FANDOM


Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 10
Sonraki Ayet : 11
Ayetin Tefsiri :

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Da'vâhum fîhâ subhânekellâhumme ve tehiyyetuhum fîhâ selâm(selâmun), ve âhıru da'vâhum enil hamdulillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).

 

1. da'vâ-hum : onların duaları
2. fî-hâ : orada
3. subhâne-ke allâhumme : Allah'ım Seni tenzih ederim
4. ve tehiyyetu-hum : ve onların dilekleri, tehiyyatları (hayatları)
5. fî-hâ : orada
6. selâmun : selâmdır
7. ve âhıru : ve sonrası
8. da'vâ-hum : onların duaları
9. en el hamdu li allâhi : "Allah'a hamdetmek"tir
10. rabbi el âlemîne : âlemlerin Rabbine

İmam İskender Ali Mihr

: Onların orada duaları: “Allah'ım, Sen Sübhan'sın (Seni her türlü

noksan sıfattan tenzih ederim). Ve onların orada hayatları (tehiyyatları, dilekleri) “Selâm”dır. Ve dualarının sonu, “Âlemlerin Rabbi Allah'a

hamdetmek”tir.
Diyanet İşleri : Bunların oradaki duaları, “Seni eksikliklerden uzak tutarız

Allah’ım!”, aralarındaki esenlik dilekleri, “selâm”; dualarının sonu

ise, “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” sözleridir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Orada duâları, "seni tenzîh ederiz, noksan sıfatlardan arısın ey

Allah'ım" sözüdür, birbirlerine iltifatları, "esenlik sana" sözü ve

duâlarının, senâlarının sonu da "hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a" cümlesi.
Adem Uğur : Onların oradaki duası: "Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih

ederiz!" (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise "selâm" dır. Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi

Allah'a mahsustur.
Ali Bulaç : Oradaki duaları: "Allah'ım, Sen ne yücesin"dir ve oradaki dirlik

temennileri: "Selam"dır; dualarının sonu da: "Gerçekten, hamd alemlerin

Rabbi olan Allah'ındır."
Ali Fikri Yavuz : Bunların, cennette duaları: “- Allah’ım! Seni tesbih ve tenzîh

ederiz” sözüdür ve aralarındaki dilekleri de hep SELÂM’dır. Dualarının

sonu ise: “-Bütün hamdler âlemlerin Rabbine mahsustur”, gerçeğidir.
Bekir Sadak : Oradaki dualari: «Munezzehsin ey Allah'im", dirlik temennileri:

«Selam size» ve dualarinin sonu da: «Alemlerin Rabbi Allah'a hamd

olsun"dur. *
Celal Yıldırım : Oradaki duaları, «Allah'ım! Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin»

sözüdür. Sağlık ve esenlik temennileri ise, «Selâmadır. Dualarının sonu

ise «Hamd ( = Her türlü güzel övgü), âlemlerin Rabbi Allah'adır.»
Diyanet İşleri (eski) : Oradaki duaları: 'Münezzehsin ey Allah'ım', dirlik temennileri:

'Selam size' ve dualarının sonu da: 'Alemlerin Rabbi Allah'a hamd

olsun'dur.
Diyanet Vakfi : Onların oradaki duası: «Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih

ederiz!» (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise «selâm» dır. Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi

Allah’a mahsustur.
Edip Yüksel : Oradaki duaları: 'Tanrımız, sen yücesin', oradaki selamlaşmaları:

'Selam,' ve dualarının sonu da: 'Evrenlerin Rabbi ALLAH'a övgüler

olsun,' dur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Orada duaları «subhaneke allahumme» sağlıkları «selam», Dualarının sonu da hakikat «elhamdulillahi rabbilalemîn» dir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Oradaki duaları: «Münezzehsin her türlü eksikliklerden Allah'ım!» ;

sağlık dilekleri: «Selam!» ; dualarının sonu da: «Alemlerin Rabbı olan

Allah'a hamdolsun!» olacaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onların oradaki duaları: «Allahım, sen yücelerden yücesin»; sağlık

dilekleri «selâm», dualarının sonu da «Âlemlerin Rabbi Allah'a

hamdolsun.» diye şükretmek olacaktır.
Fizilal-il Kuran : Onların oradaki çağrıları, «Allah'ım, sen noksan sıfatlardan

uzaksın» birbirlerine yönelik iyilik dilekleri, «selâm» ve son çağrıları

da, «Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun» sözleridir.
Gültekin Onan : Oradaki duaları: "Tanrım, Sen ne yücesin"dir ve oradaki dirlik

temennileri: "Selam"dır; dualarının sonu da: "'Gerçekten, hamd alemlerin

rabbi olan Tanrı'nındır."
Hasan Basri Çantay : Bunların oradaki duaları «Yâ Allah, seni tesbîh ve tenzîh ederiz»

(sözüdür). Orada (aralarında) ki tahıyyetleri (sağlık temennileri, iltifatları) selâmdır. Dualarının sonu da «Elhamdü lillâhi rabbil

aalemîn = Hamd olsun kâinatın Rabbi olan Allaha» (demekdir).
İbni Kesir : Oradaki duaları: Münezzehsin Allah'ım; dirlik temennileri: Selam

sizedir; dualarının sonu ise: Hamd alemlerin Rabbı olan Allah'a

mahsusdur.
Muhammed Esed : orada (o mutluluk makamında) onlar "Ey Allahım! sınırsız kudret ve

izzetinle ne yücesin!" diye çağrışırlar; ve onlara, "Size selam olsun" diye karşılık verilir; bunun üzerine onlar da son söz olarak: "Bütün

övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür!" derler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Orada duaları: «Sübhanekeâllahümme (Ya ilâhi! Seni tesbih ve tehzih

ederiz)»dir. Orada sağlık temennilleri de: «Selâm! (Selâmette olunuz!)» dur. Dualarının sonu da: «Elhamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn (Hamd âlemlerin

Rabbi olan Allah Teâlâ'ya mahsustur)» demektir.
Şaban Piriş : Orada duaları: "Allah’ım sen ne yücesin" dir. Sağlık temennileri “Selam”dır, dualarının sonu ise:”Alemlerin Rabbine hamd olsun” dur.
Suat Yıldırım : Onların orada duaları; "Sübhansın Allah’ım! Her türlü noksandan

münezzeh ve yücesin!", birbirlerine iyi dilek ve temennileri ise hep "selam!" dır. Duaları "El-hamdülillahi Rabbi’l-âlemin" "Hamd âlemlerin

Rabbi Allah’a mahsustur." diye sona erer.
Süleyman Ateş : Onların orada du'âsı: "Allâh'ım Sen her türlü eksiklikten uzaksın!",

birbirlerine sağlık dilekleri: "Selâm", du'âlarının sonu da: "Âlemlerin

Rabbi Allah'a hamdolsun!" sözleridir.
Tefhim-ul Kuran : Oradaki dualar: «Allah'ım, Sen ne yücesin» dir ve oradaki dirlik

temennileri: «Selam»dır; dualarının sonu da: «Gerçek, hamd alemlerin

Rabbi olan Allah'ındır.»
Ümit Şimşek : Orada onların duaları 'Sen kusurdan ve ortaktan uzaksın Allahım'

sözünden, karşılanmaları bir esenlik müjdesinden ibarettir. Dualarının

sonu ise, 'Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun' demektir.
Yaşar Nuri Öztürk : Orada onların yakarışı, "Tespih ederiz seni ey Allahımız!" ve

birbirlerine esenlik dilemeleri, "selam" şeklindedir. Ve onların son

çağırışları şudur: Bütün övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.