Kuran-ı Kerim » 1 / FATİHA - 5
Sonraki Ayet :6
Ayetin Tefsiri :

 

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).

 

1. iyyâ-ke : yalnız sen, yalnız sana
2. na'budu : (biz) kul oluruz
3. ve : ve
4. iyyâ-ke : yalnız sen, yalnız senden
5. nestaînu : istiane (mürşidimizin kim olduğunu öğrenmek için özel yardım) isteriz

İmam İskender Ali Mihr

: (Allah'ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz.
Diyanet İşleri : (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
Adem Uğur : (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
Ali Bulaç : Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.
Ali Fikri Yavuz : Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem

ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım

isteriz.
Bekir Sadak : Ancak Sana kulluk eder ve yalniz Senden yardim dileriz.
Celal Yıldırım : (Allahım !) Yalnız Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dileriz.
Diyanet İşleri (eski) : Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.
Diyanet Vakfi : (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
Edip Yüksel : Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
Fizilal-il Kuran : (Allah'ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.
Gültekin Onan : Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.
Hasan Basri Çantay : Yalınız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz.
İbni Kesir : Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.
Muhammed Esed : Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen'den yardım dileriz.
Şaban Piriş : Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Suat Yıldırım : (Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
Süleyman Ateş : (Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!
Tefhim-ul Kuran : Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.
Ümit Şimşek : Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz.
Yaşar Nuri Öztürk : Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.