلحَادٍ[]

22/25

مُْلتَحَدًا[]

18/27 - 72/22

إِلْحَافًا[]

2/273

يَلْحَقُوا[]

3/170 - 62/3

أْلحَْ قتُمْ[]

34/27

ألْحَْ قنَا[]

52/21

أْلحِْ قنِي[]

12/101 - 26/83

لحْمَ[]

2/173 - 5/3 - 6/145 - 16/115 - 49/12 - 52/22 - 56/21

لحْمًا[]

2/259 - 16/14 - 23/14 - 35/12

لحُومُهَا[]

22/37

لحْنِ[]

47/30

بِلِحْيَتِي[]

20/94

أَلدُّ[]

2/204

ل  دا[]

19/97

لدُ ْ ن[]

11/1 - 27/6

لدُنْكَ[]

3/8 - 3/38 - 4/75 - 17/80 - 18/10 - 19/5

لدُنَّا[]

4/67 - 18/65 - 19/13 - 20/99 - 21/17 - 28/57

لدُنْهُ[]

4/40 - 18/2

لدُنِّي[]

18/76

لدَى[]

12/25 - 40/18

لدَيْنَا[]

12/54 - 23/62 - 36/32 - 36/53 - 43/4 - 50/35 - 73/12

لدَيْهِ[]

18/91 - 50/18

لدَيْهِمْ[]

3/44 - 12/102 - 23/53 - 30/32 - 43/80 - 72/28

لدَيَّ[]

27/10 - 50/23 - 50/28 - 50/29

تََلذُّ[]

43/71

لذَّةٍ[]

37/46 - 47/15

لازِبٍ[]

37/11

أْلزَمْنَاهُ[]

17/13

وََألْزَمَهُمْ[]

48/26

أنُلْزِمُكُمُوهَا[]

11/28

لِزَامًا[]

20/129 - 25/77

لِسَا ُ ن[]

5/78 - 14/4 - 16/103 - 19/50 - 26/84 - 26/195

لِسَانًا[]

28/34 - 46/12 - 90/9

لِسَانِكَ[]

19/97 - 44/58 - 75/16

لِسَانِي[]

20/27 - 26/13

ألْسِنَةٍ[]

33/19

ألْسِنَتُكُمُ[]

16/116 - 24/15 - 30/22

ألْسِنَتَهُمْ[]

3/78 - 4/46 - 16/62 - 24/24 - 48/11 - 60/2

وَلْيَتََلطَّفْ[]

18/19

اللَّطِيفُ[]

6/103 - 12/100 - 22/63 - 31/16 - 42/19 - 67/14

لطِيفًا[]

33/34

تََلظَّى[]

92/14

ل َ ظى[]

70/15

نَلْعَبُ[]

9/65

يَْلعَبْ[]

12/12

يَلْعَبُوا[]

43/83 - 70/42

يَلْعَبُو َ ن[]

6/91 - 7/98 - 21/2 - 44/9 - 52/12

لعِبٌ[]

6/32 - 29/64 - 47/36 - 57/20

لعِبًا[]

5/57 - 5/58 - 6/70 - 7/51

لاعِبِينَ[]

21/16 - 21/55 - 44/38

لعَلَّ[]

33/63 - 42/17 - 65/1

لعَلَّكَ[]

11/12 - 18/6 - 20/130 - 26/3

لعَلَّكُمْ[]

2/21 - 2/52 - 2/53 - 2/56 - 2/63 - 2/73 - 2/150 - 2/179 2/183 - 2/185 - 2/189 - 2/219 - 2/242 - 2/266 3/103 - 3/123 - 3/130 - 3/132 - 3/200 - 5/6 - 5/35 - 5/895/90 - 5/100 - 6/151 - 6/152 - 6/153 - 6/155 7/57 - 7/63 - 7/69 - 7/158 - 7/171 - 7/204 - 8/26 - 8/45 12/2 - 13/2 - 16/14 - 16/15 - 16/78 - 16/81 - 16/90 - 21/13 22/36 - 22/77 - 24/1 - 24/27 - 24/31 - 24/56 - 24/61 - 26/129 27/7 - 27/46 - 28/29 - 28/73 - 30/46 - 35/12 - 36/45 - 40/67 41/26 - 43/3 - 43/10 - 45/12 - 49/10 - 51/49 - 57/17 - 62/10

لعَلَّنَا[]

26/40

لعَلَّهُ[]

20/44 - 21/111 - 80/3

لعَلَّهُمْ[]

2/186 - 2/187 - 2/221 - 3/72 - 6/42 - 6/51 - 6/65 - 6/696/154 - 7/26 - 7/94 - 7/130 - 7/164 - 7/168 - 7/174 - 7/176 8/57 - 9/12 - 9/122 - 12/46 - 12/62 - 14/25 - 14/37 - 16/44 20/113 - 21/31 - 21/58 - 21/61 - 23/49 - 28/43 - 28/46 - 28/51 30/41 - 32/3 - 32/21 - 36/74 - 39/27 - 39/28 - 43/28 - 43/48 44/58 - 46/27 - 59/21

لعَلِّي[]

12/46 - 20/10 - 23/100 - 28/29 - 28/38 - 40/36

لعَنَ[]

33/64

لعَنَتْ[]

7/38

لعَنَّا[]

4/47

لعَنَّاهُمْ[]

5/13

لعَنَهُ[]

4/93 - 4/118 - 5/60

لعَنَهُمُ[]

2/88 - 4/46 - 4/52 - 9/68 - 33/57 - 47/23 - 48/6

نَلْعَنَهُمْ[]

4/47

يَلْعَنِ[]

4/52 - 29/25

يَلْعَنُهُمُ[]

2/159

اْلعَنْهُمْ[]

33/68

لُعِنَ[]

5/78

لُعِنُوا[]

5/64 - 24/23

لعْنًا[]

33/68

لعْنَةُ[]

2/89 - 2/161 - 3/61 - 3/87 - 7/44 - 11/18 - 11/60 - 11/99 13/25 - 15/35 - 24/7 - 28/42 - 40/52

لعْنَتِي[]

38/78

اللاعِنُو َ ن[]

2/159

مَلْعُونِينَ[]

33/61

الْمَلْعُونََة[]

17/60

لغُوبٌ[]

35/35 - 50/38

اْلغَوْا[]

41/26

اللَّغْوِ[]

2/225 - 5/89 - 23/3 - 25/72 - 28/55 - 52/23

لغْوًا[]

19/62 - 56/25 - 78/35

لاغِيًَة[]

88/11

لِتَْلفِتَنَا[]

10/78

يَلْتَفِتْ[]

11/81 - 15/65

تَلَْفحُ[]

23/104

يَْلفِظُ[]

50/18

الْتَفَّتِ[]

75/29

ألَْفافًا[]

78/16

لفِيفًا[]

17/104

أْلَفوْا[]

37/69

أْلَفيَا[]

12/25

أْلَفيْنَا[]

2/170

بِاْلَأْلَقابِ[]

49/11

لوَاقِحَ[]

15/22

فَالْتََق َ طهُ[]

28/8

يَلْتَقِطْهُ[]

12/10

تَلَْقفُ[]

7/117 - 20/69 - 26/45

فَالْتََقمَهُ[]

37/142

لقْمَا َ ن[]

31/12 - 31/13

لُقوا[]

2/14 - 2/76

لُقو ُ كمْ[]

3/119

لقِيَا[]

18/74

لقِيتُمُ[]

8/15 - 8/45 - 47/4

لقِينَا[]

18/62

تَْلَقوْهُ[]

3/143

يَلْقَ[]

25/68

يَلْقَاهُ[]

17/13

يَلَْقوْ َ ن[]

19/59

يَلَْقوْنَهُ[]

9/77 - 33/44

لقَّاهُمْ[]

76/11

لتَُلقَّى[]

27/6

يَُلقَّاهَا[]

28/80 - 41/35

يَُلقَّوْ َ ن[]

25/75

يُلاُقوا[]

43/83 - 52/45 - 70/42

أْلَقى[]

4/94 - 7/107 - 7/150 - 16/15 - 20/65 - 20/87 - 22/52 - 26/32 26/45 - 31/10 - 50/37 - 75/15

ألْقَاهُ[]

12/96

ألَْقاهَا[]

4/171 - 20/20

أْلَقتْ[]

84/4

أْلَقوْا[]

4/90 - 7/116 - 10/81 - 16/28 - 16/86 - 16/87 - 26/44

أْلَقيْتُ[]

20/39

أْلَقيْنَا[]

5/64 - 15/19 - 38/34 - 50/7

سَُأْلقِي[]

8/12

تُلُْقوا[]

2/195

تُلُْقو َ ن[]

60/1

تُلْقِيَ[]

7/115 - 20/65

سَنُْلقِي[]

3/151 - 73/5

فلْيُلْقِهِ[]

20/39

يُلُْقوا[]

4/91

يُلُْقو َ ن[]

3/44 - 26/223

يُْلقِي[]

22/52 - 22/53 - 40/15

ألْقِ[]

7/117 - 20/69 - 27/10 - 28/31

فَألْقِهِ[]

27/28

أْلقِهَا[]

20/19

أْلُقوا[]

7/116 - 10/80 - 20/66 - 26/43

ألْقُوهُ[]

12/10 - 12/93 - 37/97

أْلقِيَا[]

50/24

أْلقِيَاهُ[]

50/26

فَأَلْقِيهِ[]

28/7

ألُْقوا[]

25/13 - 67/7

أُلْقِيَ[]

7/120 - 20/70 - 26/46 - 27/29 - 43/53 - 54/25 - 67/8

فتُْلَقى[]

17/39

يُْلَقى[]

25/8 - 28/86 - 41/40

فتََلقَّى[]

2/37

تََلقَّوْنَهُ[]

24/15

تَتَلَقَّاهُمُ[]

21/103

يَتََلقَّى[]

50/17

اْلتََقى[]

3/155 - 3/166 - 8/41 - 54/12

اْلتََقتَا[]

3/13

اْلتََقيْتُمْ[]

8/44

يَلْتَقِيَانِ[]

55/19

لاقِيهِ[]

28/61

لِقَاءَ[]

6/31 - 6/130 - 6/154 - 7/51 - 7/147 - 10/45 - 13/2 - 18/110 23/33 - 29/5 - 30/8 - 30/16 - 32/10 - 30/14 - 39/71 - 41/54 45/34

لَِقاءَنَا[]

10/7 - 10/11 - 10/15 - 25/21

لِقَائِهِ[]

18/105 - 29/23 - 32/23

تِلْقَاءَ[]

7/47 - 10/15 - 28/22

التَّلاقِ[]

40/15

مُلاقٍ[]

69/20

مُلاُقو[]

2/46 - 2/249 - 11/29

مُلاقُوهُ[]

2/223

مُلاقِي ُ كمْ[]

62/8

مُلاقِيهِ[]

84/6

مُلُْقو َ ن[]

10/80 - 26/43

الْمُلْقِينَ[]

7/115

اْلمُْلقِيَاتِ[]

77/5

اْلمُتََلقِّيَانِ[]

50/17

لمْحِ[]

16/77 - 54/50

تَلْمِزُوا[]

49/11

يَلْمِزُكَ[]

9/58

يَلْمِزُو َ ن[]

9/79

لُمَزَةٍ[]

104/1

لمَسْنَا[]

72/8

فَلَمَسُوهُ[]

6/7

لامَسْتُمُ[]

4/43 - 5/6

الْتَمِسُوا[]

57/13

ل  ما[]

89/19

اللَّمَمَ[]

53/32

اللَّهَبِ[]

77/31 - 111/1 - 111/3

يَْلهَ ْ ث[]

7/176

Mu'cemu'l-Mufehres -abdullahahmetoglu@hotmail.com - www.hayran.cjb.net 210

فَأْلهَمَهَا[]

91/8

ألْهَا ُ كمُ[]

102/1

تُلْهِكُمْ[]

63/9

تُْلهِيهِمْ[]

24/37

يُلْهِهِمُ[]

15/3

تََلهَّى[]

80/10

لهْو[]

6/32 - 29/64 - 31/6 - 47/36 - 57/20 - 62/11

لهْوًا[]

6/70 - 7/51 - 21/17 - 62/11

لاهِيًَة[]

21/3

اللاتَ[]

53/19

لاتَ[]

38/3

لوْحٍ[]

85/22

الأَْلوَاحِ[]

7/145 - 7/150 - 7/154 - 54/13

لوَّاحٌَة[]

74/29

لِوَاذًا[]

24/63

لوطٍ[]

11/70 - 11/74 - 11/81 - 11/89 - 15/59 - 15/61 - 22/43 - 26/160 26/161 - 26/167 - 27/56 - 29/26 - 38/13 - 50/13 - 54/33 - 54/34 66/10

ا لو ً ط[]

6/86 - 7/80 - 11/77 - 21/71 - 21/74 - 27/54 - 29/28 - 29/32 - 29/33 - 37/133

لمْتُنَّنِي[]

12/32

تَُلومُونِي[]

14/22

لومُوا[]

14/22

يَتَلاوَمُو َ ن[]

68/30

لوْمََة[]

5/54

لائِمٍ[]

5/54

اللَّوَّامَةِ[]

75/2

مَُلومٍ[]

51/54

مَُلومًا[]

17/29 - 17/39

مَُلومِينَ[]

23/6 - 70/30

مُلِيمٌ[]

37/142 - 51/40

لوْنُهَا[]

2/69

أْلوَانِ ُ كمْ[]

30/22

ألْوَانُهُ[]

16/13 - 16/69 - 35/28 - 39/21

ألْوَانُهَا[]

35/27

تَْلوُوا[]

4/135

تَْلوُو َ ن[]

3/153

يَْلوُو َ ن[]

3/78

لوَّوْا[]

63/5

ل يا[]

4/46

يَلِتْ ُ كمْ[]

49/14

ليْتَ[]

28/79 - 36/26 - 43/38

ليْتَنَا[]

6/27 - 33/66

ليْتَنِي[]

4/73 - 18/42 - 19/23 - 25/27 - 25/28 - 69/25 - 78/40 - 89/24

ليْتَهَا[]

69/27

ليْسَ[]

2/177 - 2/189 - 2/198 - 2/249 - 2/272 - 2/282 - 3/28 - 3/36 3/66 - 3/75 - 3/128 - 3/167 - 3/182 - 4/101 - 4/123 - 4/176 5/93 - 5/116 - 6/30 - 6/51 - 6/53 - 6/70 - 6/122 7/61 - 7/67 - 8/51 - 9/91 - 11/8 - 11/16 - 11/46 - 11/4711/78 - 11/81 - 15/42 - 16/99 - 17/36 - 17/65 - 22/10 - 22/71 24/15 - 24/29 - 24/58 - 24/60 - 24/61 - 29/8 - 29/10 - 29/6831/15 - 33/5 - 36/81 - 39/32 - 39/36 - 39/37 - 39/60 40/42 - 40/43 - 42/11 - 43/51 - 46/32 - 46/34 - 48/11 - 48/1753/39 - 53/58 - 56/2 - 58/10 - 69/35 - 70/2 75/40 - 88/6 - 95/8

ليْسَتِ[]

2/113 - 4/18

ليْسُوا[]

3/113 - 6/89

لسْتَ[]

4/94 - 6/66 - 6/159 - 7/172 - 13/43 - 88/22

لسْتُمْ[]

2/267 - 5/68 - 15/20

لسْتُنَّ[]

33/32

اللَّيْلِ[]

2/164 - 2/187 - 2/274 3/27 - 3/113 - 3/190 - 6/13 - 6/60 - 6/76 - 6/96 - 7/54 - 10/6 - 10/27 - 10/67 - 11/81 - 11/114 - 13/3 - 13/10 - 14/33 - 15/65 - 16/12 - 17/12 - 17/78 - 17/79 - 20/130 - 21/20 - 21/33 21/42 - 22/61 - 23/80 - 24/44 - 25/47 - 25/62 - 27/86 - 28/71 28/72 - 28/73 - 30/23 - 31/29 - 34/33 - 35/13 - 36/37 - 36/40 37/138 - 39/5 - 39/9 - 40/61 - 41/37 - 41/38 - 45/5 - 50/40 51/17 - 52/49 - 57/6 - 73/2 - 73/6 - 73/20 - 74/33 - 76/26 78/10 - 81/17 - 84/17 - 89/4 - 91/4 - 92/1 - 93/2

ليْلا[]

10/24 - 17/1 - 44/23 - 71/5 - 76/26

ليْلة[]

2/51 - 2/187 - 7/142 - 44/3 - 97/1 - 97/2 - 97/3

ليَْلهَا[]

79/29

ليَالٍ[]

19/10 - 69/7 - 89/2

ليَالِيَ[]

34/18

لِنْتَ[]

3/159

تَلِينُ[]

39/23

أَلنَّا[]

34/10

لِينَةٍ[]

59/5

ليِّنًا[]

20/44

Advertisement