Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.313
pages
Disambig.svg Bakınız: [[14_02_201.._2.pdf‎ ]]

“ULUSLARARASI İLHAM” PROJESİGERİ PLAN VE ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Londra 2012 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları kapsamında oluşturulan “International Inspiration- Uluslararası İlham” programının amacı; yüksek kalitede ve herkesi dahil eden (içermeci) oyun, beden eğitimi, spor ve fiziksel etkinlik aracılığıyla; okullarda ve toplum düzeyinde, farklı yeteneklerde milyonlarca çocuk ve genç insanın yaşam becerilerini geliştirmektir.
 • Proje Türkiye’de ise aşağıdaki partnerler ile yürütülmektedir:

- Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)

- Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK)

- UNICEF

- British Council

 • Proje 2010-2013 arasında ve 3 pilot il olan Ankara, Mersin ve Trabzon’da gerçekleşecektir.
 • Uygulamada her bir ülkenin özelliklerine göre uyarlanan programın, 4 temel hedef kitlesi bulunmaktadır.Bunlar:

- Hükümetler ve politika yapıcılar;

- Okullar, spor federasyonları, spor kulüpleri ve toplum temelli gruplar

- Öğretmenler, spor uygulayıcıları, koçlar, gençlik ve toplum liderleri

- Engelliler dahil olmak üzere tüm dezavantajlı çocuklar ve her türlü yetenek düzeyinden çocuk ve gençlerdir.


 • Projenin tanıtımı için Şubat 2010 İskoçya’da, yukarıda bahsi geçen kurumların da katıldığı bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
 • Bu ziyarette özellikle Aktif Okul Modeline ve bunun unsurlarından biri olan TOPS programına geniş bir bölüm ayrılmıştır. TOPS ile ilgili detaylı bilgi metnin sonunda sunulmuştur.
 • Çalışma ziyareti katılımcılarına, İskoçya’da uygulanmakta olan ‘Aktif Okul’ modeli tanıtılmıştır. Buna göre, Aktif Okullar’ın stratejik amaçları şunlardır:

- Sürdürülebilir bir gönüllülük ağı geliştirmek

- Ulaşılması zor gruplarla birlikte çalışmak

- Bütüncül bir yaklaşıma sahip olmak

- Fırsatlar geliştirmek.

 • Okul boyutunda Aktif Okullar modelinin ana programlarının içeriği ise şu şekilde özetlenebilir:

- Aktif Seyahat (çocukların okula arabayla getirilmeleri yerine aktif bir şekilde (örneğin bisiklet kullanarak) gelmeleri),

- Aktif Oyun Alanları (Aktif Okul Koordinatörleri tarafından verilen ve ilköğretimdeki yaşça daha büyük çocuklara yönelik liderlik programları, oyun alanı oyunları ve aktiviteler),

- İlköğretim öğrencilerine yönelik okul sonrası aktiviteleri (TOPS Oyun ve TOPS Spor: Eğlenerek öğrenmek ve fiziksel etkinlik kulüpleri/gönüllüler tarafından verilen/Aktif Okul Koordinatörleri eğitim ve destek sağlanmaktadır),

- Ortaöğretim öğrencilerine yönelik okul sonrası aktiviteler (spor ve fiziksel etkinlik kulüpleri, (yarışmalara katılan spor takımları ve eğitimler/fiziksel eğlence aktivite kulüpleri/sadece Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından değil aynı zamanda gönüllü öğretmenler tarafından verilen eğitimler),

- Sports Tasters (Aktif Okul Koordinatörleri tarafından 2-20 haftalık bloklar halinde planlanan ve programlanan, profesyonel ve gönüllü koçlar tarafından verilen, toplum ve spor kulüpleriyle bağlantıları sağlayarak spora ilginin sürdürülmesini amaçlayan bir program),

- Eğitim (aileler, öğretmenler ve daha büyük yaşlardaki öğrenciler gibi gönüllüler için Aktif Okul koordinatörleri, spor gelişim uzmanları gibi nitelikli eğiticiler tarafından verilen spor ve fiziksel etkinlik dersleri),

- Okulda spor faaliyetleri (ilk ve orta okul öğrencilerine yönelik yarışmalar ve festivaller).


 • Öte yandan, toplum boyutundaki programlar; atletizm, engellilere yönelik spor faaliyetleri, futbol, jimnastik ve yüzme gibi programları içermektedir.
 • Çalışma ziyaretindeki gözlemler ve taslak ülke planı doğrultusunda projenin tarafları 14 Nisan ve 4 Mayıs 2010 tarihlerinde bir araya gelerek projenin hedef grubu, genel amacı ve yapısı konusunda aşağıdaki konularda ortak anlayışa varmışlardır.

AMAÇ

Projenin ana amacı, engelliler dahil olmak üzere tüm dezavantajlı çocuklar ve her türlü yetenek düzeyinden çocuk ve gençlerin hayatlarında fark yaratmaktır. Proje bu amacını, öğretmenler, toplum liderleri ve gönüllüler yoluyla, yüksek kalitede ve herkesi içeren oyun, beden eğitimi, spor ve fiziksel etkinliğin, okullarda ve toplum düzeyinde etkin bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

HEDEF GRUP

* Projenin ana hedef grubunu, engelliler dahil olmak üzere tüm dezavantajlı çocuklar ve her türlü yetenek düzeyinden çocuk ve gençler oluşturmaktadır.

* Projenin ana hedef grubunu ilköğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Aktif Okul yaklaşımı ve okul ve yakın çevre işbirliği gözetilerek ilköğretimin ilk 3 sınıfı için sınıf öğretmenini güçlendirmek yoluyla içermeci oyun ve fiziksel etkinliklere yer verilmesi esastır. 4-6. sınıflar ise aynı yaklaşımla beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerini güçlendirmek yoluyla spor kültürünün oluşturulmaya başladığı yıllar olarak desteklenecektir. 7. ve 8. sınıflar, sporda profesyönelliğe yönelişin de desteklendiği yıllar olarak ele alınacaktır.

* 14-18 yaş arası gençler, proje bağlamında gönüllülüğü destekleyen çalışmalarda bir aracı hedef grup olarak ele alınacaktır.

* Bunun yanı sıra, hükümetler ve politika yapıcılar; okullar, spor federasyonları, spor kulüpleri ve toplum temelli gruplar ile; öğretmenler, spor uygulayıcıları, veliler, gençlik ve toplum liderleri de projenin hedef gruplarındandır.PİLOT İLLERDE PROJENİN BRITISH COUNCIL TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN AKTİVİTELERİ

Projenin aşağıda yer alan aktivitelerinin tamamında ve projenin başarısında Sınıf ve Beden Eğitimi Öğretmenleri temel bir rol üstleneceklerdir. Bu nedenle tüm aktiviteler için görevlendirilmiş öğretmenlerin ilgi, istek ve gönüllülüğü çok büyük önem taşımaktadır.


1. Yıl Aktiviteleri 2010-11:

İllerde tanıtım seminerleri-GERÇEKLEŞTİ

* Pilot illerde ihtiyaç analizi çalışmaları-GERÇEKLEŞTİ

* Okul bağlantıları: Bu kapsamda ilk olarak 15-22 Ocak 2011 tarihinde tüm pilot okullardan okul müdürleri ile bir beden eğitimi öğretmeninin İskoçya ziyareti gerçekleşecek, daha sonra ziyaret edilen bu okullar 26 Şubat-5 Mart 2011 tarihlerinde bağlantılı oldukları okulları Türkiye’de ziyaret edecek ve ortak bir çalışma planı hazırlayacaklardır. İlerleyen süreçte Türk ve İskoç okullar internet ve e-posta ile iletişim içerisinde olacaklar ve birlikte yapacakları çalışmaları bu platformda sürdüreceklerdir.

* TOPS Eğitimleri - Trabzon: 6-7-10 Ocak 2011, Mersin: 12-13-14 Ocak, Ankara: Mart sonu-tarih bildirilecektir.

* Gençlik Spor ve Liderlik Eğitimleri - Trabzon: 14-23 Şubat 2011, Mersin: 14-23 Mart, Ankara: daha sonra belirlenecek.2. ve 3. Yıl Aktiviteleri 2011-12/2012-13:Tüm aktivite tarihleri gelecek yıl içinde kesinleştirilecektir. Proje genel olarak, Öğretmen Eğitimleri, TOPS Eğitici Eğitimleri, Gençlik Spor ve Liderlik Eğitici Eğitimleri, okul bağlantıları çalışmalarının devamı ve üniversite bağlantılarını içerecektir.

EK 1: TOPS PROGRAMI'Çıkış Noktası: TOPS programı, öğretmenlik eğitimi alan öğrencilere, okullarda çalışan öğretmenlere, okul dışında çalışan koçlara ve toplum içinde spor eğitimi veren eğitimcilere destek olmak için kaliteli kaynaklara ve öğretmenlik/koçluk materyallerine erişim sağlayarak tüm gençler için yüksek kalitede ve kapsayıcı beden eğitimi ve spor deneyimi kazandırmaktadır.


Strateji: eğitim ve spor alanında çalışan resmi kurum çalışanlarına ve okullarda bu hizmeti veren belli başlı kişilere bir dizi eğitim fırsatı sunmak ör: konunun uzmanı olmayan beden eğitimi öğretmenleri, daha genel çerçevede toplumda çalışan koçlar için:

· TOPS Uygulama Kursu, katılımcıların programın amacı ve hedefleri hakkında bilgi ve anlayış kazanmalarını sağlayacak bir eğitimi kapsamakta ve bu sayede katılımcıların okullardaki ve toplumdaki gençler için verilecek eğitimi planlama ve eğitim verme sürecinde kullanabilecekleri bazı yöntem ve kaynaklar sunmaktadır

· TOPS Usta Eğitici Programı, seçilen kişilere potansiyel Usta Eğitici eğitimi sunarak bu sayede TOPS programının öğretmen eğitimi veren kurumlarda, okullarda çalışan öğretmenlere, koçlara ve toplumda spor eğitimi veren eğiticilere de aktarılmasını sağlayacaktır.


TOPS Programının Sonuçları:

· Okullarda ve toplumda beden eğitiminin ve spor eğitiminin verilmesinde özgüveni artırmak ve standartaları iyileştirmek için kaliteli program kaynaklarına ve öğretmenlik/koçluk materyallerine giriş.

· Öğretmenlik eğitimi alan öğrenciler, okullardaki öğretmenler, koçlar ve toplumdaki spor eğitmenleri için etkin bir eğitim programı sağlanarak gençler için beden eğitimi ve spor eğitiminin desteklenmesi.

· Gençler için yüksek kalitede beden eğitimi ve spor eğitimi verilirken tüm öğrencileri dahil edecek şekilde sağlık ve güvenlik de dahil olmak üzere etkin planlamanın tüm kilit unsurlarına dair bilgi ve kavrayışın geliştirilmesi


TOPS Uygulama Kursu:

· Süre: 3 Gün

· Eğitmen başına düşen ideal katılımcı sayısı: 1:12

· Dil: Kurs İngilizce verilecek olup, tercüme yapılacaktır

· Seçim kriterleri:

 • İlk veya orta öğretimde ders verme deneyimi ve/veya uzmanlığı
 • Toplumda spor eğitimi verme konusunda deneyim ve/veya uzmanlık
 • Öğretmenler için hizmet içi eğitim programlarında veya toplum içinde koçluk/eğitmenlik deneyimi
 • Alınan eğitimi başkalarına aktarma konusunda taahhüt ve izleme ile raporlama


TOPS Usta eğitici Kursu:

· Tops Uygulama eğitmi sonrasında minimum 2 aylığına verilir

· Süre: 3 Gün

· Eğitmen başına düşen ideal katılımcı sayısı: 1:12

· Dil: Kurs İngilizce verilecek olup gerekirse tercüme yapılacaktır

· Katılımcıların seçilmesi: Başvuru formu ile: katılımcılar ilgili devlet kurumları ve eğitim ve spor birimleri ile istişare halinde seçilir

· Seçim kriterleri: Başvuru sahiplerinin TOPS Uygulama Eğitimine katılmış olmaları, Tops kayanaklarını kullanma konusunda kendilerine güvenmeleri ve aşağıdaki özelliklerden birine sahip olmaları ve kendilerinin verecekleri eğitimlerle ilgili taahhütte bulunmaları, izleme ve raporlama yapmaları gerekmektedir.

 • Yetişkin katılımcılara mesleki gelişim eğitimi verme konusunda deneyim veya potansiyele sahip olma
 • Etkin bir eğitmende olması gereken beceri ve özellikle ör. yazılı ve sözlü iletişim becerileri, sunum becerileri, kişiler arası ilişki kurma becerileri, analitik ve liderlik becerileri
 • İnisiyatif alabilme ve sorunları çözme becerisi

* Çeşitli insan gruplarıyla birlikte çalışabilme becerisi

 • Projenin ulusal düzeyde de çeşitli aktiviteleri olacaktır. Aşağıda sadece Pilot İllerde yürütülecek aktiviteler belirtilmiştir. Projenin bazı aktiviteleri ise UNICEF tarafından gerçekleştirilecektir. Bu aktivitelere burada yer verilmemiştir.ULUSLAR ARASI İLHAM PROJESİ ……….İLKÖĞRETİM OKULU ÇALIŞMA ZİYARETİ PROGRAMI

  (26 Şubat- 4 Mart 2011, Trabzon, Mersin Ankara)

Saat

26-02-2011

Cumartesi

27-02-2011

Pazar

28-02-2011

Pazartesi

01-03-2011

Salı

02-03-2011

Çarşamba

03-03-2011

Perşembe

04-03-2011

Cuma

05-03-2011

Cumartesi

8.00-9.00

KATILIMCILARIN HAVAALANINDAN KARŞILANARAK OTELE YERLEŞMELERİ

Kahvaltı

9.00-09.30

Otelden gezinin başlangıç noktasına hareket

Otelden okula ulaşım

Okulun planlaması

Okulun planlaması

Okulun planlaması

KATILIMCILARIN HAVAALANINA TRANSFERİ

9:30:10:30

- Tanışma ve karşılama toplantısı- Proje okulunun organize edeceği ve okul temsilcilerin katılacağı il gezisi

-Okul gezisi ve okul personelinin tanıtım toplantısı

Okulun planlaması

Okulun planlaması

Okulun planlaması

Ankara Toplantısı

10:30-11:00

Kahve Arası

11:00-12:30

Ev sahibi okulun sunumu

-Türkiye’nin eğitim sistemi ile okuldaki eğitimin tanıtılması

-Okulun beden eğitimi ve sportif faaliyetlerinin tanıtımıMisafir okulun sunumu

-İngiltere’nin eğitim sisteminin tanıtımı

-Okulun ve eğitim faaliyetlerinin tanıtımı

-Okulun proje kapsamındaki faaliyetleri

Okulun planlaması

Okulun planlaması

Okulun planlaması

Ankara Toplantısı

12:30-14:00

Öğle Yemeği

14:00-15:30

Proje okulunun organize edeceği ve okul temsilcilerin katılacağı il gezisi

Okulun planlaması

Okulun planlaması

Okulun planlaması

Okulun planlaması


Ankara Toplantısı

15:30-16:00

Kahve Arası

16:00– 17:30

Okulun planlaması

Okulun planlaması

Okulun planlaması

Katılımcıların ve Türkiye grubu okul temsilcilerinin Ankara’ya transferleri (Saatler değişebilir)

Ankara Toplantısı

17:30 –18:30

Günün değerlendirmesi

19.00

Akşam Yemeği

Proje okullarının birlikte organize edeceği ortak akşam yemeği
Akşam Yemeği

Serbest Zaman /Otele dönüş

Önemli Not: 


1. 27 Şubat 2011 Pazar günü tüm okulların temsilcileri ve tüm misafirlerin katılımıyla gerçekleşecek olan akşam yemeğine, katılımları uygun görülen kişiler (İl Milli Eğitim Müdürü, İl Proje sorumlusu vb) davet edilerek katılımları sağlanacaktır. Davetli katılımcıların akşam yemeği giderleri okullara ziyaret için aktarılan bütçeler kullanılarak proje okulları tarafından ortaklaşa olarak karşılanacaktır.


2. Tabloda Okulun planlaması olarak boş bırakılan yerler ev sahibi okul tarafından doldurulacaktır. Planlamada okulda yürütülmekte olan eğitim süreçleri, beden eğitimi dersleri, diğer dersler, okulun sportif ve kültürel faaliyetlerinin paylaşılması, varsa okul dışı bağlantıların tanıtılması, karşılıklı fikir paylaşımlarının gerçekleştirilmesi için toplantılar yapılması ve misafir katılımcılar isterlerse ortak ders işlenmesi vb. faaliyetlerin planlanması beklenmektedir.


3. Ayrıca, üç yıllık okul ortaklığı planının genel çerçevesinin 4 Mart 2011 tarihinde Ankara’da yapılacak toplantıdan önce oluşturulabilmesi amacıyla programda en az iki çalışma oturumunun bu konuya ayrılması gerekmektedir.


4. Planlamada misafirlerin sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanmasına özen gösterilecektir.


5. SHÇEK Kurumu ile ortaklık yapmak durumunda olan okullarımız çalışma ziyareti programını ilgili kurumun yetkilisi ile birlikte planlayacaktır.


6. Programın saatleri tabloda gösterilenler ile eşleşmiyorsa ilgili çalışmanın altına parantez içinde yazılabilir.


7. Genel Müdürlüğümüzce onaylanan çalışma ziyareti programının uygulaması sırasında değişiklik yapılmak istenirse Genel Müdürlük ile irtibata geçilecektir.


Uluslararası İlham – Gençlik Spor Liderlik eğitim programıYerel yönlendirici seçimi ve kurs öncesi bilgilendirme notlarıUluslararası İlham program yöneticisine,Uygun olmayan katılımcıların eğitime kaydedilmelerine izin verilmesinin, bu kişilerin eğitimin sonunda Yerel Yönlendirici olarak seçilmemeleri halinde hayal kırıklığı yaratma riskini taşıdığını lütfen unutmayın. Ayrıca, bu durum diğer katılımcılar açısından da eğitimin etkinliğini azaltacaktır.Bu bilgilendirme paketinin içinde aşağıdakiler bulunmaktadır:Birinci bölüm: kurs öncesi kendi kendini değerlendirme (öz-değerlendirme) kontrol listesiİkinci Bölüm: Uluslararası İlham Yerel Yönlendirici kursu için seçilen Yerel Yönlendiriciler için kurs öncesi etkinlikler.Üçüncü Bölüm: kurs öncesi kılavuzlar ve bilgiler. Bu notlar Uluslararası İlham eğitimine katılmak üzere seçilen Yerel Yönlendirici adaylarına kursun başlangıç tarihinden en az iki hafta önce verilmelidir ve sizin eğitim sırasında yüz yüze vereceğiniz bilgiler arasında yer almalıdır. Bu notlar, kurs öncesi etkinlikleri dağıttığınız sırada verilebilir (yukarıda ikinci bölümde yapılan açıklamalara bakınız).

Birinci Bölüm: kurs öncesi öz değerlendirme kontrol listesi


Birinci Etkinlik

Aşağıdaki kontrol listesini kullanarak mevcut güçlü yönlerinizi ve gelişmeye açık yönlerinizi değerlendirin.


Temel yeterlilik alanları:

Bu alanda güçlüyüm √

Bu alanda fena değilim √

Bu alanda desteğe ihtiyacım var √

· Öğrenmeyi kolaylaştırmak için planlama ve hazırlık yapmak

o İnsanların nasıl öğrendiklerini açıklayın
o öğrenme oturumları için hazırlık yapın
o öğrenme oturumlarını planlayın

· öğrenmeyi kolaylaştırın []

o olumlu bir öğrenme ortamı yaratın
o iletişim ve sunum
o grup ve bireysel öğrenmeyi yönetin
o analiz, değerlendirme ve gözden geçirme

· gözden geçirme ve değerlendirme []

o bireysel öğrenenler
o öğrenme programı
o kendi uygulamanızı değerlendirin ve geliştirin.

İkinci etkinlik

Uluslararası İlham, genç spor liderlerinin kendi öğrenmeleri ile ilgili sorumluluk almaları konusunda onları teşvik eder ve ‘yaparak öğrenme’ yaklaşımını benimseyerek gençlerin liderlik becerilerini geliştirmelerini sağlar.Gençlerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaları konusunda onları güçlendirmek için ne gibi farklı öğretme ve öğrenme stratejileri kullanıyorsunuz?Aşağıdaki konularda öğrencilere fırsat sunuyorum: Lütfen işaretleyin √· Öğrencilerin geriye dönük düşünmeleri ve geri bildirimde bulunmaları için

· Öğrencilerin etkinlikleri yaparak göstermeleri için· Öğrencilerin ikili gruplarda, daha küçük gruplardaveya daha büyük gruplarda çalışabilmeleri için· Tüm gençlerin katılabileceği etkinlikler düzenleyerek· Öğrenmeyi desteklemek için çeşitli kaynaklarınve malzemenin kullanılmasına olanak sağlayarak· Diğer, lütfen belirtiniz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Üçüncü EtkinlikLütfen aşağıdaki kişisel profili doldurunuz.Hangi beden eğitimi ve spor etkinliklerini yaptırıyorsunuz?


Etkinlikle ilgili kısa açıklama

Bu etkinliği ne sıklıkla yaptırıyorsunuz?

··

··
Gençlere yönelik olarak uyguladığınız ve bu kursla ilgili olabilecek başka ne tür etkinlikler yaptırıyorsunuz?


Etkinlikle ilgili kısa açıklama

Bu etkinliği ne sıklıkla yaptırıyorsunuz?

·


·

·


·Uluslar arası İlham Yerel Eğitici Eğitim Programı

Eğitim Öncesi Yönlendirme ve Bilgilendirme

Program Hakkında

Uluslararası İlham çok sayıda uzman ortak tarafından oluşturulan ve Londra 2012 Olimpiyat ve Engelli Olimpiyatları ihale takımının ‘Singapur Vizyonu’ üzerinden hareketle ‘tüm dünyadaki genç insanlara ulaşıp, onları Olimpiyat oyunlarının ilham verici gücü etrafında birleştirerek sporu tercih etmelerini teşvik etme’ amacını taşıyan bir projedir.

Uluslararası İlham; beden eğitimi, spor ve kültürler arası bilinç artırımı yoluyla Genç Spor Liderleri ve küresel vatandaşlar yetiştirmekle ilgilidir. Yeni bir Yerel Eğitici olarak siz de, dünya çapında 20 ülkeden diğer Yerel Eğiticiler ve genç spor liderleri arasına katılmış olacaksınız. Uluslararası İlhamın altında yatan felsefe öğrenmeyi yönetme değil kolaylaştırmadır. Bunu, gençlerin kendi kararlarını verebilmelerini sağlayacak soru sorma ve rehberlik üzerine kurulu bir yöntemle sağlar. Uluslararası farkındalık ve kültürel hoşgörü inşa etmeyi amaçlar. Misyonu; beden eğitimi ve spor yoluyla gençler arasında liderlik, takım çalışması, vatandaşlık ve kültürel farkındalık geliştirmektir.


Uluslararası İlham, dünyanın karşılaştığı bir takım uluslararası güçlüklerle mücadele konusunda gençlerin yeteneklerine inanmaktadır. Gençlerin önce kendi okullarında, sonra kendi yerel topluluklarında ve nihayetinde ulusal ve hatta uluslararası temelde bir fark yaratabilmeleri için gerekli olan kendine güven ve becerileri sağlayan programları mevcuttur. Okulunuz, İngiltere'deki benzer bir okulla ortaklık kuracak ve birlikte anlayış inşa edecek, kültürel farkındalık geliştirecek ve ufkunuzu genişleteceksiniz.


Uluslararası İlham diğer beden eğitimi ve spora dayalı liderlik programlarından uluslararası bağlantı kurma ve kültürler arası boyutuyla farklılık gösterir. Beden eğitimi, spor ve sanat farklı ülkelerdeki gençlerin hep beraber fair-play, eşitlik, karşılıklılık, kültürel çeşitlilik, dâhil olma, din, etik, küresel iletişim gibi konuların yanı sıra başka konuları da birlikte keşfetmeleri için bir platform sağlar.

Yerel yönlendirici olarak sizin onları bu konuda cesaretlendirmeniz ve güçlendirmeniz çok önemlidir. Son derece heyecan verici ve ağır bir rol olmasına rağmen ödüllendirici ve tatmin edicidir.

'Yerel Yönlendirici Kursu Hakkında

Yetenekleriniz, becerileriniz ve sahip olduğunuz özelliklerin yanı sıra etrafınızdaki gençlerle iyi ilişkiler kurabilme ve onların beden eğitimi ve spor sayesinde dünyanın dört bir yanındaki gençlerle ortaklıklar kurabilme potansiyellerini geliştirme yeteneğiniz sayesinde okulunuz tarafından seçildiniz. Program yoğun olmakla birlikte son derece etkileşimli ve zevkli bir şekilde sunulmaktadır.

'1. 'Aşamada Uluslararası İlham konusuna, değerlerine ve felsefesine giriş yapılacaktır. Genç Spor liderleri için bir öğrenme yolculuğunun özellikleri anlatılacak ve sizin genç spor lideri programını hazırlayıp uygulayabilmeniz için gerekli kaynak ve becerilerle donatılmanız sağlanacak. Mevcut öğretme becerileriniz üzerinde çalışılarak bunlar geliştirilecektir. Bu sayede sizler, liderlik, ekip çalışması ve vatandaşlık becerilerinizi geliştirecek ve kültürler arası farkındalık ve anlayışı beden eğitimi ve spor faaliyetleri yoluyla öğretme ve öğrenme yöntemlerini keşfedeceksiniz.

'2. 'Aşamada güne bir planlama günüyle başlanacaktır. Burada, genç spor liderleri eğitimini vermek için hazırlık yapacaksınız. İhtiyacınız olan her şey sağlanacaktır. Tek yapmanız gereken kaynakları tanımak ve bunları sizi ve ülkenizdeki genç spor liderlerini destekleyecek şekilde uyarlamak. Genç spor liderleri programına liderlik edecek, zaman zaman kolaylaştırıcı olarak çalışacak, diğer zamanlarda ise akranlarınızı ve başkalarını destekleyecek, başarılı bir program gerçekleştirmek için birbirlerine yardımcı olmalarını kolaylaştıracaksınız. Bunları yaparken de beceri ve deneyimlerinizi geliştireceksiniz. Gün geçtikçe genç spor liderlerine daha fazla sorumluluk vermeye başlayacaksınız. Bu süreç boyunca, Baş Eğiticinin desteğinden ve rehberliğinden yararlanabileceksiniz. Genç spor liderleri kursu, genç spor liderlerinin düzenlediği bir festival günü içerecektir.


Son bölümde, festivalin başarısını kutlama ve gözden geçirme fırsatı olacak. Bu gözden geçirmenin önemli bir bölümü İngiliz okullarıyla ortaklıklar kurmayı ve geliştirmeyi içerir. Diğer bir bölümü ise okullarda Uluslararası İlham kulübü oluşturmakla ilgilidir.

Birinci aşama için özet program bir sonraki sayfada verilmiştir.
'1. 'Gün

1. Oturum: kursa ve Uluslararası İlham konusuna giriş

Ara

2.Oturum: Uluslararası İlham: gençlerin ve yetişkinlerin Uluslararası İlham’ın temel unsurları hakkında bilgilendirilmeleri

3.Oturum: Genç spor liderlerinin öğrenmesine yardımcı olmak

Öğle yemeği

3.Oturum: ikinci bölüm

4.Oturum: genç spor liderlerinin kültürler arası farkındalıklarının geliştirilmesine yardımcı olmak

Ara

4.Oturum: ikinci bölüm

Birinci günün sonu

Akşam görevi: profesyonel gelişim kayıtlarının tutulması

'2. 'Gün

Birinci günün özeti; ikinci günün planlanması

4.Oturum: üçüncü bölüm

Ara

5.Oturum: genç spor liderlerine ekip çalışması ve liderlik becerilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olmak

Bireysel düşünme zamanı: profesyonel gelişim kaydı

Öğle arası

6.Oturum: genç spor liderlerine spor liderliği becerilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olmak

Ara

6.Oturum: ikinci bölüm

Tekrar ve özet oturumu

Akşam ödevi: Genç spor liderleri kurs kaynaklarının okunması dâhil

3. Gün

İkinci günün özeti ve günün planlanması

7.Oturum: Genç spor liderlerinin becerilerini uygulamaları ve pratik yapmalarına yardımcı olmak ve bir etkinlik düzenleme ekibinin bir parçası olarak anahtar rollerini belirlemek

Ara

7.Oturum: ikinci bölüm

8.Oturum: Genç spor liderleri kursu boyunca genç spor liderleri öğrenme yolculuğu

Öğle yemeği

9.Oturum: Genç spor liderlerinin gelişim için gözden geçirme ve değerlendirme yapmalarına destek olmak ve bir eylem planlaması yapmalarına yardımcı olmak

10. Oturum: Eylem planlaması yapmak ve yönlendiricili genç spor liderleri kursuna hazırlık

Kursun özetlenmesi ve kapanış

'Sizin için ne sunabilir?' Uluslararası İlham Yerel Yönlendirici eğitim programı aynı zamanda sizin öğretme ve liderlik becerilerinizi geliştirmeniz ve son derece başarılı bir eğiticiler ekibinin bir parçası olmanız için bir sıçrama tahtasıdır. Uluslararası İlham yerel yönlendirici eğitim programı sizin öğretme ve kolaylaştırma becerilerini geliştirmeniz için bir fırsat sunabilir ve kültürel farkındalığınızı geliştirir. Okul bağlantılarınız yoluyla, İngiltere’deki eğitmenlerle ilişkiler kurabilirsiniz. Eğer arzu ederseniz ve yeterli becerilere sahipseniz, zaman içerisinde kendi ülkenizde ulusal baş eğitici olabilir ve kendi yerel yönlendirici eğitiminizi verebilirsiniz. British Council ve Youth Sport Trust, her ülkenin kendi baş eğitici çalışma gücüne sahip olması ve kendi kendine yeterli olması için çaba gösteriyor. Bu sayede program sürdürülebilir, başarılı ve mali olarak hayata geçirilebilir hale geliyor.


Pek çok yerel yönlendirici 1. seviye aşamasına hak kazanır. Bazılarının 2. Seviyeye hatta istisnai durumlarda 3. Seviyeye göre yeterlilikleri vardır. Kurs boyunca düzenli olarak bire bir gözden geçirme oturumları yapacaksınız. En sonunda size, tespit edilen yeterliliklerinizin yazıldığı ve kendi gelişim ve ilerlemeniz için yazdığınız eylem planınızın olduğu bir transkript verilecektir.

Sizden ne bekleniyor? Sizden, Genç Spor Liderleri’nin temelinde yatan ilke ve değerleri benimsemeniz ve eğitim programının tamamına katılmanız bekleniyor. Sizin hevesliliğiniz, yetenekleriniz ve sıkı çalışma konusundaki istekliliğiniz, açık bir zihin ve tam katkıda bulunma isteğiniz de işinize yarayacaktır.