Ölüm


Yeryüzünde gezer idim ağardım milketler yatur

Kimi ulu kimi kiçi key kuşağı berkler yatur


Kimi yiğit kimi koca kimi vezir kimi hoca

Gündüzleri olmuş gece ancılayın çoklar yatur


Doğru varırdı yolları kalem tutardı elleri

Bülbüle benzer dilleri danışman yiğitler yatur


Ulu kiçi ağlamışlar server yiğitler düşmüşler

Baş ucunda yay sımışlar kuruluban oklar yatur


Atları izi tozulu önleri tabıl-bazılı

İe günü hükmü yazılı muhteşem beyler yatur


Gece güdüz oğlancıklar söyler iken bülbül gibi

Ayrılmışlar anaları sinlerini bekler yatur


Elleridir kınalı hep karavaşları şeker-leb

Kargı gibi uzun boylu gül yüzlü hatunlar yatur


El bağlamıştır kamusu Hak Çalap’tır umusu

Nökerli kızdır kimisi alınmadan çoklar yatur


Yunus bilmez kendi hâlin Çalap’tır söylenir dilin

Bir nicesi yeni gelin ak değirmi yüzler yatur


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.