FANDOM


Kuran-ı Kerim » 1 / FATİHA - 6
Sonraki Ayet :7
Ayetin Tefsiri :

 

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

İhdinas sırâtel mustakîm(mustakîme).

 

1. ihdi-nâ : bizi hidayet et, ulaştır
2. es sırâte el mustakîme : Sıratı Mustakîm, Allah'a ulaştıran yol

 </p>

İmam İskender Ali Mihr

: (Bu istiane'n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM'e hidayet et (ulaştır).
Diyanet İşleri : (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
Abdulbaki Gölpınarlı : Bize doğru yolu göster,
Adem Uğur : Bize doğru yolu göster.
Ali Bulaç : Bizi doğru yola ilet;
Ali Fikri Yavuz : Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...)
Bekir Sadak : Bizi dogru yola eristir.
Celal Yıldırım : Bizi doğru yola ilet.
Diyanet İşleri (eski) : Bizi doğru yola eriştir.
Diyanet Vakfi : Bize doğru yolu göster.
Edip Yüksel : Bizi doğru yola ilet.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hidayet eyle bizi doğru yola
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hidayet eyle bizi doğru yola!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hidayet eyle bizi doğru yola,
Fizilal-il Kuran : Bizleri doğru yola ilet,
Gültekin Onan : (6-7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil.
Hasan Basri Çantay : (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.
İbni Kesir : Bizi dosdoğru yola ilet.
Muhammed Esed : Bizi dosdoğru yola ilet,
Ömer Nasuhi Bilmen : (6-7) Bizleri doğru yola hidâyet et, o kendilerine in'am etmiş

olduğun zâtların yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların

yoluna değil.
Şaban Piriş : (6-7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil..
Suat Yıldırım : Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
Süleyman Ateş : Bizi doğru yola ilet!
Tefhim-ul Kuran : (6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.
Ümit Şimşek : Bizi doğru yola ilet.
Yaşar Nuri Öztürk : Dosdoğru giden yola ilet bizi...
Bu ayet bir hidayet ayetidir,

aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor

olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın : (6-7) Ey yüce Rabbim! Doğru yola yöneltip iyilik ve ihsanda

bulunduğun kimselerle birlikte bizi de doğru yola ulaştır. Sapıklık ve

gazabına uğramışların yoluna değil.
Ahmet Davudoğlu : (6-7) Bizi doğru yola, nimetlerine erdirdiğin kimselerin yoluna eriştir, hışma uğrayanların ve sapmışların yoluna değil (âmin).
Ali Arslan : (6-7) Bizi doğru yola ilet! Nimet verdiğin yoluna!.. Gazabına uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil!
Arif Pamuk : (6-7) Bizi doğru yola ilet. Bizleri o gazabına uğramışların ve

sapmışların yoluna değil, kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin

yoluna (eriştir.) Âmin.
Ayntabî Mehmet Efendi : (6-7) Bizi doğru yola hidayet et. (Bizi doğru yolda sabit kıl. Bu

yoldan maksat, İslâm'dır. Kur'an-ı Kerîm ve içindeki hükümleridir.) O kendilerine ni'met (haz ve saadet) verdiklerinin (Enbiya ve sıddîklardan, şehid ve salihlerden in'âm ettiğin dostlarının) yoluna. Gazabına uğrayıp İslâm'ı terk edenlerin (Yahudilerin) yoluna değil, heva ve hevesine uyup

doğru yoldan azmışların (Hıristiyanların) yoluna da değil.
Bahaeddin Sağlam : (6-7) Kendilerine nimet verdiğin (peygamberler, sıddîkler, şehidler

ve salihler) yoluna, (sebepler dünyasında boğulup) gazabına maruz kalanların yoluna değil ve (yanlış yola girip) saplanan sapıkların

yoluna değil.
Diyanet Vakfı (1993) : (6-7) Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda

bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu

değil!
Hasan Tahsin Feyizli : (6-7) Kendilerine (lütfûndan) nimet verdiğin (iyi) kimselerin

yoluna, (geçmiş dinlerde olduğu gibi) kendilerine gazâb edilmişlerin ve

sapıklarınkine değil(Ya Rabbi).
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : (6-7) Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna eriştir....
Hüseyin Kaleli : (5-6-7) “Ancak sana kulluk ederiz. Yine ancak senden yardım dileriz.

Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine buğz edilenlerin ve sapıklarınkine

değil, kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna (yönelt).”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : (6-7) Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun

peygamberlerinin ve onlara tâbi olan sâlih kullarının yoluna ilet,

gazabına uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil. Âmin.
Mustafa İslamoğlu : (6-7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.
Nedim Yılmaz : (6-7) Bizi doğru yola. Nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.
Ömer Rıza Doğrul : (6-7) Bizi doğru yola ilet, ni’mete erenlerin gazaba uğramayanların ve sapmayanların dosdoğru yoluna.
Talat Koçyiğit : (6-7) Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna... Gazabına uğrayanların ve sapık olanların yoluna değil.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : (6-7) Bizi doğru yola ilet, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayaların ve sapklarınkine değil.
Bir Heyet : (6-7) Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda

bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu

değil!


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.