Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne).


1. el hamdu : hamd, övgü, sena, manevî ni'metlere şükür
2. lillâhi (li allâhi) : Allah için, Allah'a
3. rabbi : Rab
4. el âlemîne : âlemler


Muhammed Hamdi Yazir : Hamd , o rabbiâlemîn ,
Diyanet İşleri : (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
Abdulbaki Gölpınarlı : Hamd, alemlerin rabbi Allah'a:
Adem Uğur : Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Ahmed Hulusi : "Hamd" (Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), âlemlerin Rabbi olan Allâh'a aittir. . .
Ahmet Tekin : Sınırsız Rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına, hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah’a hamdolsun.
Ahmet Varol : Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'adır.
Ali Bulaç : Hamd Alemlerin Rabbi'nedir.
Ali Fikri Yavuz : (Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah’adır.
Bekir Sadak : Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Celal Yıldırım : (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.
Diyanet İşleri (eski) : Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Diyanet Vakfi : Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Edip Yüksel : Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH'adır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hamd, o rabbiâlemîn,
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hamd o alemlerin Rabbi,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hamd o âlemlerin Rabbi,
Fizilal-il Kuran : Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Gültekin Onan : (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.
Hasan Basri Çantay : (1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.
Hayrat Neşriyat : Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
İbni Kesir : Hamd; alemlerin Rabbı Allah'a mahsustur.
Muhammed Esed : Her türlü övgü yalnızca Allah'a özgüdür, bütün alemlerin Rabbi,
Ömer Nasuhi Bilmen : (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.
Ömer Öngüt : Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
Şaban Piriş : (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.
Suat Yıldırım : Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
Süleyman Ateş : Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah'a hamdolsun.
Tefhim-ul Kuran : (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.
Ümit Şimşek : Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
Yaşar Nuri Öztürk : Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır.

Tefsirler[]

Advertisement