FANDOM


وَالْقُرْآنِ  Edit

وَ Edit

Vav, İbrani alfabesi'nin (I)  ve Ebced hesabına göre Arap alfabesi'nin  altıncı harfi olup modern Arap alfabesinin yirmiyedinci harfidir. Kamerî harflerdendir.

(وَ  بِ   تَ) Yemin harflerinden biridir.

وَاوُ الْقَسَمِ Yemin için kullanılır. Önüne geldikleri ismi esre yaparlar. Edit

الْقُرْآنِEdit

El-Kur'ân el-kerim‎) dir. Kur’ân sözcüğü Arapça okudu anlamındaki qarâ'â (قرأ) sözcüğünün üç harfli mastarıdır, “okunan şey “veya “ okumak"; Kerîm ise "soylu, asil" ve "eli açık, cömert" anlamlarına gelir.[14] Ayrıca "Kur’ân" kelimesi Kur’ân'da "okunan, okuyuş, okuma" "ekli, katlı, derli" anlamında da kullanılmıştır. Kur’ân kelimesi, Kur’ân'ın 58 ayetinde geçer. “ Biz onu, akıl etmeniz için Arapça okunuşla indirdik. (Yusuf Suresi: 2) ”

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.