Kuran-ı Kerim » 10 / Yunus - 106
Sonraki Ayet : 107
Ayetin Tefsiri :

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ

Ve lâ ted’u min dûnillâhi mâ lâ yenfeuke ve lâ yadurruk(yadurruke), fe in fealte fe inneke izen minez zâlimîn(zâlimîne).

 

1. ve lâ ted'u : ve tapma, dua etme
2. min dûni allâhi : Allah'tan başka
3. mâ lâ yenfeu-ke : sana fayda vermeyen şeyler
4. ve lâ yadurru-ke : ve sana zarar vermeyen
5. fe in fealte : bundan sonra, eğer yapacak olursan, yaparsan
6. fe inne-ke : o zaman sen mutlaka
7. izen : bu durumda, öyle olursa (öyle yaparsan)
8. min ez zâlimîne : zalimlerden, zulmedenlerden

İmam İskender Ali Mihr

: Allah'tan başka sana fayda ve zarar vermeyen şeylere dua etme.

Bundan sonra eğer öyle yaparsan, o zaman sen mutlaka zalimlerden

olursun.
Diyanet İşleri : (105-106) Yine bana şöyle emredildi: “Hakka yönelen bir kimse olarak

yüzünü dîne çevir. Sakın Allah’a ortak koşanlardan olma. Allah’ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer

böyle yaparsan, şüphesiz ki sen zâlimlerden olursun.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah'ı bırakıp da sana ne bir faydası dokunan, ne bir zarar

veren şeylere tapma, bunu yaparsan şüphe yok ki zâlimlerden olursun

dendi.
Adem Uğur : Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun.
Ali Bulaç : "Allah'tan başka, sana yararı da, zararı da olmayan(ilahlar)a tapma.

Eğer sen (bunun aksini) yapacak olursan, bu durumda gerçekten

zulmedenlerden olursun" (diye emrolundum.)
Ali Fikri Yavuz : Ayrıca, Allah’ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremiyecek

şeylere tapma. Böyle yaptığın takdirde, şüphesiz ki nefsine

zulmedenlerden olursun”, diye (bana) emredilmiştir.
Bekir Sadak : (105-10) 6 (Muhammed'e) «Yuzunu,dogruya yonelmis olarak dine cevir,

sakin puta tapanlardan olma; sana fayda da zarar da veremeyecek, Allah'tan baskasina yalvarma; oyle yaparsan suphesiz, zalimlerden

olursun» denildi.
Celal Yıldırım : Sana (taptığında) yarar, (tapmadığında) zarar veremiyecek, Allah'tan

başkasına ibâdet etme. Eğer (böyle) yapıp (başka şeylere taparsan) o

takdirde sen (kendine) zulmedenlerden olursun.
Diyanet İşleri (eski) : (105-106) (Muhammed'e) 'Yüzünü, doğruya yönelmiş olarak dine çevir,

sakın ortak koşanlardan olma; sana fayda da zarar da veremeyecek, Allah'tan başkasına yalvarma; öyle yaparsan şüphesiz, zalimlerden

olursun' denildi.
Diyanet Vakfi : Allah’ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun.
Edip Yüksel : 'ALLAH'ı bırakıp, sana yarar ve zarar veremiyenleri çağırma. Böyle yaparsan o zaman zalimlerden olursun.'
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve Allahın mâsivasından sana kendi kendine ne menfaat ve ne mazarrat

yapamıyacak şeylere perestiş etme, eğer edersen o halde sen şüphesiz

nefsine zulmedenlerden olursun
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve Allah dışında, sana fayda ve zarar veremeyecek şeylere perestiş

etme (tapma)! Eğer bunu yaparsan o zaman hiç şüphesiz sen kendine

zulmedenlerden olursun!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Ve Allah'dan başka, sana faydası da, zararı da dokunmayacak olan

şeylere yalvarma! Eğer yalvarırsan, o zaman hiç şüphesiz sen zalimlerden

olursun.»
Fizilal-il Kuran : «Allah’ı bırakıp ta sana ne fayda ne de zarar getirecek olan

nesnelere tapma. Eğer öyle yapacak olursan şüphesiz zâlimlerden olursun

denildi» de.
Gültekin Onan : "Tanrı'dan başka, sana yararı ve zararı olmayan(tanrılar)a tapma.

Eğer sen (bunun aksini) yapacak olursan, bu durumda gerçekten

zulmedenlerden olursun" (diye emrolundum.)
Hasan Basri Çantay : (Bana:) «Allâhı bırakıb da sana ne fâide, ne de zarar yapamayacak

olan nesnelere tapma. Eğer (böyle) yaparsan o takdirde şübhesiz ki sen

(kendine) yazık etmişlerden olursun (diye emr edilmişdir).
İbni Kesir : Allah'ı bırakıp da sana ne fayda, ne de zarar getirmeyecek olan şeylere tapma. Eğer böyle yapacak olursan; şüphesiz zalimlerden olursun.
Muhammed Esed : Sana ne bir yarar, ne de bir zarar verebilecek durumda olmayan

varlıkları Allah'la beraber anıp onlara yalvarıp yakarma: çünkü, eğer

böyle yaparsan muhakkak ki zalimlerden olursun!
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve Allah'tan başka sana ne faide ve ne de zarar veremiyecek

olanlara ibadet etme. Şayet edecek olursan şüphe yok ki, sen o takdirde

zalimlerden olmuş olursun.»
Şaban Piriş : Allah’ı bırakıp, sana fayda da zarar da veremeyecek olan şeylere yalvarma! Eğer böyle yaparsan kesinlikle zalimlerden olursun!
Suat Yıldırım : (104-106) De ki: "Ey insanlar! Eğer benim dinimden şüphede iseniz,

iyi bilin ki, ben sizin Allah’tan başka ibadet ettiğiniz şeylere asla ibadet etmem; lâkin sadece ve sadece, sizin ruhunuzu teslim alacak olan Allah’a ibadet ederim. Bana müminlerden olmam emredildi ve "yüzünü, özünü Allah’ı bir tanıyarak dine ver ve sakın müşriklerden olma." "Sakın Allah’tan başka, sana ne fayda ne zarar vermeyecek olan putlara yalvarma, şayet böyle yaparsan, o takdirde kesinlikle zalimlerden

olursun" diye talimat verildi.
Süleyman Ateş : "Allah'tan başka; sana ne fayda, ne de zarar veremeyecek olan

şeylere yalvarma! Eğer böyle yaparsan, o takdirde sen muhakkak

zâlimlerden olursun." (diye emredilmiştir).
Tefhim-ul Kuran : «Sana yararı da, zararı da olmayan Allah'tan başkalarına tapma. Eğer

sen (bu emirlerin tersini) yapacak olursan, bu durumda muhakkak sen

zulme sapanlardan olursun» (diye de emrolundum).
Ümit Şimşek : Allah'tan başka sana yarar veya zarar veremeyen şeylere yalvarma. Bunu yapacak olursan hiç şüphesiz zalimlerden olursun.
Yaşar Nuri Öztürk : "Allah'ın berisinden, sana yarar sağlamayacak ve zarar veremeyecek şeylere yakarma! Eğer bunu yaparsan mutlaka zalimlerden olursun."

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.