Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.698
pages

Kuran-ı Kerim » 1 / FATİHA - 3
Sonraki Ayet :4
Ayetin Tefsiri :

 

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Er rahmânir rahîm(rahîmi).

 

1. er rahmâni : Rahman esması ile tecelli eden
2. er rahîmi : rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nurunun sahibi

İmam İskender Ali Mihr

: Rahmân'dır, Rahîm'dir.
Diyanet İşleri : (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
Abdulbaki Gölpınarlı : Rahmandır, rahîmdir,
Adem Uğur : O, rahmândır ve rahîmdir.
Ali Bulaç : Rahman ve Rahimdir.
Ali Fikri Yavuz : (Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;
Bekir Sadak : O Rahman ve Rahim'dir,
Celal Yıldırım : (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.
Diyanet İşleri (eski) : O Rahman ve Rahim'dir,
Diyanet Vakfi : O, rahmândır ve rahîmdir.
Edip Yüksel : Rahman, Rahim (Merhametli),
Elmalılı Hamdi Yazır : o rahman, rahîm,
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O Rahman, Rahim,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O Rahmân ve Rahim,
Fizilal-il Kuran : Rahman ve Rahim
Gültekin Onan : (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.
Hasan Basri Çantay : (1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.
İbni Kesir : Rahman'dır, Rahimdir.
Muhammed Esed : Rahman, Rahim,
Ömer Nasuhi Bilmen : (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.
Şaban Piriş : (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.
Suat Yıldırım : O rahmândır, rahîmdir.
Süleyman Ateş : (O) Rahmân'dır, Rahim'dir.
Tefhim-ul Kuran : (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.
Ümit Şimşek : O Rahmân'dır, Rahîmdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Rahman'dır, Rahîm'dir O.


Advertisement